This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Pyyntö PRH:n säätiörekisterin siirtämisestä avoimen datan rajapinnan piiriin

Request to:
Patentti- ja rekisterihallitus PRH
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Hei, Pyytäisin, että PRH:n säätiörekisteriin lisättäisiin avoin datarajapinta. Eli samalla tavalla kuin miten nykyinen PRH:n avoindata.prh.fi:n yritysten tiedonhaun tietorajapinta toimii.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Pyyntö PRH:n säätiörekisterin siirtämisestä avoimen datan rajapinnan piiriin [#773]
Date
Aug. 22, 2019, 1:47 p.m.
To
Patentti- ja rekisterihallitus PRH
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Hei, Pyytäisin, että PRH:n säätiörekisteriin lisättäisiin avoin datarajapinta. Eli samalla tavalla kuin miten nykyinen PRH:n avoindata.prh.fi:n yritysten tiedonhaun tietorajapinta toimii.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 1 year, 8 months agoAug. 22, 2019, 1:48 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Patentti- ja rekisterihallitus PRH.
From
kirjaamo@prh.fi – Patentti- ja rekisterihallitus PRH
Subject
[#ID:KJM-230936#] Pyyntö PRH:n säätiörekisterin siirtämisestä avoimen datan rajapinnan piiriin [#773] Viestinne on vastaanotettu
Date
Aug. 22, 2019, 1:51 p.m.

Kiitos yhteydenotostasi. Olemme vastaanottaneet viestisi. Kirjaamo, Patentti- ja rekisterihallitus. Tämä viesti on lähetetty automaattisesti. Älä vastaa tähän viestiin. Tack för att du tog kontakt med oss. Vi har mottagit ditt meddelande. Registraturen, Patent- och registerstyrelsen. Detta meddelande har skickats automatiskt, svara inte på meddelandet. Thank you for contacting us, we have received your message. The Registry at the Finnish Patent and Registration Office. This is an automatic message. Please do not reply. Alkuperäinen viesti / original e-post / original e-mail: Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Hei, Pyytäisin, että PRH:n säätiörekisteriin lisättäisiin avoin datarajapinta. Eli samalla tavalla kuin miten nykyinen PRH:n avoindata.prh.fi:n yritysten tiedonhaun tietorajapinta toimii. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>>
From
kirjaamo@prh.fi – Patentti- ja rekisterihallitus PRH
Subject
[#ID:KJM-230936#] Pyyntö PRH:n säätiörekisterin siirtämisestä avoimen datan rajapinnan piiriin [#773] Viestinne on vastaanotettu
Date
Aug. 22, 2019, 1:51 p.m.
Status
Awaiting response

Kiitos yhteydenotostasi. Olemme vastaanottaneet viestisi. Kirjaamo, Patentti- ja rekisterihallitus. Tämä viesti on lähetetty automaattisesti. Älä vastaa tähän viestiin. Tack för att du tog kontakt med oss. Vi har mottagit ditt meddelande. Registraturen, Patent- och registerstyrelsen. Detta meddelande har skickats automatiskt, svara inte på meddelandet. Thank you for contacting us, we have received your message. The Registry at the Finnish Patent and Registration Office. This is an automatic message. Please do not reply. Alkuperäinen viesti / original e-post / original e-mail: Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Hei, Pyytäisin, että PRH:n säätiörekisteriin lisättäisiin avoin datarajapinta. Eli samalla tavalla kuin miten nykyinen PRH:n avoindata.prh.fi:n yritysten tiedonhaun tietorajapinta toimii. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>>
  1. 1 year, 8 months agoAug. 22, 2019, 1:51 p.m.: Received an email from Patentti- ja rekisterihallitus PRH.
From
"Mantere Eero (PRH)" <eero.mantere@prh.fi> – Patentti- ja rekisterihallitus PRH
Subject
Pyyntö PRH:n säätiörekisterin siirtämisestä avoimen datan rajapinnan piiriin [#773]
Date
Sept. 5, 2019, 2:55 p.m.

