Suomalaisille maksettujen eläkkeiden kokonaismäärä sukupuolittain

Request to:
Eläketurvakeskus ETK
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän viranomaisen asiakirjan josta ilmenee kaikille suomalaisille naisille ja kaikille suomalaisille miehille maksettujen eläkkeiden kokonaismäärä vuosilta 1982-1917. Mielummin koneluettavassa muodossa, jos mahdollista.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Suomalaisille maksettujen eläkkeiden kokonaismäärä sukupuolittain [#863]
Date
Nov. 13, 2019, 7:38 p.m.
To
Eläketurvakeskus ETK
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi<< Osoite poistettu >>sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän viranomaisen asiakirjan josta ilmenee kaikille suomalaisille naisille ja kaikille suomalaisille miehille maksettujen eläkkeiden kokonaismäärä vuosilta 1982<< Osoite poistettu >>1917. Mielummin koneluettavassa muodossa, jos mahdollista. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls<< Osoite poistettu >>, .csv<< Osoite poistettu >>, .sql<< Osoite poistettu >>, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf<< Osoite poistettu >>, .ppt tai pdf/a<< Osoite poistettu >>muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web<< Osoite poistettu >>sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 4 years, 7 months agoNov. 13, 2019, 7:39 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Eläketurvakeskus ETK.
From
Palotie-Heino Tiina <tiina.palotie-heino@etk.fi> – Eläketurvakeskus ETK
Subject
Suomalaisille maksettujen eläkkeiden kokonaismäärä sukupuolittain [#863]
Date
Nov. 21, 2019, 12:51 p.m.
Status
Request resolved

Hei! Tässä vastaus esittämääsi tietopyyntöön: Kaikkien eläkkeensaajien lukumäärätiedot sukupuolen mukaan jaoteltuina löytyvät Eläketurvakeskuksen tilastotietokannasta. Tiedoissa ovat mukana sekä työ << Osoite poistettu >> että kansaeläkkeen saajat. Linkki taulukkoon: https://tilastot.etk.fi:443/sq/32e84099 << Osoite poistettu >> bc79 << Osoite poistettu >> 4d90 << Osoite poistettu >> be81 << Osoite poistettu >> 9cc8991c8b96 Työeläkettä saavien lukumäärätiedot löytyvät tästä taulukosta: https://tilastot.etk.fi:443/sq/11dfcb23 << Osoite poistettu >> db3a << Osoite poistettu >> 47ab << Osoite poistettu >> a0e3 << Osoite poistettu >> 87f57331a03c Lisää tietoja eläkkeensaajien lukumääristä eri luokitteluilla löydätte tilastotietokannan Eläkkeensaajien lukumäärä << Osoite poistettu >> taulukoista: * Työ << Osoite poistettu >> ja kansaneläkkeensaajat: https://tilastot.etk.fi/pxweb/fi/ETK/... * Työeläkkeensaajat: https://tilastot.etk.fi/pxweb/fi/ETK/... Eläkemenojen kokonaismäärä eläkejärjestelmän osien mukaan luokiteltuna on esitetty tilastotietokannan taulukossa Kokonaiseläkemenot. Aikasarja kattaa vuodet 1986 << Osoite poistettu >> 2018. Linkki taulukkoon: https://tilastot.etk.fi:443/sq/50aa6b85 << Osoite poistettu >> 872d << Osoite poistettu >> 448a << Osoite poistettu >> beb6 << Osoite poistettu >> 1bb98dc59db4 Ystävällisin terveisin Tiina Palotie << Osoite poistettu >> Heino Tilastopäällikkö Eläketurvakeskus | Suunnitteluosasto Puhelin 029 411 2147 | GSM 050 321 0910 00065 ELÄKETURVAKESKUS Etk.fi << Osoite poistettu >> avain asiantuntijan työeläketietoon .
  1. 4 years, 7 months agoNov. 21, 2019, 12:52 p.m.: Received an email from Eläketurvakeskus ETK.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Suomalaisille maksettujen eläkkeiden kokonaismäärä sukupuolittain [#863]
Date
Dec. 7, 2019, 6:12 p.m.
To
Eläketurvakeskus ETK

Hyvä Tiina Palotie << Osoite poistettu >> Heino, kiitoksia vastauksesta ja hieno juttu että tiedot on avoimesti saatavilla. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 863 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
  1. 4 years, 6 months agoDec. 7, 2019, 6:13 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Eläketurvakeskus ETK.
  2. 4 years, 6 months agoDec. 7, 2019, 6:17 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.