This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Poropaliskuntien vasahävikkikorvausten suuruus vuosilta 2013 - 2017

Request to:
Maa- ja metsätalousministeriö MMM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Suomen valtio maksaa poropaliskunnille vuosittain "vasahävikkikorvauksia" tai reviiripohjaisia korvauksia. Vasahävikkikorvaus lasketaan paliskunnittain poronlihan tuottajahinnan ja poronhoitoalueelle arvioidun vasontaprosentin sekä paliskunnan alueen vaadinten määrän ja paliskunnan alueelle arvioidun suurpetojen aiheuttaman vasakuolleisuusprosentin perusteella. Pyydän dokumentin tai dokumentit josta ilmenee vasahävikkikorvausten suuruus vuosilta 2013 - 2017.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Poropaliskuntien vasahävikkikorvausten suuruus vuosilta 2013 - 2017 [#519]
Date
Jan. 19, 2018, 12:04 p.m.
To
Maa- ja metsätalousministeriö MMM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Suomen valtio maksaa poropaliskunnille vuosittain "vasahävikkikorvauksia" tai reviiripohjaisia korvauksia. Vasahävikkikorvaus lasketaan paliskunnittain poronlihan tuottajahinnan ja poronhoitoalueelle arvioidun vasontaprosentin sekä paliskunnan alueen vaadinten määrän ja paliskunnan alueelle arvioidun suurpetojen aiheuttaman vasakuolleisuusprosentin perusteella. Pyydän dokumentin tai dokumentit josta ilmenee vasahävikkikorvausten suuruus vuosilta 2013 - 2017.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/519/up/ffe276f288fc56971f773fec8d7c7ac52ac938d2/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 5 years, 10 months agoJan. 19, 2018, 12:05 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Maa- ja metsätalousministeriö MMM.
From
"Kirjaamo@mmm.fi" <kirjaamo@mmm.fi> – Maa- ja metsätalousministeriö MMM
Subject
VS: Poropaliskuntien vasahävikkikorvausten suuruus vuosilta 2013 - 2017 [#519]
Date
Jan. 19, 2018, 12:17 p.m.
Status
Awaiting response

Hei, tietopyyntönne on vastaanotettu maa- ja metsätalousministeriössä ja kirjattu nrolle 141/04.03.00/2018. Ystävällisin terveisin Maa- ja metsätalousministeriön kirjaamo PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO P. 0295 16 2200, <<sähköpostiosoite>>
  1. 5 years, 10 months agoJan. 19, 2018, 12:18 p.m.: Received an email from Maa- ja metsätalousministeriö MMM.
From
"Jussi.Laanikari@mmm.fi" <jussi.laanikari@mmm.fi> – Maa- ja metsätalousministeriö MMM
Subject
VS: Poropaliskuntien vasahävikkikorvausten suuruus vuosilta 2013 - 2017 [#519]
Date
Jan. 22, 2018, 11:06 a.m.
Attachments

Ohessa pyydetyt tiedot. 2017 vasahävikkilaskelma ei ole saapunut vielä ministeriöön Paliskuntain yhdistyksestä. Terveisin Jussi Laanikari ************************************************************************* Jussi Laanikari Ylitarkastaja/Senior officer Maa- ja metsätalousministeriö/Ministry of Agriculture and Forestry Luonnonvaraosasto/ Natural Resources Department Erätalousyksikkö/Unit for Game and Fisheries PL 30 / 00023 VALTIONEUVOSTO P.O. Box 30, FI-00023 GOVERNMENT gsm +358 40 733 6229 Faksi/Fax +358 9 160 52284 <<sähköpostiosoite>> www.mmm.fi Seuraa riista-asioita myös Twitterissä http://twitter.com/SarviTweet ***************************************************************************
  1. 5 years, 10 months agoJan. 22, 2018, 11:07 a.m.: Received an email from Maa- ja metsätalousministeriö MMM.