This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

RRT-hankkeen kaikki urakkatarjouspyynnöt ja urakkasopimukset 1.1.2018 alkaen

Request to:
Kouvola
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
- Aikajakso 1.1.2018 - nykyhetkeen saakka - urakkasopimuksista myös urakan sovittu sisältö kaikkiin maansiirtotöihin liittyen

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
RRT-hankkeen kaikki urakkatarjouspyynnöt ja urakkasopimukset 1.1.2018 alkaen [#885]
Date
Jan. 9, 2020, 10:37 a.m.
To
Kouvola
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
- Aikajakso 1.1.2018 - nykyhetkeen saakka - urakkasopimuksista myös urakan sovittu sisältö kaikkiin maansiirtotöihin liittyen
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 1 year agoJan. 9, 2020, 10:38 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kouvola.
From
Ahtiainen Anne <anne.ahtiainen@kouvola.fi> – Kouvola
Subject
VL: RRT-hankkeen kaikki urakkatarjouspyynnöt ja urakkasopimukset 1.1.2018 alkaen [#885]
Date
Jan. 23, 2020, 3:18 p.m.
Attachments

(Kouvolan kaupungin diaarinro 201/07.01.06/2020) Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntöönne liittyen, Kouvolan kaupunki on kilpailuttanut RR-terminaalin (=I-vaiheen) osalta kaksi (sopimukseen johtanutta) urakkaa. Lähetän tällä sähköpostilla RRT-hankkeen I-vaiheen 2. urakan tarjouspyynnön ja urakkasopimuksen. Urakan sisältö selviää urakkaohjelmasta, urakkarajaliitteestä ja työselostuksesta, jotka myös liitteinä. Tämä kilpailutus oli "uusinta" kertaalleen keskeytetystä hankinnasta. Kyseisen, keskeytetyn hankinnan hankintapäätös löytyy yleisestä tietoverkosta: http://ep.kouvola.fi/cgi/DREQUEST.PHP... Mikäli haluatte tutustua jatkossa kilpailutukseen tuleviin urakoihin jo niiden hankintavaiheessa, niin: Kouvolan kaupungin kilpailutuksessa olevat, kansallisen kynnysarvon ylittävät urakoiden hankintailmoitukset löytyvät nk. HILMA-sivuilta (https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/) Kaupunki asettaa tarjouspyynnöt ja niiden liitteet sekä muut hankinta-asiakirjat ilmaiseksi, rajoituksetta, suoraan ja kokonaan kaikkien saataville sähköisessä muodossa. Laki vaatii näitä EU-kynnysarvojen ylittävien hankintojen osalta, mutta käytännössä kansallisenkin kynnysarvon ylittävät hankinnat löytyvät nykyisin kilpailutuksen aikana nk. Tarjouspalvelut -sivuilta eli https://tarjouspalvelu.fi/tarjouspyyn.... (Hilma-ilmoituksesta on linkki siihen palveluun, josta ne ovat saatavilla) Hankinta-asiakirjat ovat nähtävillä siitä päivästä alkaen, jona hankintailmoitus on julkaistu ja sen ajan, jona tarjouksen voi jättää. y.t. Anne Ahtiainen Kaupungininsinööri puh. 020 615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi KOUVOLAN KAUPUNKI * Asuminen ja ympäristö Yhdyskuntatekniikka Valtakatu 33 * PL 32, 45700 Kuusankoski www.kouvola.fi<http://www.kouvola.... Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan henkilölle tai yhteisölle, jolle se on osoitettu. Viesti saattaa sisältää luottamuksellista tietoa. Jos olet saanut viestin erehdyksessä, ilmoita siitä lähettäjälle ja poista viesti postilaatikostasi.
From
Ahtiainen Anne <anne.ahtiainen@kouvola.fi> – Kouvola
Subject
VL: RRT-hankkeen kaikki urakkatarjouspyynnöt ja urakkasopimukset 1.1.2018 alkaen [#885]
Date
Jan. 23, 2020, 3:18 p.m.
Attachments

(Kouvolan kaupungin diaarinro 201/07.01.06/2020) Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntöönne liittyen, Kouvolan kaupunki on kilpailuttanut RR-terminaalin (=I-vaiheen) osalta kaksi (sopimukseen johtanutta) urakkaa. Lähetän tällä sähköpostilla RRT-hankkeen I-vaiheen 1. urakan tarjouspyynnön ja urakkasopimuksen. Urakan sisältö selviää urakkaohjelmasta, urakkarajaliitteestä ja työselostuksesta, jotka myös liitteinä. Urakan hankintapäätös löytyy yleisestä tietoverkosta: http://ep.kouvola.fi/cgi/DREQUEST.PHP... (2.urakan vastaavat asiakirjat tulevat toissa sähköpostissa) y.t. Anne Ahtiainen Kaupungininsinööri puh. 020 615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi KOUVOLAN KAUPUNKI * Asuminen ja ympäristö Yhdyskuntatekniikka Valtakatu 33 * PL 32, 45700 Kuusankoski www.kouvola.fi<http://www.kouvola.... Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan henkilölle tai yhteisölle, jolle se on osoitettu. Viesti saattaa sisältää luottamuksellista tietoa. Jos olet saanut viestin erehdyksessä, ilmoita siitä lähettäjälle ja poista viesti postilaatikostasi.
  1. 12 months agoJan. 23, 2020, 3:19 p.m.: Received an email from Kouvola.
  2. 12 months agoJan. 23, 2020, 3:19 p.m.: Received an email from Kouvola.