Poropaliskuntien vasahävikkikorvausten suuruus vuosilta 2013 ja 2014

Request to:
Valtiovarainministeriö VM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request refused
Summary of Request
Suomen valtio maksaa poropaliskunnille vuosittain "vasahävikkikorvauksia" tai reviiripohjaisia korvauksia. Vasahävikkikorvaus lasketaan paliskunnittain poronlihan tuottajahinnan ja poronhoitoalueelle arvioidun vasontaprosentin sekä paliskunnan alueen vaadinten määrän ja paliskunnan alueelle arvioidun suurpetojen aiheuttaman vasakuolleisuusprosentin perusteella. Pyydän dokumentin tai dokumentit josta ilmenee vasahävikkikorvausten suuruus vuosilta 2013 ja 2014.
Summary of Resolution

Tehty uusi pyyntö suoraan MMM:lle.


Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Poropaliskuntien vasahävikkikorvausten suuruus vuosilta 2013 ja 2014 [#348]
Date
June 15, 2016, 10:26 a.m.
To
Valtiovarainministeriö VM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Suomen valtio maksaa poropaliskunnille vuosittain "vasahävikkikorvauksia" tai reviiripohjaisia korvauksia. Vasahävikkikorvaus lasketaan paliskunnittain poronlihan tuottajahinnan ja poronhoitoalueelle arvioidun vasontaprosentin sekä paliskunnan alueen vaadinten määrän ja paliskunnan alueelle arvioidun suurpetojen aiheuttaman vasakuolleisuusprosentin perusteella. Pyydän dokumentin tai dokumentit josta ilmenee vasahävikkikorvausten suuruus vuosilta 2013 ja 2014.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/348/up/fcb1b22bbf15662796e08ce489c9d08578a5a663/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 8 years, 1 month agoJune 15, 2016, 10:26 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtiovarainministeriö VM.
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Subject
VS: Poropaliskuntien vasahävikkikorvausten suuruus vuosilta 2013 ja 2014 [#348]
Date
June 15, 2016, 12:04 p.m.
Status
Awaiting response

Hei, Viestinne on vastaanotettu valtiovarainministeriössä ja kirjattu diaarinumerolla VM/1136/07.01.01.00/2016. Ystävällisin terveisin, Outi Talvitie Valtioneuvoston tiedonhallintayksikkö
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Subject
VS: Poropaliskuntien vasahävikkikorvausten suuruus vuosilta 2013 ja 2014 [#348]
Date
June 15, 2016, 12:04 p.m.
Status
Request resolved

Hei, Viestinne on vastaanotettu valtiovarainministeriössä ja kirjattu diaarinumerolla VM/1136/07.01.01.00/2016. Ystävällisin terveisin, Outi Talvitie Valtioneuvoston tiedonhallintayksikkö
  1. 8 years, 1 month agoJune 15, 2016, 12:05 p.m.: Received an email from Valtiovarainministeriö VM.
  2. 8 years, 1 month agoJune 15, 2016, 12:05 p.m.: Received an email from Valtiovarainministeriö VM.
  3. 8 years agoJune 30, 2016, midnight: This request became overdue
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Poropaliskuntien vasahävikkikorvausten suuruus vuosilta 2013 ja 2014 [#348]
Date
Nov. 14, 2016, 10:56 a.m.
To
Valtiovarainministeriö VM

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Poropaliskuntien vasahävikkikorvausten suuruus vuosilta 2013 ja 2014" (15.6.2016, #348) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 139 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 348 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 7 years, 8 months agoNov. 14, 2016, 10:56 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtiovarainministeriö VM.
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Subject
VS: VS: Poropaliskuntien vasahävikkikorvausten suuruus vuosilta 2013 ja 2014 [#348]
Date
Nov. 14, 2016, 3:29 p.m.
Status
Request resolved

Hei, valtiovarainministeriön budjettiosasto on 15.6.2016 pyytänyt siirtämään tietopyyntönne maa- ja metsätalousministeriölle. Teknisen virheen takia siirto asianhallintajärjestelmästämme ei ole lähtenyt liikkeelle. Tietopyyntö on nyt siirretty MM:lle. Pahoittelut tapahtuneesta virheestä. ystävällisin terveisin, Kati Sääksjärvi asiakirjahallintoasiantuntija Valtioneuvoston hallintoyksikkö, tiedonhallinta VM
  1. 7 years, 8 months agoNov. 14, 2016, 3:30 p.m.: Received an email from Valtiovarainministeriö VM.
  2. 6 years, 5 months agoJan. 19, 2018, 12:03 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö evätty'.
  3. 6 years, 5 months agoJan. 19, 2018, 12:08 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö evätty'.