This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut

Request to:
Kuortane
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
- Tietoja sosiaali- ja terveyspalveluiden laadusta - Tietoja sosiaali- ja terveyspalveluiden käytöstä - Sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailutukseen liittyvät asiakirjat - Sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistussopimus - Kuusiolinna Terveys Oy:n osakassopimus

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut [#1332]
Date
April 1, 2021, 2:07 a.m.
To
Kuortane
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
- Tietoja sosiaali- ja terveyspalveluiden laadusta - Tietoja sosiaali- ja terveyspalveluiden käytöstä - Sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailutukseen liittyvät asiakirjat - Sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistussopimus - Kuusiolinna Terveys Oy:n osakassopimus
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 2 weeks, 3 days agoApril 1, 2021, 2:07 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kuortane.
From
Kuortaneen kunta <kuortaneen.kunta@kuortane.fi> – Kuortane
Subject
VS: Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut [#1332]
Date
April 6, 2021, 10:31 a.m.

Hei! Olemme vastaanottaneet tietotopyyntönne diaarinumero 0401/101/2021. Olemme siirtäneet tietopyyntönne Kuusiokuntien sosiaaliterveyskuntayhtymälle, joka vastaa kuntamme sosiaali- ja terveyspalveluista. Ystävällisin terveisin Kaisu Nurmi | asiakaspalvelusihteeri 040-8470 515 | <<sähköpostiosoite>> Kuortaneen kunta Keskustie 52 | 63100 KUORTANE 06-2525 2000 | www.kuortane.fi
  1. 1 week, 5 days agoApril 6, 2021, 10:32 a.m.: Received an email from Kuortane.