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Kiitos viestistänne. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) noudattaa toiminnassaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (julkisuuslaki) ja toteuttaa valtioneuvoston periaatepäätöksen (3.3.2011) mukaista hyvää tiedonhallintatapaa. PRH:n tavoitteena on, että sen viranomaistoiminnassa (hakemukset, ilmoitukset, luvat ja valvontatoimenpiteet) kerätyt ja syntyneet tiedot ovat mahdollisimman laajasti ja tehokkaasti yhteiskunnan käytössä. Samalla on kuitenkin syytä todeta, että julkisuusperiaatetta ja tietojen luovuttamista rajoittavat mm. EU:n tietosuoja-asetuksen velvoitteet henkilötietojen suojaamisesta sekä tietojen maksullisuutta koskevat säännökset. 1. Olette viestissänne pyytäneet, että säätörekisteri liitettäisiin avoimeen rajapintaan. Tämä pyynnön osalta PRH toteaa seuraavaa: Patentti- ja rekisterihallitus on avannut avoimen datan verkkopalvelun, jonka kautta voi maksutta hakea, katsella ja ladata koneluettavassa muodossa kaupparekisterin kuulutustietoja (tietoa uusista yrityksistä ja yritysten muuttuneista tiedoista esim. päivämäärän ja paikkakunnan mukaan) sekä PRH:n ja Verohallinnon yhteisen YTJ-tietopalvelun tietoja. Avoin rajapinta ei kuitenkaan sisällä kaikkia rekisteritietoja vaan ainoataan ne, joiden luovuttamista lainsäädäntö ei rajoita. Tiedot ovat tällä hetkellä saatavissa seuraavista yhtiömuodoista: *osakeyhtiöt *julkiset osakeyhtiöt *vakuutusyhtiöt *julkiset vakuutusyhtiöt *asunto-osakeyhtiöt *osuuskunnat Säätiöiden osalta vastaavien tietojen lataaminen avointa datarajapintaa käyttäen ei ole valitettavasti tällä hetkellä mahdollista. Kyseisen teknisen rajapinnan uudistus- ja laadunkehitystyö on kuitenkin suunnitteilla ja tulevaisuudessa tilanne voi olla toinen. Samalla rajapinnan luotettavuutta ja toimintaa on tarkoitus parantaa. Pyyntönne osalta PRH katsoo, että julkisuuslaki ei aseta viranomaiselle velvollisuutta avata tietoja saataville teknisen rajapinnan kautta, vaan asia on viranomaisen harkinnassa. Myöskään 1.1.2020 voimaan tuleva uusi laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta ei sisällä tällaista velvoitetta. Uuden lain 24 §:n mukaan viranomainen voi kuitenkin avata teknisen rajapinnan, jos tiedot saavalla toimijalla on erikseen laissa säädetty tiedonsaantioikeus. PRH tulee tarkistamaan käytäntöjään uuden lainsäädännön mukaisiksi. 2. Olette viestissänne pyytäneet säätiörekisterin tietoaineistoa maksutta sähköisesti avoimena rakenteellisena datana. Tämän pyynnön osalta PRH toteaa seuraavaa: PRH kiinnittää ensinnäkin huomiota siihen, että säätiörekisterin tietoaineisto, siltä osin kuin lainsäädäntö ei rajoita sen luovuttamista, on jo nyt saatavilla YTJ- ja Virre-tietopalvelun kautta, https://www.ytj.fi/ ja https://virre.prh.fi/ . Lisäksi laissa PRH:n suoritteista perittävistä maksuista (4 §) on säädetty julkisuuslakiin poikkeus, jonka perusteella PRH voi periä maksun myös silloin, kun asiakirja lähetetään sähköisesti. Tietopalvelutuotteiden hinnat löytyvät myös PRH:n verkkosivuilta https://www.prh.fi/fi/saatiorekisteri.... Lisäksi PRH toteaa, että koko tietoaineiston tuottaminen säätiörekisteristä pyytämällänne tavalla avoimena rakenteellisena datana on julkisuuslain 16 § 2 momentin ja 21 §:n mukaisesti viranomaisen harkinnassa. Pyynnössänne ei siis PRH:n näkemyksen mukaan ole kyse lakiin perustuvasta oikeudesta saada tietoa julkisesta asiakirjasta. Ennen kuin PRH ryhtyy kokoamaan pyytämäänne tietoaineistoa, teidän tulisi vahvistaa, haluatteko PRH:n toimittavan ne säätiörekisteriä koskevat perustiedot, jotka ovat yksittäin hakien maksutta jo saatavilla ytj.fi tai virre.fi -sivujen kautta. Mikäli vahvistatte tämän, aineisto toimitetaan teille sähköpostitse xls-muodossa ja laskutetaan PRH:n maksuasetukseen (työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista) perustuvan hinnaston mukaisesti, edellyttäen että toimitatte laskutusta varten tarvittavat