Selvitys valtion liikenneverkkoyhtiöstä

Pyynnön vastaanottaja:
Liikenne- ja viestintäministeriö
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö ei ole aktiivinen.
Pyynnön yhteenveto
Pyydän ministeri Bernerin HS haastattelussa 24.12 mainitsemia selvityksiä valtion liikenneverkkoyhtiöstä, joiden mukaan "liikenneväylien yhtiöittäminen olisi taloudellisesti järkevää ja kyky investoida väyliin voisi kaksin- tai kolminkertaistua nykyisestä"

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
Pasi Tuominen
Otsikko
Selvitys valtion liikenneverkkoyhtiöstä [#412]
Päivämäärä
26. joulukuuta 2016 kello 22.56
Vastaanottaja
Liikenne- ja viestintäministeriö
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän ministeri Bernerin HS haastattelussa 24.12 mainitsemia selvityksiä valtion liikenneverkkoyhtiöstä, joiden mukaan "liikenneväylien yhtiöittäminen olisi taloudellisesti järkevää ja kyky investoida väyliin voisi kaksin- tai kolminkertaistua nykyisestä"
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Pasi Tuominen <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/412/up/dcd050a10442a92e00156b6313050a57bf730053/
Ystävällisin terveisin, Pasi Tuominen
  1. 2 vuotta, 1 kuukausi sitten27. joulukuuta 2016 kello 16.11: Käyttäjä Pasi Tuominen lähetti viestin viranomaiselle Liikenne- ja viestintäministeriö.
Lähettäjä
Kirjaamo <kirjaamo@mintc.fi> – Liikenne- ja viestintäministeriö
Otsikko
VS: Selvitys valtion liikenneverkkoyhtiöstä [#412]
Päivämäärä
30. joulukuuta 2016 kello 10.00
Tila
Odotetaan vastausta

Hei, Tietopyyntönne on rekisteröity numerolle LVM/2283/02/2016 Tietopyyntö: Selvitys valtion liikenneverkkoyhtiöstä ja lähetetty käsittelyyn Konserniohjausosastolle. Ystävällisin terveisin, Liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamo
  1. 2 vuotta, 1 kuukausi sitten30. joulukuuta 2016 kello 10.01: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Liikenne- ja viestintäministeriö.
Lähettäjä
Pasi Tuominen
Otsikko
Re: VS: Selvitys valtion liikenneverkkoyhtiöstä [#412]
Päivämäärä
5. huhtikuuta 2017 kello 18.55
Vastaanottaja
Liikenne- ja viestintäministeriö

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Selvitys valtion liikenneverkkoyhtiöstä" (26.12.2016, #412) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 86 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Pasi Tuominen Pyynnön numero: 412 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Pasi Tuominen << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >>
  1. 1 vuosi, 10 kuukautta sitten5. huhtikuuta 2017 kello 18.55: Käyttäjä Pasi Tuominen lähetti viestin viranomaiselle Liikenne- ja viestintäministeriö.