Sairaanhoitopiirin menot sekä tietoja hankinnoista

Request to:
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Pyytäisin seuraavia tietoja: 1. Asiakirja, josta käy ilmi sairaanhoitopiirin menot neljän viime tilikauden ajalta, ja joka erottelee menot jotka liittyvät sairaanhoitopiirin omaan toimintaan hankintoihin liittyvistä menoista. Pyytäisin myös seuraavia tietoja hankinnoista viimeisen neljän vuoden ajalta: 2. Lista sairaanhoitopiirin tekemistä yli 30 000 euron hankinnoista 3. Lista sairaanhoitopiirin tekemistä hankinnoista, josta käy ilmi yritys tai organisaatio jolta hankinta on tehty 4. Lista sairaanhoitopiirin tekemistä hankinnoista, josta käy ilmi käytetty menettely hankinnassa (esimerkiksi kilpailutus tai suorahankinta) 5. Lista sairaanhoitopiirin tekemistä kilpailutuksista, josta käy ilmi kilpailutukseen osallistuneiden yritysten tai organisaatioiden lukumäärä Kiitos kovasti avusta.

Messages in this request

From
Aleksi Knuutila
Subject
Sairaanhoitopiirin menot sekä tietoja hankinnoista [#510]
Date
Dec. 15, 2017, 8:24 p.m.
To
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyytäisin seuraavia tietoja: 1. Asiakirja, josta käy ilmi sairaanhoitopiirin menot neljän viime tilikauden ajalta, ja joka erottelee menot jotka liittyvät sairaanhoitopiirin omaan toimintaan hankintoihin liittyvistä menoista. Pyytäisin myös seuraavia tietoja hankinnoista viimeisen neljän vuoden ajalta: 2. Lista sairaanhoitopiirin tekemistä yli 30 000 euron hankinnoista 3. Lista sairaanhoitopiirin tekemistä hankinnoista, josta käy ilmi yritys tai organisaatio jolta hankinta on tehty 4. Lista sairaanhoitopiirin tekemistä hankinnoista, josta käy ilmi käytetty menettely hankinnassa (esimerkiksi kilpailutus tai suorahankinta) 5. Lista sairaanhoitopiirin tekemistä kilpailutuksista, josta käy ilmi kilpailutukseen osallistuneiden yritysten tai organisaatioiden lukumäärä Kiitos kovasti avusta.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Aleksi Knuutila <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Aleksi Knuutila << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/510/up/3b1b02667166c5b20bfe74baef508541c5d12ef4/
Kind Regards, Aleksi Knuutila
  1. 3 years, 6 months agoDec. 15, 2017, 8:25 p.m.: Aleksi Knuutila sent a message to Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.
  2. 3 years, 5 months agoDec. 30, 2017, 4 p.m.: This request became overdue