Sähköauto maksaa kustannukset takaisin parissa vuodessa, väittää Krista mikkonen

Request to:
Ympäristöministeriö
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Haluaisin saada ne asiakirjat tai selvitykset, joihin perustuu ympäristöministeri Krista Mikkosen 15.01.2021 liikenne- ja kuljetusalan elinkeinojärjestöjen järjestämässä webinaarissa väite: "Koska tiedämme, että sähköauto maksaa kustannukset takaisin parissa vuodessa" Kotimaiset asiantuntijaorganisaatiot, trafi ja VTT ovat asiasta eri mieltä: https://www.traficom.fi/fi/ajavaihtoe...

Messages in this request

From
Pasi Tuominen
Subject
Sähköauto maksaa kustannukset takaisin parissa vuodessa, väittää Krista mikkonen [#1165]
Date
Jan. 15, 2021, 5 p.m.
To
Ympäristöministeriö
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Haluaisin saada ne asiakirjat tai selvitykset, joihin perustuu ympäristöministeri Krista Mikkosen 15.01.2021 liikenne- ja kuljetusalan elinkeinojärjestöjen järjestämässä webinaarissa väite: "Koska tiedämme, että sähköauto maksaa kustannukset takaisin parissa vuodessa" Kotimaiset asiantuntijaorganisaatiot, trafi ja VTT ovat asiasta eri mieltä: https://www.traficom.fi/fi/ajavaihtoe...
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Pasi Tuominen <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Pasi Tuominen << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Pasi Tuominen
  1. 3 years, 5 months agoJan. 15, 2021, 5:02 p.m.: Pasi Tuominen sent a message to Ympäristöministeriö.
  2. 3 years, 4 months agoJan. 30, 2021, 2 a.m.: This request became overdue
From
Pasi Tuominen
Subject
Re: Sähköauto maksaa kustannukset takaisin parissa vuodessa, väittää Krista mikkonen [#1165]
Date
Feb. 7, 2021, 11:18 p.m.
To
Ympäristöministeriö

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Sähköauto maksaa kustannukset takaisin parissa vuodessa, väittää Krista mikkonen" (15.1.2021, #1165) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 10 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Pasi Tuominen Pyynnön numero: 1165 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Pasi Tuominen << Osoite poistettu >>
  1. 3 years, 4 months agoFeb. 7, 2021, 11:19 p.m.: Pasi Tuominen sent a message to Ympäristöministeriö.