Pyydän tietoa valtiovarainministeri Petteri Orpon sekä kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen eritysavustajien virkasuhteissa sovituista karenssiajan käyttömahdollisuuksista

Pyynnön vastaanottaja:
Valtiovarainministeriö VM
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö ei ole aktiivinen.
Pyynnön yhteenveto
Pyydän tietoa valtiovarainministeri Petteri Orpon sekä kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen eritysavustajien virkasuhteissa sovituista karenssiajan käyttömahdollisuuksista. Erityisavustajat ovat valtion virkamiehiä, joita koskee valtiovarainministeriön antama ohje koskien virkamiesten siirtymistä pois valtiohallinnon palveluksesta. Ohjeen mukaan viraston tulee arvioida tarve sopia karenssiehdon käyttömahdollisuuksista virkasuhteen alussa. Myös Valtion virkamieseettinen neuvottelukunta on esittänyt, että erityisavustajien kanssa sovitaan aina virkasuhteen alussa karenssiajan käyttömahdollisuuksista virkasuhteen päätyttyä. Neuvottelukunnan esitys perustuu siihen, että erityisavustajiella on tyypillisesti yhtä laaja tai laajempi mahdollisuus käsitellä ja saada arkaluonteisia tietoja kuin muilla virkamiehillä.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
Tommi Niinimäki
Otsikko
Pyydän tietoa valtiovarainministeri Petteri Orpon sekä kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen eritysavustajien virkasuhteissa sovituista karenssiajan käyttömahdollisuuksista [#380]
Päivämäärä
2. lokakuuta 2016 kello 12.39
Vastaanottaja
Valtiovarainministeriö VM
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän tietoa valtiovarainministeri Petteri Orpon sekä kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen eritysavustajien virkasuhteissa sovituista karenssiajan käyttömahdollisuuksista. Erityisavustajat ovat valtion virkamiehiä, joita koskee valtiovarainministeriön antama ohje koskien virkamiesten siirtymistä pois valtiohallinnon palveluksesta. Ohjeen mukaan viraston tulee arvioida tarve sopia karenssiehdon käyttömahdollisuuksista virkasuhteen alussa. Myös Valtion virkamieseettinen neuvottelukunta on esittänyt, että erityisavustajien kanssa sovitaan aina virkasuhteen alussa karenssiajan käyttömahdollisuuksista virkasuhteen päätyttyä. Neuvottelukunnan esitys perustuu siihen, että erityisavustajiella on tyypillisesti yhtä laaja tai laajempi mahdollisuus käsitellä ja saada arkaluonteisia tietoja kuin muilla virkamiehillä.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Tommi Niinimäki <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/380/up/be0c789100d07e44569cb0412df6af6d8735d3ac/
Ystävällisin terveisin, Tommi Niinimäki
  1. 2 vuotta, 4 kuukautta sitten2. lokakuuta 2016 kello 12.39: Käyttäjä Tommi Niinimäki lähetti viestin viranomaiselle Valtiovarainministeriö VM.
Lähettäjä
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Otsikko
VS: Pyydän tietoa valtiovarainministeri Petteri Orpon sekä kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen eritysavustajien virkasuhteissa sovituista karenssiajan käyttömahdollisuuksista [#380]
Päivämäärä
3. lokakuuta 2016 kello 8.23
Tila
Odotetaan vastausta

Viestinne on vastaanotettu valtiovarainministeriössä
  1. 2 vuotta, 4 kuukautta sitten3. lokakuuta 2016 kello 8.25: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Valtiovarainministeriö VM.
Lähettäjä
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Otsikko
VS: Pyydän tietoa valtiovarainministeri Petteri Orpon sekä kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen eritysavustajien virkasuhteissa sovituista karenssiajan käyttömahdollisuuksista [#380]
Päivämäärä
3. lokakuuta 2016 kello 11.02

Viestinne on vastaanotettu valtiovarainministeriössä ja rekisteröity asianumerolla VM/1706/07.01.01.00/2016.
  1. 2 vuotta, 4 kuukautta sitten3. lokakuuta 2016 kello 11.03: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Valtiovarainministeriö VM.
Lähettäjä
"valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Otsikko
Tietopyyntö valtiovarainministeri Petteri Orpon sekä kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen eritysavustajien virkasuhteissa sovituista karenssiajan käyttömahdollisuuksista, 2.10.2016
Päivämäärä
3. lokakuuta 2016 kello 12.52
Liitteet

Asia/Ärende Tietopyyntö valtiovarainministeri Petteri Orpon sekä kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen eritysavustajien virkasuhteissa sovituista karenssiajan käyttömahdollisuuksista Lähetyspäivämäärä/Avsänt 03.10.2016 Asianumero/Ärendenummer VM/1706/07.01.01.00/2016 Hei, oheinen tietopyyntö (VM/1706/07.01.01.00/2016) siirretään valtiovarainministeriöstä valtioneuvoston kanslialle, joka vastaa erityisavustajien palvelussuhde-ehdoista. toimeksi saaneena Kati Sääksjärvi, asiakirjahallintoasiantuntija Valtioneuvoston hallintoyksikkö, tiedonhallinta Tämä viesti on lähetetty valtiovarainministeriön asiankäsittelyjärjestelmästä. Valtiovarainministeriön yhteystiedot: Sähköposti: <<sähköpostiosoite>> Posti: PL 28, 00023 Valtioneuvosto Puhelin: 09 160 01 (vaihde) Internet: www.vm.fi
  1. 2 vuotta, 4 kuukautta sitten3. lokakuuta 2016 kello 12.53: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Valtiovarainministeriö VM.