This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Salolaisten käsitys tunnin junasta hyvänä hankkeena

Request to:
Valtioneuvoston kanslia
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Antti Rinne lisäsi tämän päivän Salon Seudun Sanomissa ymmärtäneensä että 95 prosenttia salolaisista pitää tunnin junaa hyvänä hankkeena talousalueen kannalta. Pyydän asiakirjat josta ilmenee tämän väitteen lähteet. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin,

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Salolaisten käsitys tunnin junasta hyvänä hankkeena [#771]
Date
Aug. 18, 2019, 2:04 a.m.
To
Valtioneuvoston kanslia
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Antti Rinne lisäsi tämän päivän Salon Seudun Sanomissa ymmärtäneensä että 95 prosenttia salolaisista pitää tunnin junaa hyvänä hankkeena talousalueen kannalta. Pyydän asiakirjat josta ilmenee tämän väitteen lähteet. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin,
<< Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
"VNK.Kirjaamo@vnk.fi" <vnk.kirjaamo@vnk.fi> – Valtioneuvoston kanslia
Subject
Vastaanottokuittaus<< Osoite poistettu >>Kvittering<< Osoite poistettu >>Acknowledgement
Date
Aug. 18, 2019, 2:04 a.m.

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu valtioneuvoston kansliassa. Tietoa henkilötietojen käsittelystä valtioneuvoston kanslian palveluissa saa internetsivuiltamme www.vnk.fi/tietosuoja<http://www.v... Ert e << Osoite poistettu >> postmeddelande har mottagits av statsrådets kansli. Information om behandlingen av personuppgifter i statsrådets kanslis tjänster finns på kansliets webbplats www.vnk.fi/sv/dataskydd<http://www... Your e << Osoite poistettu >> mail message has been received by the Prime Minister’s Office. For information on how the Prime Minister's Office processes personal data, go to: www.vnk.fi/en/data << Osoite poistettu >>protection<http://www.vnk.fi/en/data<< Osoite poistettu >>protection>
From
"VNK.Kirjaamo@vnk.fi" <vnk.kirjaamo@vnk.fi> – Valtioneuvoston kanslia
Subject
Vastaanottokuittaus-Kvittering-Acknowledgement
Date
Aug. 18, 2019, 2:04 a.m.
Status
Awaiting response

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu valtioneuvoston kansliassa. Tietoa henkilötietojen käsittelystä valtioneuvoston kanslian palveluissa saa internetsivuiltamme www.vnk.fi/tietosuoja<http://www.v... Ert e-postmeddelande har mottagits av statsrådets kansli. Information om behandlingen av personuppgifter i statsrådets kanslis tjänster finns på kansliets webbplats www.vnk.fi/sv/dataskydd<http://www... Your e-mail message has been received by the Prime Minister’s Office. For information on how the Prime Minister's Office processes personal data, go to: www.vnk.fi/en/data-protection<http...
  1. 1 year, 5 months agoAug. 18, 2019, 2:04 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtioneuvoston kanslia.
  2. 1 year, 5 months agoAug. 18, 2019, 2:05 a.m.: Received an email from Valtioneuvoston kanslia.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Vastaanottokuittaus-Kvittering-Acknowledgement [#771]
Date
Aug. 26, 2019, 10:09 a.m.
To
Valtioneuvoston kanslia

Hyvä vastaanottaja, Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 31.8.2019 määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 31.8.2019 määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 771 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Vastaanottokuittaus<< Osoite poistettu >>Kvittering<< Osoite poistettu >>Acknowledgement [#771]
Date
Aug. 26, 2019, 10:13 a.m.
To
Valtioneuvoston kanslia

Hyvä vastaanottaja, Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 31.8.2019 määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 31.8.2019 määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 771 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Vastaanottokuittaus<< Osoite poistettu >>Kvittering<< Osoite poistettu >>Acknowledgement [#771]
Date
Sept. 6, 2019, 10:09 a.m.
To
Valtioneuvoston kanslia

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Salolaisten käsitys tunnin junasta hyvänä hankkeena" (18.8.2019, #771) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 6 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 771 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
From
"VNK.Kirjaamo@vnk.fi" <vnk.kirjaamo@vnk.fi> – Valtioneuvoston kanslia
Subject
VN/6048/2019 Salolaisten käsitys tunnin junasta hyvän= E4 hankkeena [#771]
Date
Sept. 6, 2019, 3:18 p.m.
Status
Awaiting response

Hei, Pahoittelut asianne käsittelyn viivästyksestä. Asianne asianumero on VN/6048/2019. Terveisin Valtioneuvoston kanslian kirjaamo
From
"VNK.Kirjaamo@vnk.fi" <vnk.kirjaamo@vnk.fi> – Valtioneuvoston kanslia
Subject
VN/6048/2019 Salolaisten käsitys tunnin junasta hyvän= E4 hankkeena [#771]
Date
Sept. 6, 2019, 3:18 p.m.