yksilöintitiedot. https://www.prh.fi/fi/saatiorekisteri... Lopuksi on tarpeen korostaa, että nyt pyytämänne tietoaineisto voi sisältää vain sen tietosisällön, jonka luovuttamista lainsäädäntö ei rajoita. Säätiörekisteri sisältää huomattavan määrän EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietoja. Säätiörekisterilain 13 luvun 1 §:n mukaan säätiörekisterin tietoja voidaan luovuttaa sähköisesti, mutta tietojen luovuttamista henkilötietojen osalta rajoittavat tietosuoja-asetuksen säännökset. Ennen kuin PRH voi päättää sen, miltä osin näitä tietoja voidaan luovuttaa, sen tulee varmistaa, että luovutuksen saaja täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellytykset mm. tietojen suojaamisen, käytön rajoittamisen ja riskienhallinnan osalta. Olette pyytäneet asiasta valituskelpoista päätöstä. Toimitamme sen teille sen jälkeen, kun olette hallintolain 22 §:n mukaisesti täydentäneet pyyntöänne ja 1) vahvistaneet vaaditteko edellä kohdassa 1 kuvatuista perusteista huolimatta sen, että PRH avaa säätiöreksiteriin avoimen rajapinna 2) vahvistaneet, haluatteko edellä kohdassa 2 kuvastuista perusteista huolimatta saada säätiörekisterin aineiston maksutta. Ystävällisin terveisin Eero Mantere Ylijohtaja PRH Lähettäjä : <<sähköpostiosoite>> Saapunut Kirjaamoon : 22.08.2019 13:51 Otsikko : Pyyntö PRH:n säätiörekisterin siirtämisestä avoimen datan rajapinnan piiriin [#773] Kuvaus : Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Hei, Pyytäisin, että PRH:n säätiörekisteriin lisättäisiin avoin datarajapinta. Eli samalla tavalla kuin miten nykyinen PRH:n avoindata.prh.fi:n yritysten tiedonhaun tietorajapinta toimii. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>>
From
"Mantere Eero (PRH)" <eero.mantere@prh.fi> – Patentti- ja rekisterihallitus PRH
Subject
Pyyntö PRH:n säätiörekisterin siirtämisestä avoimen datan rajapinnan piiriin [#773]
Date
Sept. 5, 2019, 2:55 p.m.

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Kiitos viestistänne. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) noudattaa toiminnassaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (julkisuuslaki) ja toteuttaa valtioneuvoston periaatepäätöksen (3.3.2011) mukaista hyvää tiedonhallintatapaa. PRH:n tavoitteena on, että sen viranomaistoiminnassa (hakemukset, ilmoitukset, luvat ja valvontatoimenpiteet) kerätyt ja syntyneet tiedot ovat mahdollisimman laajasti ja tehokkaasti yhteiskunnan käytössä. Samalla on kuitenkin syytä todeta, että julkisuusperiaatetta ja tietojen luovuttamista rajoittavat mm. EU:n tietosuoja-asetuksen velvoitteet henkilötietojen suojaamisesta sekä tietojen maksullisuutta koskevat säännökset. 1. Olette viestissänne pyytäneet, että säätörekisteri liitettäisiin avoimeen rajapintaan. Tämä pyynnön osalta PRH toteaa seuraavaa: Patentti- ja rekisterihallitus on avannut avoimen datan verkkopalvelun, jonka kautta voi maksutta hakea, katsella ja ladata koneluettavassa muodossa kaupparekisterin kuulutustietoja (tietoa uusista yrityksistä ja yritysten muuttuneista tiedoista esim. päivämäärän ja paikkakunnan mukaan) sekä PRH:n ja Verohallinnon yhteisen YTJ-tietopalvelun tietoja. Avoin rajapinta ei kuitenkaan sisällä kaikkia rekisteritietoja vaan ainoataan ne, joiden luovuttamista lainsäädäntö ei rajoita. Tiedot ovat tällä hetkellä saatavissa seuraavista yhtiömuodoista: *osakeyhtiöt *julkiset osakeyhtiöt *vakuutusyhtiöt *julkiset vakuutusyhtiöt *asunto-osakeyhtiöt *osuuskunnat Säätiöiden osalta vastaavien tietojen lataaminen avointa datarajapintaa käyttäen ei ole valitettavasti tällä hetkellä mahdollista. Kyseisen teknisen rajapinnan uudistus- ja laadunkehitystyö on kuitenkin suunnitteilla ja tulevaisuudessa tilanne voi olla toinen. Samalla rajapinnan luotettavuutta ja toimintaa on tarkoitus parantaa. Pyyntönne osalta PRH katsoo, että julkisuuslaki ei aseta viranomaiselle velvollisuutta avata tietoja saataville teknisen rajapinnan kautta, vaan asia on viranomaisen harkinnassa. Myöskään 1.1.2020 voimaan tuleva uusi laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta ei sisällä tällaista velvoitetta. Uuden lain 24 §:n mukaan viranomainen voi kuitenkin avata teknisen rajapinnan, jos tiedot saavalla toimijalla on erikseen laissa säädetty tiedonsaantioikeus. PRH tulee tarkistamaan käytäntöjään uuden lainsäädännön mukaisiksi. 