Sotedigi-palvelujen käyttäminen epidemian torjunnassa

Request to:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Pyydän asiakirjat josta ilmenee THL toimet Sotedigi-palvelujen käyttämiseksi koronavirusepidemian torjunnassa. Pyydän asiakirjat josta ilmenee, miten on käynyt niin, että Omaolo-palvelua ei ole käytetty koronavirusepidemian seurannassa.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Sotedigi<< Osoite poistettu >>palvelujen käyttäminen epidemian torjunnassa [#936]
Date
March 22, 2020, 9:31 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi<< Osoite poistettu >>sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän asiakirjat josta ilmenee THL toimet Sotedigi<< Osoite poistettu >>palvelujen käyttämiseksi koronavirusepidemian torjunnassa. Pyydän asiakirjat josta ilmenee, miten on käynyt niin, että Omaolo<< Osoite poistettu >>palvelua ei ole käytetty koronavirusepidemian seurannassa. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls<< Osoite poistettu >>, .csv<< Osoite poistettu >>, .sql<< Osoite poistettu >>, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf<< Osoite poistettu >>, .ppt tai pdf/a<< Osoite poistettu >>muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web<< Osoite poistettu >>sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 11 months, 1 week agoMarch 22, 2020, 9:31 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Sotedigi<< Osoite poistettu >>palvelujen käyttäminen epidemian torjunnassa [#936]
Date
March 23, 2020, 1:36 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Hyvä vastaanottaja, Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 936 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
  1. 11 months, 1 week agoMarch 23, 2020, 1:37 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Sotedigi<< Osoite poistettu >>palvelujen käyttäminen epidemian torjunnassa [#936]
Date
March 24, 2020, 8:45 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Hyvä vastaanottaja, Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron ja kertomaan asian vastuullisen käsittelijän. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 936 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
  1. 11 months, 1 week agoMarch 24, 2020, 8:45 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.