Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisyrityksen perustamiseen liittyvät diaariote ja asiakirjat

Request to:
Hattula
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Haluaisin pyytää vuonna 2016 yhteisyrityksen perustamisen kautta tehdyn hankintaan liittyviä asiakirjoja. Kyse on sote-palvelujen hankinnasta ja tarjouspyynnöstä yhteisyrityksen perustamista varten. Hankinnan tunnus EU:n TED-palvelussa on 286333-2016. Hankinnan yksityiskohdat näkyvät tällä sivulla: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTI... Tahtoisin pyytää seuraavaa: 1. Sähköisen otteen laitoksen diaareista, joista näkee otsikkotasolla kyseiseen hankintaan liittyvät dokumentit, sopimukset, määrittelydokumentit ja liitteet. 2. Listan tarjouksen jättäneistä yrityksistä. 3. Kilpailutukseen osallistuneiden tarjousasiakirjat. 4. Hankintapäätöstä kuvaavat asiakirjat. 5. Tehty hankintasopimus. 6. Muut yhteisyrityksen perustamiseen liittyvät sopimukset. 7. Hankintaan liittyvät puitesopimukset. 8. Hankintaan liittyvät palvelusitoumukset. Kiitos kovasti avustanne.

Messages in this request

From
Aleksi Knuutila
Subject
Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisyrityksen perustamiseen liittyvät diaariote ja asiakirjat [#508]
Date
Dec. 15, 2017, 7:49 p.m.
To
Hattula
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Haluaisin pyytää vuonna 2016 yhteisyrityksen perustamisen kautta tehdyn hankintaan liittyviä asiakirjoja. Kyse on sote-palvelujen hankinnasta ja tarjouspyynnöstä yhteisyrityksen perustamista varten. Hankinnan tunnus EU:n TED-palvelussa on 286333-2016. Hankinnan yksityiskohdat näkyvät tällä sivulla: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTI... Tahtoisin pyytää seuraavaa: 1. Sähköisen otteen laitoksen diaareista, joista näkee otsikkotasolla kyseiseen hankintaan liittyvät dokumentit, sopimukset, määrittelydokumentit ja liitteet. 2. Listan tarjouksen jättäneistä yrityksistä. 3. Kilpailutukseen osallistuneiden tarjousasiakirjat. 4. Hankintapäätöstä kuvaavat asiakirjat. 5. Tehty hankintasopimus. 6. Muut yhteisyrityksen perustamiseen liittyvät sopimukset. 7. Hankintaan liittyvät puitesopimukset. 8. Hankintaan liittyvät palvelusitoumukset. Kiitos kovasti avustanne.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Aleksi Knuutila <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Aleksi Knuutila << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/508/up/ecfc99ae8697a6f182c942c39389cd7680b0c720/
Kind Regards, Aleksi Knuutila
  1. 3 years, 6 months agoDec. 15, 2017, 7:49 p.m.: Aleksi Knuutila sent a message to Hattula.
  2. 3 years, 5 months agoDec. 30, 2017, 4:01 p.m.: This request became overdue