This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Suostumus

Request to:
Varsinais-Suomen käräjäoikeus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Suostun asianroE 20/49189 ja asianro E 20/49188 päätökseen

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Suostumus [#1155]
Date
Dec. 26, 2020, 8:33 p.m.
To
Varsinais-Suomen käräjäoikeus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Suostun asianroE 20/49189 ja asianro E 20/49188 päätökseen
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
KO Varsinais-Suomi <varsinais-suomi.ko@oikeus.fi> – Varsinais-Suomen käräjäoikeus
Subject
Vastaanottokuittaus – Kvittering
Date
Dec. 26, 2020, 8:35 p.m.

Vastaanottokuittaus <<sähköpostiosoite>> on vastaanottanut sähköpostinne. Kvittering <<sähköpostiosoite>> har fått ert e-meddelande.
  1. 3 weeks, 5 days agoDec. 26, 2020, 8:35 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Varsinais-Suomen käräjäoikeus.
  2. 3 weeks, 5 days agoDec. 26, 2020, 8:36 p.m.: Received an email from Varsinais-Suomen käräjäoikeus.