Hei, Pahoittelut asianne käsittelyn viivästyksestä. Asianne asianumero on VN/6048/2019. Terveisin Valtioneuvoston kanslian kirjaamo
  1. 1 year, 4 months agoSept. 6, 2019, 3:19 p.m.: Received an email from Valtioneuvoston kanslia.
From
"Niilo.Toivonen@vnk.fi" <niilo.toivonen@vnk.fi> – Valtioneuvoston kanslia
Subject
VS: Salolaisten käsitys tunnin junasta hyvänä hankkeena [#771]
Date
Sept. 10, 2019, 9:10 a.m.
Attachments

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Olette pyytänyt valtioneuvoston kanslialta asiakirjoja, joista ilmenee lähteet pääministeri Antti Rinteen Salon Seudun Sanomissa esitettyyn toteamukseen, jossa hänen toteaa ymmärtäneensä, että 95 prosenttia salolaisista pitää tunnin junaa hyvänä hankkeena talousalueen kannalta. Asiakirjapyyntönne on rekisteröity valtioneuvoston kanslian asianhallintajärjestelmään numerolla VN/6048/2019. Pahoittelen, että asiaan vastaaminen on viivästynyt inhimillisestä erehdyksestä johtuen. Pääministeri Rinteen käsitys perustuu Salon kaupungin edustajien kanssa käytyihin keskusteluihin, eikä valtioneuvoston kanslialla ole asiaan liittyviä asiakirjoja. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:n mukaan voitte halutessanne saada tästä asiasta viranomaisen päätöksen, joka kielteisen päätöksen kyseessä ollessa sisältää muutoksenhakuoikeuden hallinto << Osoite poistettu >>oikeuteen. Jos haluatte siirtää asiakirjapyyntöasianne valtioneuvoston kanslian ratkaistavaksi, pyydän teitä ilmoittamaan siitä valtioneuvoston kanslian kirjaamoon <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> >) ja viittaamaan asianumeroon VN/6048/2019. Viranomaisen ratkaisu on ilmainen. Ystävällisin terveisin, *************************** Niilo Toivonen Koordinaattori Valtioneuvoston kanslia +358 50 491 5650 [http://vnk.fi/_templates/pics/header_...] Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PL 23, 00023 Valtioneuvosto www.vnk.fi<http://www.vnk.fi/> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >>Alkuperäinen viesti<< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Lähettäjä: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<nimi ja sähköpostiosoite>> Lähetetty: sunnuntai 18. elokuuta 2019 2.04 Vastaanottaja: Kirjaamo VNK <<nimi ja sähköpostiosoite>> Aihe: Salolaisten käsitys tunnin junasta hyvänä hankkeena [#771] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi<< Osoite poistettu >>sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Antti Rinne lisäsi tämän päivän Salon Seudun Sanomissa ymmärtäneensä että 95 prosenttia salolaisista pitää tunnin junaa hyvänä hankkeena talousalueen kannalta. Pyydän asiakirjat josta ilmenee tämän väitteen lähteet. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls<< Osoite poistettu >>, .csv<< Osoite poistettu >>, .sql<< Osoite poistettu >>, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf<< Osoite poistettu >>, .ppt tai pdf/a<< Osoite poistettu >>muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web<< Osoite poistettu >>sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
From
"Niilo.Toivonen@vnk.fi" <niilo.toivonen@vnk.fi> – Valtioneuvoston kanslia
Subject
VS: Salolaisten käsitys tunnin junasta hyvänä hankkeena [#771]
Date
Sept. 10, 2019, 9:10 a.m.
Attachments

