Porkkalankatu 3:n jättimäinen kadunvarsimainos

Request to:
Helsingin kaupungin rakennusvirasto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Haluaisin tietää, onko Porkkalankatu 3:ssa Länsiväylän puoleisessa päädyssä olevalle jättimäisen digitaalisen mainosnäytön pitämiselle annettu lupa ja jos on, niin millä perusteilla? Se on liikenteen kannalta vaarallisella paikalla ja erittäin häiritsevä, koska siinä käytetään mm. liikkuvaa kuvaa.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Porkkalankatu 3:n jättimäinen kadunvarsimainos [#565]
Date
March 12, 2018, 9:50 p.m.
To
Helsingin kaupungin rakennusvirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Haluaisin tietää, onko Porkkalankatu 3:ssa Länsiväylän puoleisessa päädyssä olevalle jättimäisen digitaalisen mainosnäytön pitämiselle annettu lupa ja jos on, niin millä perusteilla? Se on liikenteen kannalta vaarallisella paikalla ja erittäin häiritsevä, koska siinä käytetään mm. liikkuvaa kuvaa.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at:
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 6 years, 3 months agoMarch 12, 2018, 9:53 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin kaupungin rakennusvirasto.
  2. 6 years, 2 months agoMarch 27, 2018, 3 a.m.: This request became overdue
From
Kinnunen Taina <taina.kinnunen@hel.fi> – Helsingin kaupungin rakennusvirasto
Subject
Porkkalankadun ja Länsiväylän risteyksen led-suurn= E4yttötaulu
Date
May 4, 2018, 3:46 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, Rakennusvalvontapäällikkö Kai Millerin pyynnöstä vastaan tietopyyntöönne 12.3.2018. Tietopyyntö koskenee Porkkalankatu 1:ssä sijaitsevaa mainostaulua, koska Porkkalankatu 3:een ei ole hyväksytty led-tauluja. Porkkalankatu 1:ssä sen sijaan sijaitsee tietopyynnön kuvauksen mukainen vastikään asennettu suurikokoinen led-näyttö. Ohessa liitteenä led-taulua koskeva toimenpidelupapäätös 20-0329-17-C, joka on päivätty 9.2.2017. toimenpidelupapäätöksessä on mainittu mm. seuraavat lupaehdot: - Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan muutostyön suunnitelmien mukaisen suorittamisen. - Mainostaulun suunnittelussa tulee ottaa huomioon, ettei valomainos häiritse hautausmaalla vierailijoita. - Mainoksen valaistus ei saa olla merkittävästi voimakkaampi kuin ympäristön valaistus. - Mainoksen valaistus ei saa aiheuttaa estohäikäisyä. - Mainos ei saa syttyä ja sammua toistuvasti pimeällä. - Näytöillä ei saa esittää liikkuvaa videokuvaa eikä voimakkaasti animoituja välkkyviä kuvia. - Mainosten päivitysvälin tulee olla vähintään 10 sekuntia. - Vanhan ja uuden kuvan vaihtuminen ei saa tapahtua äkkinäisesti vaan pehmeästi. Kiinteistölle on toimitettu 27.3.2018 rakennusvalvonnan huomautus siitä, että ko. lupapäätöksen lupaehtoja ei useamman tarkastelukerran perusteella ole noudatettu. Mainokset led-taulussa vaihtuvat tiheämmin kuin 10 sekunnin välein, eikä vaihdos tapahdu pehmeästi. Lisäksi taulun valovoimakkuus on ainakin havaintokerroilla ollut suurempi kuin ympäristön valaistus, toisin kuin lupaehdoissa edellytetään. Lisäksi toimenpideluvan haltijaa on kehotettu noudattamaan rakennuslautakunnan 2.5.2017 (eli toimenpidelupapäätöksen jälkeen) hyväksymää yleisohjetta Sähköiset vaihtuvanäyttöiset mainoslaitteet. https://www.hel.fi/static/rakvv/ohjee... Porkkalankatu 1:n omistaa Kiinteistö Oy Helsingin Lepakko, ja siinä toimii Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen pääkonttori. Taina Kinnunen, arkkitehti SAFA Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristön toimiala Rakennusvalvontapalvelut Kaupunkikuvayksikkö Puh. 09-310 26475, 040-487 1101 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > PL 2300, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Siltasaarenkatu 13, 00530 Helsinki https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi Rakennusvalvonta siirtyy organisaatiouudistuksen myötä 1.6. kaupunkiympäristön toimialaan. Hoidan kaikkia lupahankkeita kaupunginosassa 5 Punavuori, ullakkohankkeita kaupunginosissa 1-3, 6-8, 11,12,16 ja 22, sekä suojeltuja julkisivuja ja mainoksia koskevia hankkeita seuraavissa kaupunginosissa: 13-16, 18, 20, 23-27, 29-33 ja 46.
  1. 6 years, 1 month agoMay 4, 2018, 3:47 p.m.: Received an email from Helsingin kaupungin rakennusvirasto.
  2. 6 years, 1 month agoMay 4, 2018, 8:38 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Request Successful'.