Poropaliskuntien vasahävikkikorvausten suuruus vuosilta 2013 ja 2014

Pyynnön vastaanottaja:
Valtiovarainministeriö VM
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö evätty
Pyynnön yhteenveto

Suomen valtio maksaa poropaliskunnille vuosittain "vasahävikkikorvauksia" tai reviiripohjaisia korvauksia. Vasahävikkikorvaus lasketaan paliskunnittain poronlihan tuottajahinnan ja poronhoitoalueelle arvioidun vasontaprosentin sekä paliskunnan alueen vaadinten määrän ja paliskunnan alueelle arvioidun suurpetojen aiheuttaman vasakuolleisuusprosentin perusteella.

Pyydän dokumentin tai dokumentit josta ilmenee vasahävikkikorvausten suuruus vuosilta 2013 ja 2014.

Lopputuloksen yhteenveto

Tehty uusi pyyntö suoraan MMM:lle.


Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä << Nimi ei julkinen >>
Otsikko Poropaliskuntien vasahävikkikorvausten suuruus vuosilta 2013 ja 2014 [#348]
Päivämäärä 15. kesäkuuta 2016 kello 10.26
Vastaanottaja Valtiovarainministeriö VM
Tila Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Suomen valtio maksaa poropaliskunnille vuosittain "vasahävikkikorvauksia" tai reviiripohjaisia korvauksia. Vasahävikkikorvaus lasketaan paliskunnittain poronlihan tuottajahinnan ja poronhoitoalueelle arvioidun vasontaprosentin sekä paliskunnan alueen vaadinten määrän ja paliskunnan alueelle arvioidun suurpetojen aiheuttaman vasakuolleisuusprosentin perusteella. Pyydän dokumentin tai dokumentit josta ilmenee vasahävikkikorvausten suuruus vuosilta 2013 ja 2014.
[Näytä koko teksti] Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 1 vuosi, 8 kuukauttaitten15. kesäkuuta 2016 kello 10.26: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Valtiovarainministeriö VM.
Lähettäjä "Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Otsikko VS: Poropaliskuntien vasahävikkikorvausten suuruus vuosilta 2013 ja 2014 [#348]
Päivämäärä 15. kesäkuuta 2016 kello 12.04
Tila Tietopyyntö ratkaistu

Hei, Viestinne on vastaanotettu valtiovarainministeriössä ja kirjattu diaarinumerolla VM/1136/07.01.01.00/2016. Ystävällisin terveisin, Outi Talvitie Valtioneuvoston tiedonhallintayksikkö
-----Alkuperäinen viesti----- Lähettäjä: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Lähetetty: 15. kesäkuuta 2016 10:27 Vastaanottaja: Valtiovarainministerio VM Aihe: Poropaliskuntien vasahävikkikorvausten suuruus vuosilta 2013 ja 2014 [#348] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Suomen valtio maksaa poropaliskunnille vuosittain "vasahävikkikorvauksia" tai reviiripohjaisia korvauksia. Vasahävikkikorvaus lasketaan paliskunnittain poronlihan tuottajahinnan ja poronhoitoalueelle arvioidun vasontaprosentin sekä paliskunnan alueen vaadinten määrän ja paliskunnan alueelle arvioidun suurpetojen aiheuttaman vasakuolleisuusprosentin perusteella. Pyydän dokumentin tai dokumentit josta ilmenee vasahävikkikorvausten suuruus vuosilta 2013 ja 2014. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/348/up/fcb1b2...
Lähettäjä "Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Otsikko VS: Poropaliskuntien vasahävikkikorvausten suuruus vuosilta 2013 ja 2014 [#348]
Päivämäärä 15. kesäkuuta 2016 kello 12.04
Tila Odotetaan vastausta

Hei, Viestinne on vastaanotettu valtiovarainministeriössä ja kirjattu diaarinumerolla VM/1136/07.01.01.00/2016. Ystävällisin terveisin, Outi Talvitie Valtioneuvoston tiedonhallintayksikkö
-----Alkuperäinen viesti----- Lähettäjä: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Lähetetty: 15. kesäkuuta 2016 10:27 Vastaanottaja: Valtiovarainministerio VM Aihe: Poropaliskuntien vasahävikkikorvausten suuruus vuosilta 2013 ja 2014 [#348] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Suomen valtio maksaa poropaliskunnille vuosittain "vasahävikkikorvauksia" tai reviiripohjaisia korvauksia. Vasahävikkikorvaus lasketaan paliskunnittain poronlihan tuottajahinnan ja poronhoitoalueelle arvioidun vasontaprosentin sekä paliskunnan alueen vaadinten määrän ja paliskunnan alueelle arvioidun suurpetojen aiheuttaman vasakuolleisuusprosentin perusteella. Pyydän dokumentin tai dokumentit josta ilmenee vasahävikkikorvausten suuruus vuosilta 2013 ja 2014. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/348/up/fcb1b2...
  1. 1 vuosi, 8 kuukauttaitten15. kesäkuuta 2016 kello 12.05: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Valtiovarainministeriö VM.
  2. 1 vuosi, 8 kuukauttaitten15. kesäkuuta 2016 kello 12.05: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Valtiovarainministeriö VM.
  3. 1 vuosi, 7 kuukauttaitten30. kesäkuuta 2016 kello 0.00: Tämän tietopyynnön määräaika on täyttynyt
Lähettäjä << Nimi ei julkinen >>
Otsikko Re: VS: Poropaliskuntien vasahävikkikorvausten suuruus vuosilta 2013 ja 2014 [#348]
Päivämäärä 14. marraskuuta 2016 kello 10.56
Vastaanottaja Valtiovarainministeriö VM

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Poropaliskuntien vasahävikkikorvausten suuruus vuosilta 2013 ja 2014" (15.6.2016, #348) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 139 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 348 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
-- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/348/up/fcb1b2...
  1. 1 vuosi, 3 kuukauttaitten14. marraskuuta 2016 kello 10.56: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Valtiovarainministeriö VM.
Lähettäjä "Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Otsikko VS: VS: Poropaliskuntien vasahävikkikorvausten suuruus vuosilta 2013 ja 2014 [#348]
Päivämäärä 14. marraskuuta 2016 kello 15.29
Tila Tietopyyntö ratkaistu

Hei, valtiovarainministeriön budjettiosasto on 15.6.2016 pyytänyt siirtämään tietopyyntönne maa- ja metsätalousministeriölle. Teknisen virheen takia siirto asianhallintajärjestelmästämme ei ole lähtenyt liikkeelle. Tietopyyntö on nyt siirretty MM:lle. Pahoittelut tapahtuneesta virheestä. ystävällisin terveisin, Kati Sääksjärvi asiakirjahallintoasiantuntija Valtioneuvoston hallintoyksikkö, tiedonhallinta VM
-----Alkuperäinen viesti----- Lähettäjä: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Lähetetty: 14. marraskuuta 2016 10:57 Vastaanottaja: Valtiovarainministerio VM Aihe: Re: VS: Poropaliskuntien vasahävikkikorvausten suuruus vuosilta 2013 ja 2014 [#348] Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Poropaliskuntien vasahävikkikorvausten suuruus vuosilta 2013 ja 2014" (15.6.2016, #348) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 139 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 348 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/348/up/fcb1b2...
  1. 1 vuosi, 3 kuukauttaitten14. marraskuuta 2016 kello 15.30: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Valtiovarainministeriö VM.
  2. 1 kuukausiitten19. tammikuuta 2018 kello 12.03: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietopyyntö evätty'.
  3. 1 kuukausiitten19. tammikuuta 2018 kello 12.08: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietopyyntö evätty'.