Pysäköinninvalvonta

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Kuinka monta pysäköinnintarkastajaa Helsingin alueella työskentelee? Kuinka usein valvontaa tehdään jaoteltuna asuinalueittain ja postinumeroittain? Kuinka monta valvontamaksua kirjoitetaan asuinalueittain ja postinumeroittain? Kuinka moneen valvontapyyntöön pysäköinninvalvonta vastaa toimenpiteellä vuosittain? Miten Helsingin kaupunki vastaa epäilyyn ettei sen pysäköinninvalvonnan toiminta täytä lain 10 pykälän mukaista vaadetta riittävästä määrästä pysäköinnintarkastajia tehtävän suorittamiseksi?

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Pysäköinninvalvonta [#1150]
Date
Dec. 15, 2020, 12:52 p.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Kuinka monta pysäköinnintarkastajaa Helsingin alueella työskentelee? Kuinka usein valvontaa tehdään jaoteltuna asuinalueittain ja postinumeroittain? Kuinka monta valvontamaksua kirjoitetaan asuinalueittain ja postinumeroittain? Kuinka moneen valvontapyyntöön pysäköinninvalvonta vastaa toimenpiteellä vuosittain? Miten Helsingin kaupunki vastaa epäilyyn ettei sen pysäköinninvalvonnan toiminta täytä lain 10 pykälän mukaista vaadetta riittävästä määrästä pysäköinnintarkastajia tehtävän suorittamiseksi?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 1 year, 11 months agoDec. 15, 2020, 12:54 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Dec. 15, 2020, 12:54 p.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
  1. 1 year, 11 months agoDec. 15, 2020, 12:55 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2020-013921/Helsingin kaupunki
Date
Dec. 15, 2020, 2:26 p.m.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, pysäköinninvalvonta, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2020-013921.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
  1. 1 year, 11 months agoDec. 15, 2020, 2:27 p.m.: Received an email from Helsinki.
  2. 1 year, 11 months agoDec. 30, 2020, 2 a.m.: This request became overdue