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Olette pyytänyt valtioneuvoston kanslialta asiakirjoja, joista ilmenee lähteet pääministeri Antti Rinteen Salon Seudun Sanomissa esitettyyn toteamukseen, jossa hänen toteaa ymmärtäneensä, että 95 prosenttia salolaisista pitää tunnin junaa hyvänä hankkeena talousalueen kannalta. Asiakirjapyyntönne on rekisteröity valtioneuvoston kanslian asianhallintajärjestelmään numerolla VN/6048/2019. Pahoittelen, että asiaan vastaaminen on viivästynyt inhimillisestä erehdyksestä johtuen. Pääministeri Rinteen käsitys perustuu Salon kaupungin edustajien kanssa käytyihin keskusteluihin, eikä valtioneuvoston kanslialla ole asiaan liittyviä asiakirjoja. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:n mukaan voitte halutessanne saada tästä asiasta viranomaisen päätöksen, joka kielteisen päätöksen kyseessä ollessa sisältää muutoksenhakuoikeuden hallinto << Osoite poistettu >>oikeuteen. Jos haluatte siirtää asiakirjapyyntöasianne valtioneuvoston kanslian ratkaistavaksi, pyydän teitä ilmoittamaan siitä valtioneuvoston kanslian kirjaamoon <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> >) ja viittaamaan asianumeroon VN/6048/2019. Viranomaisen ratkaisu on ilmainen. Ystävällisin terveisin, *************************** Niilo Toivonen Koordinaattori Valtioneuvoston kanslia +358 50 491 5650 [http://vnk.fi/_templates/pics/header_...] Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PL 23, 00023 Valtioneuvosto www.vnk.fi<http://www.vnk.fi/> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >>Alkuperäinen viesti<< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Lähettäjä: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<nimi ja sähköpostiosoite>> Lähetetty: sunnuntai 18. elokuuta 2019 2.04 Vastaanottaja: Kirjaamo VNK <<nimi ja sähköpostiosoite>> Aihe: Salolaisten käsitys tunnin junasta hyvänä hankkeena [#771] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi<< Osoite poistettu >>sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Antti Rinne lisäsi tämän päivän Salon Seudun Sanomissa ymmärtäneensä että 95 prosenttia salolaisista pitää tunnin junaa hyvänä hankkeena talousalueen kannalta. Pyydän asiakirjat josta ilmenee tämän väitteen lähteet. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls<< Osoite poistettu >>, .csv<< Osoite poistettu >>, .sql<< Osoite poistettu >>, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf<< Osoite poistettu >>, .ppt tai pdf/a<< Osoite poistettu >>muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web<< Osoite poistettu >>sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VN/6048/2019 Salolaisten käsitys tunnin junasta hyvän= E4 hankkeena [#771]
Date
Sept. 10, 2019, 1:07 p.m.
To
Valtioneuvoston kanslia

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Salolaisten käsitys tunnin junasta hyvänä hankkeena" (18.8.2019, #771) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 10 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Asiaan ei siis ole vastattu julkl. 14.4§ mukaisesti viimeistään kahden viikon kuluessa. Asiassa ei voi jättää valitusosoitteellista päätöstä antamatta. Muistutan, että valitusosoitteellisen päätöksen antamatta jättämisessä on kyse virkavelvollisuuden tahallisesta rikkomisesta, josta joudutaan tekemään rikosilmoitus poliisille. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 771 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
  1. 1 year, 4 months agoSept. 10, 2019, 5:29 p.m.: Received an email from Valtioneuvoston kanslia.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: VN/6048/2019 Salolaisten käsitys tunnin junasta hyvän= E4 hankkeena [#771]
Date
Sept. 16, 2019, 6:31 p.m.
To
Valtioneuvoston kanslia

Hyvä Niilo Toivonen, Muistutan että jos ette pysty vastaamaan pyyntöön itse, julkl. 15 § mukaisesti tulee noudattaa asiakirjan pyytämistä koskevan asian siirtäminen toiselle viranomaiselle. Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 771 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
  1. 1 year, 3 months agoOct. 25, 2019, 11:50 a.m.: Received an email from Valtioneuvoston kanslia.
  2. 1 year, 3 months agoOct. 25, 2019, 12:09 p.m.: Received an email from Valtioneuvoston kanslia.
  3. 1 year, 3 months agoOct. 25, 2019, 12:10 p.m.: Received an email from Valtioneuvoston kanslia.