Sidonnaisasiamiesrekisteri

Request to:
Finanssivalvonta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Finanssivalvonnan sidonnaismiesrekisterissa on seuraava merkintä: Investium Oy on vakuutusedustajarekisterin mukaan vakuutusmeklari. Investium ilmoittaa Finanssimaailma Oy (Vastuuhenkilö Tom Lojander) olevan investiumin sidonnaisasiamies. Finanssimaailma on vakuutusedustajarekisterin mukaan myös SEB Lifen asiamies. Tosin joudutte tarkistamaan YTJ:stä Y-tunnuksen avulla, mikä on Finanssimaailman nykyinen nimi. Kertoisitteko miten tälläinen merkintä on mahdollinen, laki vakuutusedustuksesta nimittäin kieltää toimimasta sekä vakuutusmeklarina että SEB Lifen asiamiehenä? Tämä on nimenomaan päätetty vuoden 2005 uudistuksessa. Finanssivalvonta ylläpitää sidonnaisasiamiesrekisteriä excel-muodossa internettisivuillaan. Miten Finanssivalvonta varmistaa, että yli 80-vuotiaat vanhukset tai ihmiset joilla ei ole varaa hankkia maksullista taulukkolaskentaohjelmaa saavat tiedon sidonnaisasiamiehistä? Tämä on nyt viimeksi tullut ilmi Ylen uutisjutussa, jossa SEB Life näyttää katsovan etteivät asiamiehiä koskevat säädökset koske SEB Lifeä. https://yle.fi/uutiset/3-10153717 "SEB Life on todennut maaliskuun 1. päivä kirjatussa, omaisille lähetetyssä asiakirjassa Tiina Saijonmaan, hänen veljensä ja heidän isänsä Elvy Kajander-Koivumäen edunsaajiksi." Yle.fi Minulle SEB Life ei koskaan toimittanut allekirjoitettua asiakirjaa, jossa todetaan minun olevan Raimo Lako henkivakuutuksen edunsaaja. Tämän olen tosin pystynyt sattumalta dokumentoimaan jälkikäteen, kiitos satunnaisen paperiniitin sekä Eero Routamolle tentityn vakuutusoikeuden, istumalla Matti Keloharjun ja Vesa Puttosen luennoilla sekä asiakassuhteiden useaan suomalaiseen hyvämaineiseen sijoituspalveluyrityksen. Ei siis SEBin, SEB Lifen, Nordean, UB-hybriidiin tai Investium-hybriidiin. Ilmeisesti Finanssivalvonta pitää tälläistä systemaattista edunsaajamääräyksen salaamista säädöstenmukaisena, joka ei kuulu Finanssivalvonnan lakisääteisiin valvontatehtäviin.

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
Sidonnaisasiamiesrekisteri [#583]
Date
April 19, 2018, 3:48 p.m.
To
Finanssivalvonta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Finanssivalvonnan sidonnaismiesrekisterissa on seuraava merkintä: Investium Oy on vakuutusedustajarekisterin mukaan vakuutusmeklari. Investium ilmoittaa Finanssimaailma Oy (Vastuuhenkilö Tom Lojander) olevan investiumin sidonnaisasiamies. Finanssimaailma on vakuutusedustajarekisterin mukaan myös SEB Lifen asiamies. Tosin joudutte tarkistamaan YTJ:stä Y-tunnuksen avulla, mikä on Finanssimaailman nykyinen nimi. Kertoisitteko miten tälläinen merkintä on mahdollinen, laki vakuutusedustuksesta nimittäin kieltää toimimasta sekä vakuutusmeklarina että SEB Lifen asiamiehenä? Tämä on nimenomaan päätetty vuoden 2005 uudistuksessa. Finanssivalvonta ylläpitää sidonnaisasiamiesrekisteriä excel-muodossa internettisivuillaan. Miten Finanssivalvonta varmistaa, että yli 80-vuotiaat vanhukset tai ihmiset joilla ei ole varaa hankkia maksullista taulukkolaskentaohjelmaa saavat tiedon sidonnaisasiamiehistä? Tämä on nyt viimeksi tullut ilmi Ylen uutisjutussa, jossa SEB Life näyttää katsovan etteivät asiamiehiä koskevat säädökset koske SEB Lifeä. https://yle.fi/uutiset/3-10153717 "SEB Life on todennut maaliskuun 1. päivä kirjatussa, omaisille lähetetyssä asiakirjassa Tiina Saijonmaan, hänen veljensä ja heidän isänsä Elvy Kajander-Koivumäen edunsaajiksi." Yle.fi Minulle SEB Life ei koskaan toimittanut allekirjoitettua asiakirjaa, jossa todetaan minun olevan Raimo Lako henkivakuutuksen edunsaaja. Tämän olen tosin pystynyt sattumalta dokumentoimaan jälkikäteen, kiitos satunnaisen paperiniitin sekä Eero Routamolle tentityn vakuutusoikeuden, istumalla Matti Keloharjun ja Vesa Puttosen luennoilla sekä asiakassuhteiden useaan suomalaiseen hyvämaineiseen sijoituspalveluyrityksen. Ei siis SEBin, SEB Lifen, Nordean, UB-hybriidiin tai Investium-hybriidiin. Ilmeisesti Finanssivalvonta pitää tälläistä systemaattista edunsaajamääräyksen salaamista säädöstenmukaisena, joka ei kuulu Finanssivalvonnan lakisääteisiin valvontatehtäviin.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Mika Lako
  1. 6 years, 2 months agoApril 19, 2018, 3:49 p.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
  2. 6 years, 1 month agoMay 4, 2018, 3 a.m.: This request became overdue