Puheluiden tallentaminen

Request to:
Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Response overdue
Due date:
April 5, 2021 - 1 week, 6 days ago
Summary of Request
Terve, Haluaisin tietää mihin Te-toimistojen puhelut tallentuvat ja miksi tallennetta ei saa itselleen kuunneltavaksi puheluista jotka on käyty Te-toimiston virkailijan kanssa?

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Puheluiden tallentaminen [#1316]
Date
March 21, 2021, 8:16 p.m.
To
Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Terve, Haluaisin tietää mihin Te-toimistojen puhelut tallentuvat ja miksi tallennetta ei saa itselleen kuunneltavaksi puheluista jotka on käyty Te-toimiston virkailijan kanssa?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
"Noreply (TE-toimisto)" <noreply.tet@te-toimisto.fi> – Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering
Date
March 22, 2021, 1:52 a.m.
Status
Awaiting response

Uudenmaan TE-toimiston kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Asianne on välitetty eteenpäin käsiteltäväksi. – Registratorskontoret vid arbets- och näringsbyrå i Nyland har mottagit ert meddelande. – Your message has been delivered to the Employment and Economic Development Office for Uusimaa.
  1. 3 weeks, 6 days agoMarch 22, 2021, 1:52 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto.
  2. 3 weeks, 6 days agoMarch 22, 2021, 1:53 a.m.: Received an email from Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto.
From
TET Kirjaamo uusimaa <kirjaamo.uusimaa@te-toimisto.fi> – Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto
Subject
VS: Puheluiden tallentaminen [#1316]
Date
March 24, 2021, 10:30 a.m.

Mihin toimipaikkaan haluatte viestinne välitettävän / tai missä toimipaikassa olette asioinut? Uudenmaan TE-toimiston toimipaikat: Helsinki; Espoo; Hyvinkää; Järvenpää; Lohja; Porvoo; Raasepori (Tammisaari); Vantaa (Tikkurila) Ystävällisin terveisin KEHA-keskus, Asianhallinta- ja virastopalveluyksikkö <<sähköpostiosoite>> PL 1003, 00521 Helsinki Käyntiosoite Opastinsilta 12 B 5 krs.
  1. 3 weeks, 4 days agoMarch 24, 2021, 10:31 a.m.: Received an email from Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto.
  2. 1 week, 6 days agoApril 5, 2021, 3 a.m.: This request became overdue