This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

SEB Life, henkivakuutuksen tietojen salaaminen suomalaiselta kuluttajalta.

Request to:
Finanssivalvonta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Onko Finanssivalvonnalle toimitettu kesällä 2015 sähköposti, jossa SEB Life kieltäytyy antamasta tietoja SEB Lifen henkivakuutuksesta henkivakuutetun edunsaajalle sekä henkivakuutetun kuolinpesän ainoalle osakkaalle. Aamulla 28.11.2014 SEB Kapitalförvaltning Finland Ab eli SEB Varainhoito Suomi Oy:n Alek Kaseva oli Unioninkadulla yhtä tietämätön Suomen lakien mukaisesta menettelytavasta henkivakuutetun kuoltua. Vakuutusedustajarekisteri ilmoittaa ASIAMIEHEN TIEDOT (OIKEUSHENKILÖ) Edustettavat vakuutuksenantajat SEB Life International Assurance Company Limited "Oikeushenkilön vastaava hoitaja on Alek Olavi Kaseva." Kuulisin mielelläni Finanssivalvonnan perustelut, miten vakuutetut edut ovat turvattu, kun SEB Life vaikenee sijoitustuotteista, joihin heidän velvollisuutensa maksaa henkivakuutuskorvaus perustuu. Tässä mainittu verkkotunnus on palveluun, josta näkee sijoitukset ja vakuutuksen kulut. Jos tätä tunnusta ei voi antaa, niin SEB Life olisi voinut toimittaa vastaavat tiedot kirjallisena. 27.11.2014 -> olli.keisala, minä englanti suomi Käännä viesti Poista käytöstä kielessä englanti Hei, Ainoastaan vakuutuksen haltija voi saada käyttäjätunnukset verkkopalveluumme. Kuolemantapauksissakaan emme voi antaa edunsaajille käyttäjätunnusta vakuutuksen tietoihin. Ystävällisin terveisin, Emma Sillman Operations Administrator - Finland SEB Life International

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
SEB Life, henkivakuutuksen tietojen salaaminen suomalaiselta kuluttajalta. [#475]
Date
Oct. 3, 2017, 11:54 a.m.
To
Finanssivalvonta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Onko Finanssivalvonnalle toimitettu kesällä 2015 sähköposti, jossa SEB Life kieltäytyy antamasta tietoja SEB Lifen henkivakuutuksesta henkivakuutetun edunsaajalle sekä henkivakuutetun kuolinpesän ainoalle osakkaalle. Aamulla 28.11.2014 SEB Kapitalförvaltning Finland Ab eli SEB Varainhoito Suomi Oy:n Alek Kaseva oli Unioninkadulla yhtä tietämätön Suomen lakien mukaisesta menettelytavasta henkivakuutetun kuoltua. Vakuutusedustajarekisteri ilmoittaa ASIAMIEHEN TIEDOT (OIKEUSHENKILÖ) Edustettavat vakuutuksenantajat SEB Life International Assurance Company Limited "Oikeushenkilön vastaava hoitaja on Alek Olavi Kaseva." Kuulisin mielelläni Finanssivalvonnan perustelut, miten vakuutetut edut ovat turvattu, kun SEB Life vaikenee sijoitustuotteista, joihin heidän velvollisuutensa maksaa henkivakuutuskorvaus perustuu. Tässä mainittu verkkotunnus on palveluun, josta näkee sijoitukset ja vakuutuksen kulut. Jos tätä tunnusta ei voi antaa, niin SEB Life olisi voinut toimittaa vastaavat tiedot kirjallisena. 27.11.2014 -> olli.keisala, minä englanti suomi Käännä viesti Poista käytöstä kielessä englanti Hei, Ainoastaan vakuutuksen haltija voi saada käyttäjätunnukset verkkopalveluumme. Kuolemantapauksissakaan emme voi antaa edunsaajille käyttäjätunnusta vakuutuksen tietoihin. Ystävällisin terveisin, Emma Sillman Operations Administrator - Finland SEB Life International
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/475/up/e5c8459fd6312b0c687af9a0f6b22538b08ab58d/
Kind Regards, Mika Lako
  1. 6 years, 8 months agoOct. 3, 2017, 11:54 a.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
From
antti.lampinen@finanssivalvonta.fi – Finanssivalvonta
Subject
Tietopyyntönne Finanssivalvontaan
Date
Oct. 12, 2017, 4:03 p.m.

Mika Lako 3.10.2017 lähettämässänne tietopyynnössä tiedustelitte, oletteko ”Onko Finanssivalvonnalle toimitettu kesällä 2015 sähköposti, jossa SEB Life kieltäytyy antamasta tietoja SEB Lifen henkivakuutuksesta henkivakuutetun edunsaajalle sekä henkivakuutetun kuolinpesän ainoalle osakkaalle.” Vastaus: Ei ole. Ystävällisin terveisin Antti Lampinen Markkinavalvoja | Marknadsövervakare | Market Supervisor​ Finanssivalvonta | Finansinspektionen | FIN-FSA +358 9 183 5518 | Finanssivalvonta.fi<http://www.finanssivalvonta.fi/> | Twitter.com/FIN_FSA<https://twitte...
  1. 6 years, 8 months agoOct. 12, 2017, 4:03 p.m.: Received an email from Finanssivalvonta.