Suomen talouspolitiikkaan liittyvän lähdemateriaalin saatavuuteen liittyvä tietopyyntö

Request to:
Valtiovarainministerio
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän saada Suomen talouden julkisiin leikkauksiin liittyvän laskentamateriaalin hallituksen vuonna 2015 tekemistä säästöpäätöksistä. Näitä toimenpiteitä on kutsuttu myös ”kilpailukyvyn parantamiseksi tehtäväksi toimenpiteiksi”. Pyyntöni kattaa kaiken taloudellisen taustamateriaalin ja kaikki laskentamallit. Edellä mainituista toimenpiteistä kerrottiin julkisuuteen tiedotustilaisuuden muodossa 8.9.2015. Demokratian toimivuuden takia on tärkeää, että valmisteluun käytetyt laskelmat ja materiaali ovat sekä julkista että avointa tietoa. Avoimuus mahdollistaa aiempaa paremmin koko yhteiskunnassa olevan taloustieteellisen osaamisen hyödyntämisen. Esimerkiksi yliopistot ja tutkimuslaitokset pystyvät osallistumaan talouspolitiikkaan, kun saavat lähdemateriaalin käyttöönsä.

Messages in this request

From
Mika Honkanen <m.honkanen.1.neph6c569u@tietopyynto.fi>
Subject
Suomen talouspolitiikkaan liittyvän lähdemateriaalin saatavuuteen liittyvä tietopyyntö [#239]
Date
Sept. 9, 2015, 12:59 p.m.
To
Valtiovarainministerio
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän saada Suomen talouden julkisiin leikkauksiin liittyvän laskentamateriaalin hallituksen vuonna 2015 tekemistä säästöpäätöksistä. Näitä toimenpiteitä on kutsuttu myös ”kilpailukyvyn parantamiseksi tehtäväksi toimenpiteiksi”. Pyyntöni kattaa kaiken taloudellisen taustamateriaalin ja kaikki laskentamallit. Edellä mainituista toimenpiteistä kerrottiin julkisuuteen tiedotustilaisuuden muodossa 8.9.2015. Demokratian toimivuuden takia on tärkeää, että valmisteluun käytetyt laskelmat ja materiaali ovat sekä julkista että avointa tietoa. Avoimuus mahdollistaa aiempaa paremmin koko yhteiskunnassa olevan taloustieteellisen osaamisen hyödyntämisen. Esimerkiksi yliopistot ja tutkimuslaitokset pystyvät osallistumaan talouspolitiikkaan, kun saavat lähdemateriaalin käyttöönsä.
Ystävällisin terveisin, Mika Honkanen <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Mika Honkanen <m.honkanen.1.neph6c569u@tietopyynto.fi>
  1. 5 years, 2 months agoSept. 9, 2015, 1 p.m.: sent a message to Valtiovarainministerio.
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Subject
VS: Suomen talouspolitiikkaan liittyvän lähdemateriaalin saatavuuteen liittyvä tietopyyntö [#239]
Date
Sept. 9, 2015, 2:34 p.m.
Status
Request resolved

Viestinne on vastaanotettu valtiovarainministeriössä ja kirjattu asianumerolla VM/2041/07.01.01.00/2015.
From
"Kati.Saaksjarvi@vm.fi" <kati.saaksjarvi@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Subject
VL: Tietopyyntönne
Date
Sept. 30, 2015, 11:08 a.m.

Lähettäjä: Valtiovarainministerio VM Lähetetty: 30. syyskuuta 2015 10:49 Vastaanottaja: <<email address>> Aihe: Tietopyyntönne Viite: Tietopyyntönne 9.9.2015, VM/2041/07.01.01.00/2015 Valtiovarainministeriö on julkistanut hallitukselle elo- ja syyskuussa 2015 valmistelemansa taustamuistiot. Muistiot liittyvät Juha Sipilän hallituksen esittämiin toimenpiteisiin kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi. Taustamuistiot sisältävät mm. laskelmia yksikkökustannusten alentamiseksi sekä laskelmia säästöratkaisujen kustannus- ja työllisyysvaikutuksista. Muistiot löytyvät liitteinä aikajärjestyksessä oheisesta linkistä: http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publis... Ystävällisin terveisin, toimeksi saaneena Kati Sääksjärvi asiakirjahallintoasiantuntija Valtioneuvoston hallintoyksikkö / Tiedonhallinta p. 358 2951 60846
From
"Kati.Saaksjarvi@vm.fi" <kati.saaksjarvi@vm.fi> – Valtiovarainministerio
Subject
VL: Tietopyyntönne
Date
Sept. 30, 2015, 11:18 a.m.

Hei, laitan myös 23.9. viestin vielä myös tähän osoitteeseen. yst.terv. Kati Sääksjärvi Lähettäjä: Valtiovarainministerio VM Lähetetty: 23. syyskuuta 2015 16:12 Vastaanottaja: <<email address>> Aihe: Tietopyyntönne Hyvä Mika Honkanen, Valtiovarainministeriö on 9.9. vastaanottanut tietopyyntönne otsikolla ”Suomen talouspolitiikkaan liittyvän lähdemateriaalin saatavuuteen liittyvä tietopyyntö”. Valtiovarainministeriö on käsitellyt tietopyyntönne ja toteaa, että kyseiset asiakirjat eivät vielä ole JulkL:n 6 §:n 1 mom. 8 kohdan mukaan tulleet julkisiksi, koska asiassa ei ole vielä tehty päätöstä. Päätös syntyy kun VN antaa asiasta tiedonannon (30.9.), jonka yhteydessä myös asian käsittelyyn liittyvä valmisteluaineisto toimitetaan teille. Ystävällisin terveisin, toimeksi saaneena Kati Sääksjärvi asiakirjahallintoasiantuntija Valtioneuvoston hallintoyksikkö / Tiedonhallinta p. 358 2951 60846
  1. 5 years, 1 month agoOct. 10, 2015, midnight: This request became overdue
  2. 5 years agoNov. 13, 2015, 10:26 p.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.
  3. 5 years agoNov. 13, 2015, 10:26 p.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.
  4. 5 years agoNov. 13, 2015, 10:26 p.m.: Received an email from Valtiovarainministerio.
  5. 4 years, 11 months agoDec. 10, 2015, 2:05 p.m.: set status to 'Tietopyyntö onnistui'.