This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

SARS-viusten virusten täydet geenikartat sekä lääketieteelliset varmistukset yhteyksistä Covid-19/20/21/nn-oireyhtymiin

Request to:
Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Aihe: SARS-viusten ja Covid-19/20/21/nn-virusten täydet geenikartat sekä lääketieteelliset varmistukset siitä, että juuri ko. virukset aiheuttavat julkisuudessa kuvatut oireet kuvatun vakavuisina. Haluan täydet geenikartat julkisuudessa olevia Covid-nn-sairauksia kuulemma aiheuttavista SARS-viruksista, sekä keväällä 2020 ilmoitetun että joulukuussa 2020 Englannsta löytyneen variantin geenistöt ja viitteet ja kopiot tutkimuksista, joissa oireiden virusten yhteys varmistetaan. Haluan asiakirjamaksuttomat vastaukset sähköpostitse osoitteeseen <<email address>>

Messages in this request

From
Olli Kingelin
Subject
SARS-viusten virusten täydet geenikartat sekä lääketieteelliset varmistukset yhteyksistä Covid-19/20/21/nn-oireyhtymiin [#1213]
Date
Feb. 9, 2021, 2:19 p.m.
To
Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Aihe: SARS-viusten ja Covid-19/20/21/nn-virusten täydet geenikartat sekä lääketieteelliset varmistukset siitä, että juuri ko. virukset aiheuttavat julkisuudessa kuvatut oireet kuvatun vakavuisina. Haluan täydet geenikartat julkisuudessa olevia Covid-nn-sairauksia kuulemma aiheuttavista SARS-viruksista, sekä keväällä 2020 ilmoitetun että joulukuussa 2020 Englannsta löytyneen variantin geenistöt ja viitteet ja kopiot tutkimuksista, joissa oireiden virusten yhteys varmistetaan. Haluan asiakirjamaksuttomat vastaukset sähköpostitse osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Olli Kingelin <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Olli Kingelin
From
noreply@stm.fi – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering - Acknowledgment of receipt
Date
Feb. 9, 2021, 2:19 p.m.

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu sosiaali- ja terveysministeriössä. Tietoa henkilötietojen käsittelystä sosiaali- ja terveysministeriön palveluissa saa internetsivuiltamme https://stm.fi/tietosuoja Ert e-postmeddelande har mottagits av social- och hälsovårdsministeriet. Information om behandlingen av personuppgifter i social- och hälsovårdsministeriets tjänster finns på ministeriets webbplats https://stm.fi/sv/dataskydd Your e-mail message has been received by the Ministry of Social Affairs and Health. For information on how the Ministry of Social Affairs and Health processes personal data, go to: https://stm.fi/en/data-protection
  1. 3 months, 1 week agoFeb. 9, 2021, 2:19 p.m.: Olli Kingelin sent a message to Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
  2. 3 months, 1 week agoFeb. 9, 2021, 2:20 p.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.