This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Rakennuslupa 21-0568-R

Request to:
Tampereen kaupunki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän toimittamaan rakennuslupapäätöksen 21-0568-R (Haiharansuu 7) Kiinteistötunnus 837-60-5831-3 liittyvät materiaalit, suunnitelmat ja päätökset.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Rakennuslupa 21-0568-R [#1383]
Date
May 14, 2021, 1:18 p.m.
To
Tampereen kaupunki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän toimittamaan rakennuslupapäätöksen 21-0568-R (Haiharansuu 7) Kiinteistötunnus 837-60-5831-3 liittyvät materiaalit, suunnitelmat ja päätökset.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 1 year, 6 months agoMay 14, 2021, 1:18 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Tampereen kaupunki.
From
Kirjaamo <kirjaamo@tampere.fi> – Tampereen kaupunki
Subject
VS:
Date
May 14, 2021, 1:39 p.m.
Status
Awaiting response

Hei, viestinne on vastaanotettu kirjaamossa. Ystävällisin terveisin Tampereen kaupunki Konsernihallinto Toimielin- ja kirjaamopalvelut Aleksis Kiven katu 14-16 C PL 487 33101 Tampere www.tampere.fi <<sähköpostiosoite>> Tampereen kaupungin rekisterien tietosuojaselosteet ja tietoa rekisteröidyn oikeuksista on luettavissa internet-sivuilla osoitteessa https://www.tampere.fi/tietosuoja. Tampereen kaupungin kirjaamon ja asiakkaan välillä ei ole suojattua sähköpostiyhteyttä. Tampereen kaupungin virallinen sähköinen asiointi: https://www.tampere.fi/tampereen-kaup...
  1. 1 year, 6 months agoMay 14, 2021, 1:41 p.m.: Received an email from Tampereen kaupunki.
From
rava.vastaukset@tampere.fi – Tampereen kaupunki
Subject
VL: Rakennuslupa 21-0568-R [#1383] [1388550]
Date
May 17, 2021, 3:44 p.m.

Hei! Voitte ladata, lupaan 21-0568-R liittyvät lupa-asiakirjat, alla olevan latauslinkin kautta. Aineiston suuren koon vuoksi olemme pakanneet tiedostot ZIP -muotoon. https://koppa.tampere.fi:443/alfresco... Aineisto on ladattavissa tämän linkin kautta ainoastaan 5 vuorokautta. Suosittelemme että aineisto tallennetaan jo ensimmäisellä latauskerralla. Asiakirjoista puuttuu 6 kappaletta hankkeen suunnittelijoiden pätevyyden osoittavaa tutkintotodistusta ja cv: tä, koska nämä asiakirjat sisältävät henkilöiden sosiaaliturvatunnuksia. Voitte tiedustella näitä asiakirjoja, sekä muita tähän rakennushankkeeseen liittyviä tietoja Lupa-arkkitehti Juhani Friediltä( <<sähköpostiosoite>> ), P:+358 407619807 tai Lakimies Heidi Ruonalalta <<sähköpostiosoite>> P:+358 405691218 Ystävällisin terveisin: Tero Mettinen Tietopalvelusihteeri HUOM! TÄHÄN VIESTIIN VOI VASTATA AINOASTAAN OSOITTEESEEN <<sähköpostiosoite>> ********************************************************* Tero Mettinen Tietopalvelusihteeri Kaupunkiympäristön palvelualue Kaupunkiympäristön suunnittelu rakennusvalvonta, arkisto Frenckellinaukio 2 B PL 487 33101 Tampere www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/... Tampereen Palvelupiste puhelin 041 730 8168
  1. 1 year, 6 months agoMay 17, 2021, 3:45 p.m.: Received an email from Tampereen kaupunki.