Suostumus

Request to:
Varsinais-Suomen käräjäoikeus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Suostun asianroE 20/49189 ja asianro E 20/49188 päätökseen

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Suostumus [#1155]
Date
Dec. 26, 2020, 8:33 p.m.
To
Varsinais-Suomen käräjäoikeus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Suostun asianroE 20/49189 ja asianro E 20/49188 päätökseen
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
KO Varsinais-Suomi <varsinais-suomi.ko@oikeus.fi> – Varsinais-Suomen käräjäoikeus
Subject
Vastaanottokuittaus – Kvittering
Date
Dec. 26, 2020, 8:35 p.m.
Status
Awaiting response

Vastaanottokuittaus <<sähköpostiosoite>> on vastaanottanut sähköpostinne. Kvittering <<sähköpostiosoite>> har fått ert e-meddelande.
 1. 3 years, 2 months agoDec. 26, 2020, 8:35 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Varsinais-Suomen käräjäoikeus.
 2. 3 years, 2 months agoDec. 26, 2020, 8:36 p.m.: Received an email from Varsinais-Suomen käräjäoikeus.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Vastaanottokuittaus – Kvittering [#1155]
Date
Feb. 6, 2021, 10:42 a.m.
To
Varsinais-Suomen käräjäoikeus

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Suostumus" (26.12.2020, #1155) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 28 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1155 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
 1. 3 years agoFeb. 6, 2021, 10:43 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Varsinais-Suomen käräjäoikeus.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Vastaanottokuittaus – Kvittering [#1155]
Date
Feb. 6, 2021, 10:43 a.m.
To
Varsinais-Suomen käräjäoikeus

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Suostumus" (26.12.2020, #1155) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 28 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1155 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
 1. 3 years agoFeb. 6, 2021, 10:44 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Varsinais-Suomen käräjäoikeus.
From
"Laaksonen Irmeli (KO)" <irmeli.laaksonen@oikeus.fi> – Varsinais-Suomen käräjäoikeus
Subject
VL: Vastaanottokuittaus – Kvittering [#1155]
Date
Feb. 9, 2021, 10:18 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, E 20/49189 Olen ratkaissut asian 12.1.2021 yksipuolisella tuomiolla. Asiassa on ollut vastauksen määräpäivä 23.12.2020, joten 28.12.2020 saapunut vastauksenne (suostumus) on saapunut myöhässä. Yksipuolinen tuomio on liitetiedostossa ja siitä ilmenevät takaisinsaantiohjeet. E 20/49188 Asiaa ei ole vielä ratkaistu ja siinä on käsittelijänä Ann-Marie Ekblom Jaatinen. Ystävällisin terveisin Irmeli Laaksonen Käräjäsihteeri Varsinais-Suomen käräjäoikeus Sairashuoneenkatu 2-4, PL 376 20100 TURKU p. +358 29 56 46533 f.  +358 29 56 46255 <<sähköpostiosoite>> Luottamuksellisuusilmoitus / Meddelande av konfidentiell karaktär Tämä sähköpostiviesti saattaa sisältää tietoa, jonka hallintaoikeus, luottamuksellisuus ja / tai julkistaminen on rajattua sovellettavissa olevan lain mukaan. Sisältö on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan käyttöön. Jos tätä sähköpostiviestiä ei ole tarkoitettu Sinulle, sen käyttö, kopiointi, muuttaminen tai hallussapito on kiellettyä. Jos Sinulla on syytä uskoa, että tätä viestiä ei ole tarkoitettu Sinulle, ole hyvä ja poista se ja kaikki sen kopiot laitteistostasi. Muista, että tällaisen viestin osalta olet lain mukaan vaitiolovelvollinen, etkä saa myöskään käyttää viestiä hyväksesi. Detta e-postmeddelande kan innehålla information, vars besittningsrätt, konfidentialitet och / eller offentliggörande är begränsat enligt tillämplig lag. Dess innehåll är endast avsett för mottagarens användning. Ifall denna e-post inte är ämnad för Dig, är dess användning, kopiering, ändring eller innehav förbjudet. Var god och radera meddelandet och alla dess kopior från din apparat, ifall Du har skäl att tro att detta meddelande inte har varit ämnat för Dig. Kom ihåg att Du i fråga om ett sådant här meddelande har tystnadsplikt och Du får inte heller utnyttja meddelandet. *** Käräjäoikeus käsittelee rekisterinpitäjänä tietosuojalain (1050/2018), EU:n tietosuoja-asetuksen, henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain (1054/2018) sekä rikosasioiden tietosuojadirektiivin (EU) mukaisesti henkilötietoja. Käräjäoikeuden tietosuojaseloste on saatavilla käräjäoikeuden asiakaspalvelusta tai osoitteesta: https://oikeus.fi/karajaoikeudet/vars... Tingsrätten behandlar som personuppgiftsansvarig personuppgifter i enlighet med dataskyddslagen (1054/2018), EU:s dataskyddsförordning, lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1050/2018) samt dataskyddsdirektiv i brottmål (EU). Tingsrättens dataskyddsbeskrivning kan fås från tingsrättens kundbetjäning eller på adressen: https://oikeus.fi/karajaoikeudet/vars...
 1. 3 years agoFeb. 9, 2021, 10:19 a.m.: Received an email from Varsinais-Suomen käräjäoikeus.
From
"Laaksonen Irmeli (KO)" <irmeli.laaksonen@oikeus.fi> – Varsinais-Suomen käräjäoikeus
Subject
VL: Vastaanottokuittaus – Kvittering [#1155]
Date
Feb. 9, 2021, 10:24 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

