SEB Lifea koskeva FIVA 29/05/2015 virka-apupyyntö Central Bank of Irelandille

Request to:
Finanssivalvonta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Vaadin asian FIVA 29/05/2015 asiakirjat, asian avauspäivämäärä 31.08.2015. Käsittely päättynyt, asiakirjat osittain julkisia. Finanssivalvonnalle on kesällä 2015 toimitettu asiakirja, josta ilmenee ettei SEB Life lähetä suomenkielisille henkilöasiakkaille suomenkielisiä asiakirjoja. Lisäksi Finanssivalvonta on saanut tietoonsa kesällä 2015, ettei SEB Life ilmoita suomalaisille asiakkailleen vakuutussopimuslain 74 §;n mukaisia kuluttajan suojaksi säädettyjä oikeusturvakeinoja tai määräaikoja.

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
SEB Lifea koskeva FIVA 29/05/2015 virka-apupyyntö Central Bank of Irelandille [#446]
Date
Aug. 16, 2017, 3:25 p.m.
To
Finanssivalvonta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Vaadin asian FIVA 29/05/2015 asiakirjat, asian avauspäivämäärä 31.08.2015. Käsittely päättynyt, asiakirjat osittain julkisia. Finanssivalvonnalle on kesällä 2015 toimitettu asiakirja, josta ilmenee ettei SEB Life lähetä suomenkielisille henkilöasiakkaille suomenkielisiä asiakirjoja. Lisäksi Finanssivalvonta on saanut tietoonsa kesällä 2015, ettei SEB Life ilmoita suomalaisille asiakkailleen vakuutussopimuslain 74 §;n mukaisia kuluttajan suojaksi säädettyjä oikeusturvakeinoja tai määräaikoja.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/446/up/1761ad8fc1094f4ea640c2ac4b4bed5d3fbca7dc/
Kind Regards, Mika Lako
  1. 5 years, 9 months agoAug. 16, 2017, 3:26 p.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
From
Mika Lako
Subject
Re: SEB Lifea koskeva FIVA 29/05/2015 virka-apupyyntö Central Bank of Irelandille [#446]
Date
Sept. 27, 2017, 10:23 a.m.
To
Finanssivalvonta

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "SEB Lifea koskeva FIVA 29/05/2015 virka-apupyyntö Central Bank of Irelandille" (16.8.2017, #446) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 28 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Mika Lako Pyynnön numero: 446 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >>
  1. 5 years, 8 months agoSept. 27, 2017, 10:24 a.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
From
Mika Lako
Subject
Re: Re: SEB Lifea koskeva FIVA 29/05/2015 virka-apupyyntö Central Bank of Irelandille [#446]
Date
Sept. 29, 2017, 12:30 p.m.
To
Finanssivalvonta

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "SEB Lifea koskeva FIVA 29/05/2015 virka-apupyyntö Central Bank of Irelandille" (16.8.2017, #446) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 30 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Mika Lako Pyynnön numero: 446 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >>
  1. 5 years, 8 months agoSept. 29, 2017, 12:30 p.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.