This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajan luottokorttiveloitukset 2019

Request to:
Rikosseuraamuslaitos RISE
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän saada nähdä otsikon luottokorttiveloitukset selvityksineen.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajan luottokorttiveloitukset 2019 [#1353]
Date
April 8, 2021, 3:05 p.m.
To
Rikosseuraamuslaitos RISE
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän saada nähdä otsikon luottokorttiveloitukset selvityksineen.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
Rise Kirjaamo <kirjaamo.rise@om.fi> – Rikosseuraamuslaitos RISE
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering
Date
April 8, 2021, 3:06 p.m.

Rikosseuraamuslaitos <<sähköpostiosoite>> on vastaanottanut viestinne. Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan sen oikealle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Tuhoa viesti ja ilmoita välittömästi asiasta sähköpostitse lähettäjälle, mikäli tämä viesti ei ole tarkoitettu sinulle (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4 mom.). Rikosseuraamuslaitos käsittelee rekisterinpitäjänä EU:n tietosuoja-asetuksen ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain mukaisesti henkilötietoja. Rikosseuraamuslaitoksen tietosuojaselosteet ovat saatavilla Rikosseuraamuslaitoksen kirjaamosta tai osoitteesta: http://www.rikosseuraamus.fi/fi/index... Brottspåföljdsmyndigheten <<sähköpostiosoite>> har mottagit Ert meddelande. Detta meddelande är endast avsett för dess rätta mottagare och det kan innehålla sekretessbelagd information. Du bör förstöra meddelandet och omedelbart meddela avsändaren ifall meddelandet inte är avsett för dig (lag om tjänster inom elektronisk kommunikation 136 § 4 mom.). Brottspåföljdsmyndigheten behandlar som registeransvariga personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten. Brottspåföljdsmyndighetens dataskyddsbeskrivningar kan fås från Brottspåföljdsmyndighetens registratorskontor eller på adressen: http://www.rikosseuraamus.fi/sv/index... Ystävällisin terveisin Rikosseuraamuslaitos Keskushallintoyksikkö/Kirjaamo Lintulahdenkatu 5 00530 Helsinki 02956 88588 <<sähköpostiosoite>>
  1. 3 years, 1 month agoApril 8, 2021, 3:06 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Rikosseuraamuslaitos RISE.
  2. 3 years, 1 month agoApril 8, 2021, 3:07 p.m.: Received an email from Rikosseuraamuslaitos RISE.
From
Rise Kirjaamo <kirjaamo.rise@om.fi> – Rikosseuraamuslaitos RISE
Subject
VS: Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajan luottokorttiveloitukset 2019 [#1353]
Date
April 9, 2021, 9:45 a.m.

Hei, Pyynnöstä ilmoitan, että viestisi on vastaanotettu. Asian diaarinumero on 16/313/2021. Ystävällisin terveisin Rikosseuraamuslaitos Keskushallintoyksikkö Kirjaamo Lintulahdenkatu 5 00530 Helsinki 029 56 88588 <<sähköpostiosoite>> Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan sen vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä mainittu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita välittömästi asiasta sähköpostitse lähettäjälle. Rikosseuraamuslaitos käsittelee rekisterinpitäjänä EU:n tietoturva-asetuksen, rikosasioiden tietosuojadirektiivin (EU) sekä henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain mukaisesti henkilötietoja. Rikosseuraamuslaitoksen tietosuojaseloste on saatavilla Rikosseuraamuslaitoksen kirjaamosta tai osoitteesta: http://www.rikosseuraamus.fi/fi/index... Detta meddelande är endast avsett för dess mottagare och kan innehålla konfidentiell information. Om du inte är den i meddelandet nämnda mottagaren, bör du förstöra meddelandet och omedelbart meddela detta till avsändaren via e-post. Brottspåföljdsmyndigheten behandlar som registeransvariga personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, brottmålens dataskyddsdirektiv (EU) och lag om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten. Brottspåföljdsmyndighetens dataskyddsbeskrivning kan fås från Brottspåföljdsmyndighetens registratorskontor eller på adressen: http://www.rikosseuraamus.fi/sv/index... This email is intended solely for the use of the named recipient and it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please delete this e-mail from your system and notify the sender immediately by email.
  1. 3 years, 1 month agoApril 9, 2021, 9:46 a.m.: Received an email from Rikosseuraamuslaitos RISE.
  2. 2 years, 11 months agoJune 16, 2021, 8:16 a.m.: Received an email from Rikosseuraamuslaitos RISE.
From
Rise Kirjaamo <kirjaamo.rise@om.fi> – Rikosseuraamuslaitos RISE
Subject
VS: Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajan luottokorttiveloitukset 2019 [#1353]
Date
June 16, 2021, 8:16 a.m.
Attachments

Huomenta, pahoittelut pyyntöönne vastaamisen viivästymisestä. Ystävällisin terveisin, toimeksi saaneena Rikosseuraamuslaitos Keskushallintoyksikkö Kirjaamo Lintulahdenkatu 5 00530 Helsinki 02956 88588 <<sähköpostiosoite>> Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan sen vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä mainittu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita välittömästi asiasta sähköpostitse lähettäjälle. Rikosseuraamuslaitos käsittelee rekisterinpitäjänä EU:n tietoturva-asetuksen, rikosasioiden tietosuojadirektiivin (EU) sekä henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain mukaisesti henkilötietoja. Rikosseuraamuslaitoksen tietosuojaseloste on saatavilla Rikosseuraamuslaitoksen kirjaamosta tai osoitteesta: http://www.rikosseuraamus.fi/fi/index... Detta meddelande är endast avsett för dess mottagare och kan innehålla konfidentiell information. Om du inte är den i meddelandet nämnda mottagaren, bör du förstöra meddelandet och omedelbart meddela detta till avsändaren via e-post. Brottspåföljdsmyndigheten behandlar som registeransvariga personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, brottmålens dataskyddsdirektiv (EU) och lag om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten. Brottspåföljdsmyndighetens dataskyddsbeskrivning kan fås från Brottspåföljdsmyndighetens registratorskontor eller på adressen: http://www.rikosseuraamus.fi/sv/index... This email is intended solely for the use of the named recipient and it may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please delete this e-mail from your system and notify the sender immediately by email.