SEB Lifen valvonta/yksilöinti Finanssivalvonnassa

Request to:
Finanssivalvonta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Vaadin kopiota asiakirjasta, jonka liittenä on tässä mainittu Finanssivalvonnan virkamiehen vaatima valtakirja. Voisiko Finassivalvonta lisäksi a) Kertoa, miksi Finanssivalvonta ei yksilöi valvottavaa henkivakuutusyhtiötä, siis SEB Lifeä? b) Mihin Finanssivalvonta tarvitsee valtakirjaa, jotta se voisi vaatia selvitystä SEB Lifeltä, joka on Finanssivalvonnan valvottava. Muu ulkomaalainen valvottava, ETA-vakuutusyhtiö. Kun Finanssivalvonta ei asianmukaisesti yksilöi SEB Lifeä, niin miten toimittaja voi tehdä aiheesta tietopyynnön ja saada asianmukaisen vastauksen? Totean lisäksi, että olen toimittanut Finanssivalvonnalle kesällä 2015, siis 28 kuukautta sitten asiakirjoja, joihin perehtymällä selviää, että olen isäni kuolinpesän ainoa osakas. Kesällä 2015 sain Finanssivalvonnan virkamiehen allekirjoittaman dokumentin, jossa väitetään, ettei SEB Life ole Finanssivalvonnan valvottava. <<email address>> 28.12.2016 -> minä Arvoisa Mika Lako, jotta voisimme pyytää asiaanne liittyen selvitystä vakuutusyhtiöiltä, Teidän pitää toimittaa meille valtakirja, jossa kaikki kuolinpesän osakkaat valtuuttavat Teidät hoitamaan asiaa. Ystävällisin terveisin

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
SEB Lifen valvonta/yksilöinti Finanssivalvonnassa [#474]
Date
Oct. 2, 2017, 11:17 a.m.
To
Finanssivalvonta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Vaadin kopiota asiakirjasta, jonka liittenä on tässä mainittu Finanssivalvonnan virkamiehen vaatima valtakirja. Voisiko Finassivalvonta lisäksi a) Kertoa, miksi Finanssivalvonta ei yksilöi valvottavaa henkivakuutusyhtiötä, siis SEB Lifeä? b) Mihin Finanssivalvonta tarvitsee valtakirjaa, jotta se voisi vaatia selvitystä SEB Lifeltä, joka on Finanssivalvonnan valvottava. Muu ulkomaalainen valvottava, ETA-vakuutusyhtiö. Kun Finanssivalvonta ei asianmukaisesti yksilöi SEB Lifeä, niin miten toimittaja voi tehdä aiheesta tietopyynnön ja saada asianmukaisen vastauksen? Totean lisäksi, että olen toimittanut Finanssivalvonnalle kesällä 2015, siis 28 kuukautta sitten asiakirjoja, joihin perehtymällä selviää, että olen isäni kuolinpesän ainoa osakas. Kesällä 2015 sain Finanssivalvonnan virkamiehen allekirjoittaman dokumentin, jossa väitetään, ettei SEB Life ole Finanssivalvonnan valvottava. <<sähköpostiosoite>> 28.12.2016 -> minä Arvoisa Mika Lako, jotta voisimme pyytää asiaanne liittyen selvitystä vakuutusyhtiöiltä, Teidän pitää toimittaa meille valtakirja, jossa kaikki kuolinpesän osakkaat valtuuttavat Teidät hoitamaan asiaa. Ystävällisin terveisin Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/474/up/aded9087e8fa132a26b176a9c6f7f144c5085c12/
Kind Regards, Mika Lako
  1. 6 years, 6 months agoOct. 2, 2017, 11:17 a.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
  2. 6 years, 6 months agoOct. 17, 2017, 1 a.m.: This request became overdue