Sopimusmalli matkaketjuyhteistyöstä

Request to:
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
HSL on tiedottanut verkkosivuillaan 15.11.2016, että sen hallitus on hyväksynyt sopimusmallin matkaketjuyhteistyöstä[1]. Pyydän sähköistä kopiota tästä sopimuksesta. {1] https://www.hsl.fi/uutiset/2016/hsln-...

Messages in this request

From
Jami Pekkanen
Subject
Sopimusmalli matkaketjuyhteistyöstä [#500]
Date
Dec. 1, 2017, 12:16 p.m.
To
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
HSL on tiedottanut verkkosivuillaan 15.11.2016, että sen hallitus on hyväksynyt sopimusmallin matkaketjuyhteistyöstä[1]. Pyydän sähköistä kopiota tästä sopimuksesta. {1] https://www.hsl.fi/uutiset/2016/hsln-...
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Jami Pekkanen <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/500/up/0596c6dcbc4d03c0aba0b8185f73e66cf9c78508/
Kind Regards, Jami Pekkanen
  1. 6 years, 7 months agoDec. 1, 2017, 12:17 p.m.: Jami Pekkanen sent a message to Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä.
From
HSL <hsl@hsl.fi> – Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Subject
VS: Sopimusmalli matkaketjuyhteistyöstä [#500]
Date
Dec. 1, 2017, 2:21 p.m.
Status
Awaiting response

Kiitos yhteydenotostanne, Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Tack för att Ni tagit kontakt, Helsingfors regionenstrafik samkommunens registratorskontor har mottagit Ert meddelande. Thank you for contacting the Helsinki Region Transport Authority registry. Your message has been received.
  1. 6 years, 7 months agoDec. 1, 2017, 2:22 p.m.: Received an email from Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä.
  2. 6 years, 7 months agoDec. 16, 2017, 1 a.m.: This request became overdue