 1. 3 years agoFeb. 9, 2021, 10:25 a.m.: Received an email from Varsinais-Suomen käräjäoikeus.
From
=?utf-8?q?M=C3=A4entaka_Kiia_=28KO=29?= <kiia.maentaka@oikeus.fi> – Varsinais-Suomen käräjäoikeus
Subject
VL: Vastaanottokuittaus – Kvittering [#1155]
Date
Feb. 11, 2021, 10:50 a.m.
Status
Request resolved

Hei, Käräjäoikeuden tiedossa ei ole tietopyyntöä. Suostumuksen sisältävä viesti on vastaanotettu. Ystävällisin terveisin, Kiia Mäentaka käräjäsihteeri Varsinais-Suomen käräjäoikeus, 1. osasto PL 376, 20101 Turku puh. 029 56 46256 fax. 02956 46255 <<sähköpostiosoite>> Luottamuksellisuusilmoitus / Meddelande av konfidentiell karaktär Tämä sähköpostiviesti saattaa sisältää tietoa, jonka hallintaoikeus, luottamuksellisuus ja / tai julkistaminen on rajattua sovellettavissa olevan lain mukaan. Sisältö on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan käyttöön. Jos tätä sähköpostiviestiä ei ole tarkoitettu Sinulle, sen käyttö, kopiointi, muuttaminen tai hallussapito on kiellettyä. Jos Sinulla on syytä uskoa, että tätä viestiä ei ole tarkoitettu Sinulle, ole hyvä ja poista se ja kaikki sen kopiot laitteistostasi. Muista, että tällaisen viestin osalta olet lain mukaan vaitiolovelvollinen, etkä saa myöskään käyttää viestiä hyväksesi. Detta e-postmeddelande kan innehålla information, vars besittningsrätt, konfidentialitet och / eller offentliggörande är begränsat enligt tillämplig lag. Dess innehåll är endast avsett för mottagarens användning. Ifall denna e-post inte är ämnad för Dig, är dess användning, kopiering, ändring eller innehav förbjudet. Var god och radera meddelandet och alla dess kopior från din apparat, ifall Du har skäl att tro att detta meddelande inte har varit ämnat för Dig. Kom ihåg att Du i fråga om ett sådant här meddelande har tystnadsplikt och Du får inte heller utnyttja meddelandet. *** Käräjäoikeus käsittelee rekisterinpitäjänä tietosuojalain (1050/2018), EU:n tietosuoja-asetuksen, henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain (1054/2018) sekä rikosasioiden tietosuojadirektiivin (EU) mukaisesti henkilötietoja. Käräjäoikeuden tietosuojaseloste on saatavilla käräjäoikeuden asiakaspalvelusta tai osoitteesta: https://oikeus.fi/karajaoikeudet/vars... Tingsrätten behandlar som personuppgiftsansvarig personuppgifter i enlighet med dataskyddslagen (1054/2018), EU:s dataskyddsförordning, lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1050/2018) samt dataskyddsdirektiv i brottmål (EU). Tingsrättens dataskyddsbeskrivning kan fås från tingsrättens kundbetjäning eller på adressen: https://oikeus.fi/karajaoikeudet/vars...
 1. 3 years agoFeb. 11, 2021, 10:51 a.m.: Received an email from Varsinais-Suomen käräjäoikeus.
From
Rauno Virtanen <rvirtanen3@gmail.com> – Test Body
Subject
Date
Feb. 11, 2021, 12:06 p.m.
Status
Request resolved

