Sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden markkinoilletuloilmoitukset

Request to:
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Pyyntö peruttu

Messages in this request

From
Juhani Orelma
Subject
Sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden markkinoilletuloilmoitukset [#414]
Date
Jan. 9, 2017, 3:21 p.m.
To
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän Suomessa toimittettuja tupakkalain 26 §:n nojalla tehdyjä ennakkoilmoituksia sähkösavukkeista ja täyttösäiliöistä, niiltä osin kun tiedot eivät ole liike- tai ammattisalaisuuksia. Tavoitteenani on selvittää Suomen markkinoilla laillisesti olevien tuotteiden määrä. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Juhani Orelma <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Juhani Orelma << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/414/up/e0a1f2334c1b52904a487297a8fa248a2f842e2e/
Kind Regards, Juhani Orelma
  1. 4 years, 1 month agoJan. 10, 2017, 12:41 a.m.: Juhani Orelma sent a message to Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.