This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

RRT-hankkeen laskentaperusteet tarvittavalle 1.vaiheen kentän koolle

Request to:
Kouvola
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Hankkeen EU-rahoitushakemuksessa on käytetty laskelmien pohjana ennustetta, jonka mukaan alueella käsitellään 50 000 TEU-konttia vuonna 2023 ja 70 000 TEU-konttia vuonna 2043. Luvut ovat realistisia. (Lähde KS) Pyydän yksityiskohtaiset simulointilaskelmat, mihin yksilöityyn liikennevirta-arvioon 50000 TEU - konttia perustuu sekä yksilöidyn simulointilaskelman ajankohtineen 50000 TEU-kontin todellisen pinta-alatarpeen määrittelystä.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
RRT-hankkeen laskentaperusteet tarvittavalle 1.vaiheen kentän koolle [#884]
Date
Jan. 9, 2020, 10:30 a.m.
To
Kouvola
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Hankkeen EU-rahoitushakemuksessa on käytetty laskelmien pohjana ennustetta, jonka mukaan alueella käsitellään 50 000 TEU-konttia vuonna 2023 ja 70 000 TEU-konttia vuonna 2043. Luvut ovat realistisia. (Lähde KS) Pyydän yksityiskohtaiset simulointilaskelmat, mihin yksilöityyn liikennevirta-arvioon 50000 TEU - konttia perustuu sekä yksilöidyn simulointilaskelman ajankohtineen 50000 TEU-kontin todellisen pinta-alatarpeen määrittelystä.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 7 months agoJan. 9, 2020, 10:31 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kouvola.
From
kirjaamo <kirjaamo@kouvola.fi> – Kouvola
Subject
VS: RRT-hankkeen laskentaperusteet tarvittavalle 1.vaiheen kentän koolle [#884]
Date
Jan. 23, 2020, 2:40 p.m.
Attachments

Vastaus tietopyyntöön ”RRT-hankkeen laskentaperusteet tarvittavalle 1.vaiheen kentän koolle” Vuonna 2015 Kouvola Innovation Oy teetti selvityksen Kouvola RRT-solmupisteen tavaravirtatarkastelut (liite 1). Tuo mainittu 50 000 TEU vuonna 2023 on selvityksessä esitettyyn nykytilan tavaravirtapotentiaaliin nähden varsin maltillinen. Investointivaiheen ensimmäisessä vaiheessa toteutettavalla intermodaalialueella on tavoitteena operoida kustannustehokkaasti 1100 metriä pitkillä junilla, mikä on vaikutusta terminaalialueen pituuteen. Intermodaalialueella käsitellään kontteja, vaihdetaan tavaroiden kuljetusmuotoa sekä tehdään varastointitoimintoja. Kouvola RRT-alueen 1.vaihe, Kullasvaara –asemakaavassa intermodaalialueen käsittävällä kiinteistöllä on 120 000 kem2 rakennusoikeutta. Rakennukset on suunniteltu sijoitettavaksi alueen pohjoisreunalle. Ystävällisin terveisin Petteri Portaankorva kehitysjohtaja
  1. 6 months, 2 weeks agoJan. 23, 2020, 2:41 p.m.: Received an email from Kouvola.