Somaliväestön työllistyminen Lieksassa vuosina 2005-2016

Request to:
Työ- ja elinkeinoministeriö
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Tahtoisin tilastotietoa kuinka eri maahanmuuttajaryhmät ovat työllistyneet Lieksassa 2005-2016. Mikä on turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden suhde työllisissä ja työmarkkinoiden ulkopuolella?

Messages in this request

From
Mikko Parantainen
Subject
Somaliväestön työllistyminen Lieksassa vuosina 2005-2016 [#338]
Date
May 19, 2016, 6:51 a.m.
To
Työ- ja elinkeinoministeriö
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Tahtoisin tilastotietoa kuinka eri maahanmuuttajaryhmät ovat työllistyneet Lieksassa 2005-2016. Mikä on turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden suhde työllisissä ja työmarkkinoiden ulkopuolella?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mikko Parantainen <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/338/up/e4120050cfb900288568fadf779ba0d3c579a49a/
Kind Regards, Mikko Parantainen
  1. 7 years, 9 months agoMay 19, 2016, 6:51 a.m.: Mikko Parantainen sent a message to Työ- ja elinkeinoministeriö.
  2. 7 years, 9 months agoJune 3, 2016, midnight: This request became overdue
From
Mikko Parantainen
Subject
Re: Somaliväestön työllistyminen Lieksassa vuosina 2005-2016 [#338]
Date
June 3, 2016, 2:52 p.m.
To
Työ- ja elinkeinoministeriö

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Somaliväestön työllistyminen Lieksassa vuosina 2005-2016" (19.5.2016, #338) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 2 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta viivytyksettä sähköpostitse, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Ystävällisin terveisin, Mikko Parantainen Pyynnön numero: 338 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mikko Parantainen
  1. 7 years, 9 months agoJune 3, 2016, 2:52 p.m.: Mikko Parantainen sent a message to Työ- ja elinkeinoministeriö.
From
Mikko Parantainen
Subject
Re: Re: Somaliväestön työllistyminen Lieksassa vuosina 2005-2016 [#338]
Date
June 29, 2016, 4:21 a.m.
To
Työ- ja elinkeinoministeriö

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Somaliväestön työllistyminen Lieksassa vuosina 2005-2016" (19.5.2016, #338) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 27 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta viivytyksettä sähköpostitse, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Ystävällisin terveisin, Mikko Parantainen Pyynnön numero: 338 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mikko Parantainen << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >>
  1. 7 years, 8 months agoJune 29, 2016, 4:21 a.m.: Mikko Parantainen sent a message to Työ- ja elinkeinoministeriö.
From
"Kimmo.Ruth@tem.fi" <kimmo.ruth@tem.fi> – Työ- ja elinkeinoministeriö
Subject
VL: Re: Somaliväestön työllistyminen Lieksassa vuosina 2005-2016 [#338]
Date
June 30, 2016, 8:41 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hyvä Mikko Parantainen, Työ- ja elinkeinoministeriö on vastannut tietopyyntöönne 19.5.2016 päivätyllä kirjeellä, joka seuraa tämän viestin liitetiedostona. Oletan on, että vastauksen valmistelija Petri Syvänen on lähettänyt liitteenä olevan allekirjoitetun päätöksen Teille. Koska Syvänen on tällä hetkellä lomalla, en pysty tarkistamaan asiaa häneltä. Pahoittelen, että päätös ei ole saapunut teille määrärajassa tietopyyntö.fi -järjestelmän kautta. Terveisin Kimmo Ruth Kimmo Ruth Työmarkkinaneuvos Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32, 00023 Valtioneuvosto Puhelin 050 396 0275 <<sähköpostiosoite>>
  1. 7 years, 8 months agoJune 30, 2016, 8:42 a.m.: Received an email from Työ- ja elinkeinoministeriö.
  2. 7 years, 8 months agoJuly 5, 2016, 1:39 p.m.: Mikko Parantainen set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.