Suostumus
From
Rauno Virtanen <rvirtanen3@gmail.com> – Test Body
Subject
Suostumus
Date
Feb. 11, 2021, 12:07 p.m.
Status
Request resolved

 1. 3 years agoFeb. 11, 2021, 12:07 p.m.: Received an email from Varsinais-Suomen käräjäoikeus.
 2. 3 years agoFeb. 11, 2021, 12:08 p.m.: Received an email from Varsinais-Suomen käräjäoikeus.
From
Rauno Virtanen <rvirtanen3@gmail.com> – Test Body
Subject
Suostumus
Date
Feb. 11, 2021, 12:08 p.m.

Suostumus
 1. 3 years agoFeb. 11, 2021, 12:09 p.m.: Received an email from Varsinais-Suomen käräjäoikeus.
 2. 3 years agoFeb. 11, 2021, 12:10 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
From
Rauno Virtanen <rvirtanen3@gmail.com> – Test Body
Subject
Suostumus
Date
Feb. 11, 2021, 12:14 p.m.

Suostumus
 1. 3 years agoFeb. 11, 2021, 12:15 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
 2. 3 years agoFeb. 11, 2021, 12:16 p.m.: Received an email from Varsinais-Suomen käräjäoikeus.
 3. 3 years agoFeb. 11, 2021, 12:16 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Suostumus [#1155]
Date
Feb. 11, 2021, 12:17 p.m.
To
Varsinais-Suomen käräjäoikeus

Hyvä vastaanottaja, ... Ystävällisin terveisin <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1155 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: <<Nimipoistettu>><<Nimipoistettu>> << Osoite poistettu >>
 1. 3 years agoFeb. 11, 2021, 12:18 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Varsinais-Suomen käräjäoikeus.
From
Rauno Virtanen <rvirtanen3@gmail.com> – Test Body
Subject
Date
Feb. 11, 2021, 12:19 p.m.

Suostumus
 1. 3 years agoFeb. 11, 2021, 12:20 p.m.: Received an email from Varsinais-Suomen käräjäoikeus.
 2. 3 years agoFeb. 20, 2021, 9:05 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: suostumus [#1155]
Date
Feb. 20, 2021, 9:07 a.m.
To
Varsinais-Suomen käräjäoikeus

Hyvä vastaanottaja, ... Ystävällisin terveisin <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1155 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: <<Nimipoistettu>><<Nimipoistettu>> << Osoite poistettu >>
From
KO Varsinais-Suomi <varsinais-suomi.ko@oikeus.fi> – Varsinais-Suomen käräjäoikeus
Subject
Vastaanottokuittaus – Kvittering
Date
Feb. 20, 2021, 9:08 a.m.

Vastaanottokuittaus <<sähköpostiosoite>> on vastaanottanut sähköpostinne. Kvittering <<sähköpostiosoite>> har fått ert e-meddelande.
 1. 3 years agoFeb. 20, 2021, 9:08 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Varsinais-Suomen käräjäoikeus.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Rsuostumuse:s suostumus [#1155]
Date
Feb. 20, 2021, 9:08 a.m.
To
Varsinais-Suomen käräjäoikeus

Hyvä vastaanottaja, ... Ystävällisin terveisin <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1155 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: <<Nimipoistettu>><<Nimipoistettu>> << Osoite poistettu >>
From
KO Varsinais-Suomi <varsinais-suomi.ko@oikeus.fi> – Varsinais-Suomen käräjäoikeus
Subject
Vastaanottokuittaus – Kvittering
Date
Feb. 20, 2021, 9:09 a.m.

Vastaanottokuittaus <<sähköpostiosoite>> on vastaanottanut sähköpostinne. Kvittering <<sähköpostiosoite>> har fått ert e-meddelande.
 1. 3 years agoFeb. 20, 2021, 9:09 a.m.: Received an email from Varsinais-Suomen käräjäoikeus.
 2. 3 years agoFeb. 20, 2021, 9:09 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Varsinais-Suomen käräjäoikeus.
 3. 3 years agoFeb. 20, 2021, 9:10 a.m.: Received an email from Varsinais-Suomen käräjäoikeus.
 4. 2 years, 10 months agoApril 22, 2021, 2:11 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.