This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

RRT-hankkeen riskianalyysit

Request to:
Kouvola
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
- kaupunginhallitukselle toimitetut kirjalliset riskianalyysit 1.1.2018 alkaen nykyhetkeen saakka - valtuuston jäsenille toimitetut riskianalyysit ennen taloudellisten päätösten päätöksentekoa 1.1.2018 alkaen nykyhetkeen saakka - Riskianalyysi, jos kaupunki joutuu kriisikuntamenettelyyn ja on sitä ennen ehtinyt muodostaa mittavan määrän teollisuustontteja RRT-hankkeen ykkösvaiheen JÄLKEISILLE alueille. Aiheutuvan vahingon määrä veronmaksajille, jos tuolloin tontteja jouduttaisiin myymään mm. raskaasti tappiollisesti.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
RRT-hankkeen riskianalyysit [#887]
Date
Jan. 9, 2020, 10:51 a.m.
To
Kouvola
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
- kaupunginhallitukselle toimitetut kirjalliset riskianalyysit 1.1.2018 alkaen nykyhetkeen saakka - valtuuston jäsenille toimitetut riskianalyysit ennen taloudellisten päätösten päätöksentekoa 1.1.2018 alkaen nykyhetkeen saakka - Riskianalyysi, jos kaupunki joutuu kriisikuntamenettelyyn ja on sitä ennen ehtinyt muodostaa mittavan määrän teollisuustontteja RRT-hankkeen ykkösvaiheen JÄLKEISILLE alueille. Aiheutuvan vahingon määrä veronmaksajille, jos tuolloin tontteja jouduttaisiin myymään mm. raskaasti tappiollisesti.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 7 months agoJan. 9, 2020, 10:52 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kouvola.
From
info <info@kouvola.fi> – Kouvola
Subject
VS: RRT-hankkeen riskianalyysit [#887]
Date
Jan. 23, 2020, 3:44 p.m.

Vastauksena tietopyyntöönne ilmoitan, että Teille on lähetetty aiemmin esittämänne tietopyynnön perusteella pyytämänne RTT- asiaa koskevat riskianalyysit 3.10.2019. Kysymykseenne riskianalyysista, jos kaupunki joutuisi kriisikuntamenettelyyn, vastaamme ettei meillä ole olemassa ko. riskianalyysia. Ystävällisin terveisin Petteri Portaankorva kehitysjohtaja
  1. 6 months, 2 weeks agoJan. 23, 2020, 3:45 p.m.: Received an email from Kouvola.