This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Sähköpostin käyttöohje

Request to:
Puolustusvoimat
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän puolustusvoimien dokumentin jossa ohjeistetaan sähköpostin käyttö viranomaistyössä ja muussa maanpuolustustyössä kantahenkilökunnalle ja muille palveluksessa oleville.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Sähköpostin käyttöohje [#759]
Date
June 13, 2019, 12:30 p.m.
To
Puolustusvoimat
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän puolustusvoimien dokumentin jossa ohjeistetaan sähköpostin käyttö viranomaistyössä ja muussa maanpuolustustyössä kantahenkilökunnalle ja muille palveluksessa oleville.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 1 year, 3 months agoJune 13, 2019, 12:31 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Puolustusvoimat.
From
PV_VP_PE_kirjaamo <kirjaamo.pe@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
VS: Sähköpostin käyttöohje [#759]
Date
June 13, 2019, 2:55 p.m.

Pääesikunta on vastaanottanut viestinne.
From
=?utf-8?q?Sepp=C3=A4l=C3=A4_Jari_PV_PE?= <jari.seppala@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
TIETOPYYNTÖ/KORHONEN
Date
June 24, 2019, 2:08 p.m.
Attachments

Arvoisa vastaanottaja, Puolustusvoimien sisäisesti sähköpostin käyttöä ohjaa liitteenä oleva Pääesikunnan henkilöstöosaston asiakirja PVHSMK ASIAKIRJAHALLINTO 006 - PEHENKOS PUOLUSTUSVOIMIEN SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT HJ1436 23.12.2013. Ohjeistus on edelleen voimassa, vaikka se on osittain vanhentunut. Ohjeistuksen päivittämiseksi on odotettu viranomaisten yhteisen palveluntuottajan Valtorin päivitettyä ohjeistusta. VALTORI:n TUVE ICT -sähköpostipalvelun käyttöperiaatteet on nyt ohjeistettu yhteisesti kaikille TUVE-palvelujen käyttäjille. Tämän turvaluokitellun ohjeistuksen on laatinut Valtori (Käyttörajoitettu, Suojaustaso IV, JulkL (621/1999) 24.1 §:n 7 k). Parhain terveisin, EVL Jari Seppälä Suunnittelusektorin johtaja (Apulaisosastopäällikön sijainen 24.6. - 14.7.2019) Pääesikunta, Johtamisjärjestelmäosasto Fabianinkatu 2, PL 919, 00131 Helsinki Puh 0299 510 610
  1. 1 year, 2 months agoJuly 19, 2019, 12:07 p.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
  2. 1 year, 2 months agoJuly 19, 2019, 12:13 p.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: TIETOPYYNTÖ/KORHONEN [#759]
Date
Sept. 6, 2019, 10:06 a.m.
To
Puolustusvoimat

Hyvä EVL Jari Seppälä, Kiitoksia vastauksestanne. Näyttää siltä että palveluksessa oleville reserviläisille viestinnästä salaamattomassa julkisessa tietoverkossa sähköpostitse ei ole ohjeita. Voitteko vahvistaa että nykytila tosiaan on että reserviläisten henkilöllisyyttä, joukkoyksikköä ja toimintaa maanpuolustuksessa käsiteltäessä salaamattomissa sähköposteissa, ei ole mitään ohjeita asiaan käytettävissä? ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 759 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.