Selvitys valtion liikenneverkkoyhtiöstä

Request to:
Liikenne- ja viestintäministeriö
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Pyydän ministeri Bernerin HS haastattelussa 24.12 mainitsemia selvityksiä valtion liikenneverkkoyhtiöstä, joiden mukaan "liikenneväylien yhtiöittäminen olisi taloudellisesti järkevää ja kyky investoida väyliin voisi kaksin- tai kolminkertaistua nykyisestä"

Messages in this request

From
Pasi Tuominen
Subject
Selvitys valtion liikenneverkkoyhtiöstä [#412]
Date
Dec. 26, 2016, 10:56 p.m.
To
Liikenne- ja viestintäministeriö
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän ministeri Bernerin HS haastattelussa 24.12 mainitsemia selvityksiä valtion liikenneverkkoyhtiöstä, joiden mukaan "liikenneväylien yhtiöittäminen olisi taloudellisesti järkevää ja kyky investoida väyliin voisi kaksin- tai kolminkertaistua nykyisestä"
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Pasi Tuominen <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/412/up/dcd050a10442a92e00156b6313050a57bf730053/
Kind Regards, Pasi Tuominen
  1. 7 years, 5 months agoDec. 27, 2016, 4:11 p.m.: Pasi Tuominen sent a message to Liikenne- ja viestintäministeriö.
From
Kirjaamo <kirjaamo@mintc.fi> – Liikenne- ja viestintäministeriö
Subject
VS: Selvitys valtion liikenneverkkoyhtiöstä [#412]
Date
Dec. 30, 2016, 10 a.m.
Status
Awaiting response

Hei, Tietopyyntönne on rekisteröity numerolle LVM/2283/02/2016 Tietopyyntö: Selvitys valtion liikenneverkkoyhtiöstä ja lähetetty käsittelyyn Konserniohjausosastolle. Ystävällisin terveisin, Liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamo
  1. 7 years, 5 months agoDec. 30, 2016, 10:01 a.m.: Received an email from Liikenne- ja viestintäministeriö.
From
Pasi Tuominen
Subject
Re: VS: Selvitys valtion liikenneverkkoyhtiöstä [#412]
Date
April 5, 2017, 6:55 p.m.
To
Liikenne- ja viestintäministeriö

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Selvitys valtion liikenneverkkoyhtiöstä" (26.12.2016, #412) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 86 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Pasi Tuominen Pyynnön numero: 412 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Pasi Tuominen << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >>
  1. 7 years, 2 months agoApril 5, 2017, 6:55 p.m.: Pasi Tuominen sent a message to Liikenne- ja viestintäministeriö.