This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Sipoo kielikylvyn laajennusta koskeva tietopyyntö

Request to:
Sipoo
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Esittäisin tietopyynnön koskien Sipoon kuntaa, sivistysjohtaja Pietinen, sähköposteista ajalta 1.1.2020-31.3.2021 hakusanat kielikylpy, Söderkullan kielikylpy, kielikylpylaajennus, kielikyl* jne.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Sipoo kielikylvyn laajennusta koskeva tietopyyntö [#1327]
Date
March 31, 2021, 5:19 p.m.
To
Sipoo
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Esittäisin tietopyynnön koskien Sipoon kuntaa, sivistysjohtaja Pietinen, sähköposteista ajalta 1.1.2020-31.3.2021 hakusanat kielikylpy, Söderkullan kielikylpy, kielikylpylaajennus, kielikyl* jne.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 2 weeks, 3 days agoMarch 31, 2021, 5:47 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sipoo.
From
"Kirjaamo - Registrering, Sipoon kunta - Sibbo kommun" <kirjaamo@sipoo.fi> – Sipoo
Subject
VS: Sipoo kielikylvyn laajennusta koskeva tietopyyntö [#1327]
Date
April 1, 2021, 2:37 p.m.
Status
Awaiting response

Kiitos, olemme vastaanottaneet viestinne ja se on välitetty eteenpäin. Tack, vi har tagit emot ert meddelande och skickat det vidare. Sipoon kunta -Sibbo kommun Kirjaamo - Registering Hallintopalvelut - Förvaltningstjänster Lukkarinmäentie 2 - Klockarbackavägen 2 PL 7, 04131 Sipoo - PB 7, 04131 SIBBO +358 (0)40 1914291 / +358(0)40190 7278 www.sipoo.fi
  1. 2 weeks, 3 days agoApril 1, 2021, 2:38 p.m.: Received an email from Sipoo.
  2. 3 days, 11 hours agoApril 15, 2021, 3 a.m.: This request became overdue
From
Grannas Mikael <mikael.grannas@sipoo.fi> – Sipoo
Subject
Vastaus 1.4.2021 tehtyyn tietopyyntöön
Date
April 15, 2021, 8:51 a.m.
Attachments

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Olette 1.4.2021 Sipoon kuntaan saapuneessa tietopyynnössä pyytänyt saada kopiot sivistysjohtajan sähköposteista ajalta 1.1.2020 - 31.3.2021 hakusanoilla kielikylpy, Söderkullan kielikylpy, kielikylpylaajennus, kielikyl* jne. Kun kunnalle esitetään pyyntö saada tieto asiakirjan sisällöstä, kunnan on ensimmäiseksi selvitettävä, koskeeko pyyntö viranomaisen asiakirjaa vai ei. Kunnan velvollisuus luovuttaa asiakirjoja koskee ainoastaan viranomaisen asiakirjoja, ei muita tietoja tai sähköpostiviestejä. Viranomaisen asiakirjoja voivat olla viranomaisen hallussa olevat asiakirjat, jonka kunta tai sen palveluksessa oleva on laatinut taikka jotka on toimitettu kunnalle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa. Kunnan henkilöstön sisäiset keskustelut, mielipiteen ilmaisut ja muut vastaavat tiedonannot, jotka eivät koske asian vireillepanoa tai vireillä olevan asian käsittelyä, ovat luonteeltaan henkilökohtaisia. Ne eivät myöskään muutu viranomaisen asiakirjaksi, vaikka keskustelu olisi käyty sähköpostitse. Oheisesta liitteestä löytyvät ne tietopyyntöänne koskevat sähköpostit, jotka ovat luonteeltaan asiakirjoja. Koska sivistysjohtajan virkasuhde alkoi Sipoon kunnassa 10.2.2020, tältä edeltävältä kaudelta ei ole olemassa hänelle osoitettuja tai hänen lähettämiään sähköposteja, jotka liittyisivät esittämäänne tietopyyntöön. Ystävällisin terveisin Mikael Grannas kunnanjohtaja
  1. 3 days, 5 hours agoApril 15, 2021, 8:52 a.m.: Received an email from Sipoo.