2. Olette viestissänne pyytäneet säätiörekisterin tietoaineistoa maksutta sähköisesti avoimena rakenteellisena datana. Tämän pyynnön osalta PRH toteaa seuraavaa: PRH kiinnittää ensinnäkin huomiota siihen, että säätiörekisterin tietoaineisto, siltä osin kuin lainsäädäntö ei rajoita sen luovuttamista, on jo nyt saatavilla YTJ- ja Virre-tietopalvelun kautta, https://www.ytj.fi/ ja https://virre.prh.fi/ . Lisäksi laissa PRH:n suoritteista perittävistä maksuista (4 §) on säädetty julkisuuslakiin poikkeus, jonka perusteella PRH voi periä maksun myös silloin, kun asiakirja lähetetään sähköisesti. Tietopalvelutuotteiden hinnat löytyvät myös PRH:n verkkosivuilta https://www.prh.fi/fi/saatiorekisteri.... Lisäksi PRH toteaa, että koko tietoaineiston tuottaminen säätiörekisteristä pyytämällänne tavalla avoimena rakenteellisena datana on julkisuuslain 16 § 2 momentin ja 21 §:n mukaisesti viranomaisen harkinnassa. Pyynnössänne ei siis PRH:n näkemyksen mukaan ole kyse lakiin perustuvasta oikeudesta saada tietoa julkisesta asiakirjasta. Ennen kuin PRH ryhtyy kokoamaan pyytämäänne tietoaineistoa, teidän tulisi vahvistaa, haluatteko PRH:n toimittavan ne säätiörekisteriä koskevat perustiedot, jotka ovat yksittäin hakien maksutta jo saatavilla ytj.fi tai virre.fi -sivujen kautta. Mikäli vahvistatte tämän, aineisto toimitetaan teille sähköpostitse xls-muodossa ja laskutetaan PRH:n maksuasetukseen (työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista) perustuvan hinnaston mukaisesti, edellyttäen että toimitatte laskutusta varten tarvittavat yksilöintitiedot. https://www.prh.fi/fi/saatiorekisteri... Lopuksi on tarpeen korostaa, että nyt pyytämänne tietoaineisto voi sisältää vain sen tietosisällön, jonka luovuttamista lainsäädäntö ei rajoita. Säätiörekisteri sisältää huomattavan määrän EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietoja. Säätiörekisterilain 13 luvun 1 §:n mukaan säätiörekisterin tietoja voidaan luovuttaa sähköisesti, mutta tietojen luovuttamista henkilötietojen osalta rajoittavat tietosuoja-asetuksen säännökset. Ennen kuin PRH voi päättää sen, miltä osin näitä tietoja voidaan luovuttaa, sen tulee varmistaa, että luovutuksen saaja täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellytykset mm. tietojen suojaamisen, käytön rajoittamisen ja riskienhallinnan osalta. Olette pyytäneet asiasta valituskelpoista päätöstä. Toimitamme sen teille sen jälkeen, kun olette hallintolain 22 §:n mukaisesti täydentäneet pyyntöänne ja 1) vahvistaneet vaaditteko edellä kohdassa 1 kuvatuista perusteista huolimatta sen, että PRH avaa säätiöreksiteriin avoimen rajapinna 2) vahvistaneet, haluatteko edellä kohdassa 2 kuvastuista perusteista huolimatta saada säätiörekisterin aineiston maksutta. Ystävällisin terveisin Eero Mantere Ylijohtaja PRH Lähettäjä : <<sähköpostiosoite>> Saapunut Kirjaamoon : 22.08.2019 13:51 Otsikko : Pyyntö PRH:n säätiörekisterin siirtämisestä avoimen datan rajapinnan piiriin [#773] Kuvaus : Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Hei, Pyytäisin, että PRH:n säätiörekisteriin lisättäisiin avoin datarajapinta. Eli samalla tavalla kuin miten nykyinen PRH:n avoindata.prh.fi:n yritysten tiedonhaun tietorajapinta toimii. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>>
  1. 1 year, 8 months agoSept. 5, 2019, 2:56 p.m.: Received an email from Patentti- ja rekisterihallitus PRH.
  2. 1 year, 6 months agoOct. 25, 2019, 11:56 a.m.: Received an email from Patentti- ja rekisterihallitus PRH.
  3. 1 year, 6 months agoOct. 25, 2019, 12:07 p.m.: Received an email from Patentti- ja rekisterihallitus PRH.