Pyyntö Aarnio-tutkintaan liittyvistä tutkintapyynnöistä

Request to:
Valtakunnansyyttäjän toimisto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Information not held
Summary of Request
Iltalehti uutisoi Aarnio-tutkintaan liittyviä tutkintapyyntöjä joita on tehneet ja joiden kohteena on olleet vierkamies. http://m.iltalehti.fi/uutiset/2016030... Pyydän mainitut tutkintapyynnöt. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09)

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Pyyntö Aarnio-tutkintaan liittyvistä tutkintapyynnöistä [#302]
Date
March 3, 2016, 11:42 p.m.
To
Valtakunnansyyttäjän toimisto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Iltalehti uutisoi Aarnio-tutkintaan liittyviä tutkintapyyntöjä joita on tehneet ja joiden kohteena on olleet vierkamies. http://m.iltalehti.fi/uutiset/2016030... Pyydän mainitut tutkintapyynnöt. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09)
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/302/up/749ceef13fe46e7de74ca48300c8c2beb90464e8/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 7 years, 7 months agoMarch 3, 2016, 11:42 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtakunnansyyttäjän toimisto.
From
tutkinta.vksv@oikeus.fi – Valtakunnansyyttäjän toimisto
Subject
Asia: Vl: Pyyntö Aarnio-tutkintaan liittyvistä tutkintapyynnöistä [#302]
Date
March 7, 2016, 1:56 p.m.
Status
Request resolved

Hyvä vastaanottaja, Rikosilmoitukset kirjataan pääsääntöisesti poliisilaitoksilla, jolloin niitä koskeva materiaali myös tilataan poliisilaitokselta. Rikosilmoituksiin liittyvät tutkintapyynnöt ovat esitutkinnan ollessa kesken salaisia Julkisuuslain 24.1.§ kohdan 3 mukaisesti. Poliisirikosten käsittely-yksikössä tutkintapyynnöt esikäsitellään ja asian vaatiessa laajempaa selvittelyä, tutkintapyyntö voidaan siirtää alueelliselle syyttäjätutkinnanjohtajalle sen arvioimiseksi, onko esitutkinta aloitettava. Meillä ei ole mitään luovutettavaa aineistoa asiaan liittyen. Tero Kekki Kihlakunnansyyttäjä Valtakunnansyyttäjänvirasto PL 333 00181 Helsinki tel: 029 56 20828 email: <<sähköpostiosoite>> Vastaanottaja: Tutkinta <<sähköpostiosoite>> Kopio: Aihe: Vl: Pyyntö Aarnio-tutkintaan liittyvistä tutkintapyynnöistä [#302] ----- Välittänyt: Marja Sevon/VKSV/OIK/O_M ajankohta 04.03.2016 08:30 ----- Vastausta pyydetään kenelle << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<nimi ja sähköpostiosoite>> Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> Kopio: Aihe: Pyyntö Aarnio-tutkintaan liittyvistä tutkintapyynnöistä [#302] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin ( http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Iltalehti uutisoi Aarnio-tutkintaan liittyviä tutkintapyyntöjä joita on tehneet ja joiden kohteena on olleet vierkamies. http://m.iltalehti.fi/uutiset/2016030... Pyydän mainitut tutkintapyynnöt. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 7 years, 6 months agoMarch 14, 2016, 9:37 a.m.: Received an email from Valtakunnansyyttäjän toimisto.
  2. 7 years, 6 months agoMarch 15, 2016, 5:01 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietoa ei ole'.