This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Pyydän kaikkia Finanssivalvonnan asiakirjoja, alkaen 1.1.2015, jotka liittyvät Euroclear Finlandin ja Nordean

Request to:
Finanssivalvonta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän kaikkia Finanssivalvonnan asiakirjoja, alkaen 1.1.2015, jotka liittyvät Euroclear Finlandin ja Nordean toimintaan arvo-osuuskärjestelmässä, jonka tarkoituksena on luotettavalla tavalla säilyttää suomalaisten ihmisten pörssiosakkeita tai noteerattuja joukkovelkakirjalainoja. Näitä ihmisiä on yli miljoona ja säilytettävän varallisuuden arvo lienee 100 miljardia euroa. Arvo-osuusjärjestelmän esitöiden mukaan, järjestelmän pitäisi olla yhtä luotettava sekä toimittaa asiakirjat yhtä nopeasti kuin Maanmittaushallituksen ylläpitämä kiinteistörekisteri. Voisin yksilöidä Finanssivalvonnan diaarista näitä asiakirjoja, mutta aiheesta juttua tekevä journalisti ei voi tietää sokkona, mitä asiakirjoja pitää pyytää. Tällä tietopyynnöllä selviää, salaako Finanssivalvonta valvonnan epäkohtia

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
Pyydän kaikkia Finanssivalvonnan asiakirjoja, alkaen 1.1.2015, jotka liittyvät Euroclear Finlandin ja Nordean [#472]
Date
Sept. 29, 2017, 1:46 p.m.
To
Finanssivalvonta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän kaikkia Finanssivalvonnan asiakirjoja, alkaen 1.1.2015, jotka liittyvät Euroclear Finlandin ja Nordean toimintaan arvo-osuuskärjestelmässä, jonka tarkoituksena on luotettavalla tavalla säilyttää suomalaisten ihmisten pörssiosakkeita tai noteerattuja joukkovelkakirjalainoja. Näitä ihmisiä on yli miljoona ja säilytettävän varallisuuden arvo lienee 100 miljardia euroa. Arvo-osuusjärjestelmän esitöiden mukaan, järjestelmän pitäisi olla yhtä luotettava sekä toimittaa asiakirjat yhtä nopeasti kuin Maanmittaushallituksen ylläpitämä kiinteistörekisteri. Voisin yksilöidä Finanssivalvonnan diaarista näitä asiakirjoja, mutta aiheesta juttua tekevä journalisti ei voi tietää sokkona, mitä asiakirjoja pitää pyytää. Tällä tietopyynnöllä selviää, salaako Finanssivalvonta valvonnan epäkohtia
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/472/up/6365f82b29c83dce7068513932b783fa3f8e2021/
Kind Regards, Mika Lako
  1. 6 years, 8 months agoSept. 29, 2017, 1:47 p.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
From
merja.lehtimaki@finanssivalvonta.fi – Finanssivalvonta
Subject
FW: Pyydän kaikkia Finanssivalvonnan asiakirjoja, alkaen 1.1.2015, jotka liittyvät Euroclear Finlandin ja Nordean [#472]
Date
Oct. 12, 2017, 11:19 a.m.

Hyvä Mika Lako, Olette useissa tietopyynnöissänne pyytäneet asiakirjoja Euroclear Finland Oy:n ja Nordean toiminnasta arvo-osuusjärjestelmässä. Olemme vastanneet teille 17.8, 31.8, 5.9., 21.9, 22.9 ja 26.9.2017. Asian käsittely Finanssivalvonnassa on päättynyt. Ystävällisin terveisin, Merja Lehtimäki Lakimies | Jurist | Legal Advisor Finanssivalvonta | Finansinspektionen | FIN-FSA +358 9 183 5529 | www.finanssivalvonta.fi
  1. 6 years, 8 months agoOct. 12, 2017, 11:20 a.m.: Received an email from Finanssivalvonta.