Polliisien saamat kunnalliset pysäköintivirhemaksut ja ohjeet tieliikennelaista poikkeamisesta.

Request to:
Helsingin poliisilaitos
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Information not held
Summary of Request
Pyydän saada, mieluiten sähköisessä muodossa, yksityiskohtaiset tiedot Helsingin poliisilaitokselle vuosina 2007-2017 annetuista kunnallisista pysäköintivirhemaksuista, samana aikana poliiseille virantoimituksessa tapahtuneista liikennerikkomuksista annetuista sanktioista sekä poliisille sisäministeriöltä annetun ohjeistuksen koskien Tieliikennelaki 267/1981 ja siitä poikkeamisesta. Haluan myös mahdolliset sisäiset ohjeet ja muistiot jotka liittyvät virantoimituksessa tehtäviin Tieliikennelaki 267/1981 poikkeamisiin ja esim. kevyenliikenteenväylien valvomiseen moottoriajoneuvolla. Pyydän saa myöskin tiedot siitä, miten poliisien virkavelvollisuuden edellyttämään esimerkillisyytta ja poliisien virantoimituksessa tapahtuvaa tieliikennelain noudattamista valvotaan käytännön tasolla. HUOMIO! Pyydän myös että vastaatte tähän viestiin tietopyynto.fi sivuston yksilölliseen sähköpostiosoitteeseen, josta viesti on lähetetty, ettekä minun henkilökohtaiseen sähköpostiin, joka näkyy myös viestissä. Vastauksenne lainmukaisuutta (Aika ja sisältö) seurataan vain ko. sivuston kautta ja päätökset mahdollisista juridisista jatkotoimista, jos julkisuuslakia ei noudateta, tehdään myös ko. sivuston tietojen perusteella. Muistuttaisin myös, että virkamiehillä(virkahenkilöillä?) virkavelvollisuus edellyyttää huolellisuutta!

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Polliisien saamat kunnalliset pysäköintivirhemaksut ja ohjeet tieliikennelaista poikkeamisesta. [#575]
Date
April 10, 2018, 11:49 a.m.
To
Helsingin poliisilaitos
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän saada, mieluiten sähköisessä muodossa, yksityiskohtaiset tiedot Helsingin poliisilaitokselle vuosina 2007-2017 annetuista kunnallisista pysäköintivirhemaksuista, samana aikana poliiseille virantoimituksessa tapahtuneista liikennerikkomuksista annetuista sanktioista sekä poliisille sisäministeriöltä annetun ohjeistuksen koskien Tieliikennelaki 267/1981 ja siitä poikkeamisesta. Haluan myös mahdolliset sisäiset ohjeet ja muistiot jotka liittyvät virantoimituksessa tehtäviin Tieliikennelaki 267/1981 poikkeamisiin ja esim. kevyenliikenteenväylien valvomiseen moottoriajoneuvolla. Pyydän saa myöskin tiedot siitä, miten poliisien virkavelvollisuuden edellyttämään esimerkillisyytta ja poliisien virantoimituksessa tapahtuvaa tieliikennelain noudattamista valvotaan käytännön tasolla. HUOMIO! Pyydän myös että vastaatte tähän viestiin tietopyynto.fi sivuston yksilölliseen sähköpostiosoitteeseen, josta viesti on lähetetty, ettekä minun henkilökohtaiseen sähköpostiin, joka näkyy myös viestissä. Vastauksenne lainmukaisuutta (Aika ja sisältö) seurataan vain ko. sivuston kautta ja päätökset mahdollisista juridisista jatkotoimista, jos julkisuuslakia ei noudateta, tehdään myös ko. sivuston tietojen perusteella. Muistuttaisin myös, että virkamiehillä(virkahenkilöillä?) virkavelvollisuus edellyyttää huolellisuutta!
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at:
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 6 years agoApril 10, 2018, 11:49 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin poliisilaitos.
From
POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
POL-2018-14420 Helsingin poliisilaitoksen vastaus; Polliisien saamat kunnalliset pysäköintivirhemaksut ja ohjeet tieliikennelaista poikkeamisesta. [#575]
Date
April 12, 2018, 12:36 p.m.
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Pyydetyt asiakirjat eivät ole Helsingin poliisilaitoksen asiakirjoja. Tietopyyntöönne ei näin ollen voida soveltaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain säännöksiä Helsingin poliisilaitoksen osalta. Pysäköintivirhemaksuja koskeva tietopyyntö tulee osoittaa Helsingin kaupungin pysäköinninvalvontaan. Helsingin poliisilaitoksen palveluksessa olevien poliisimiesten epäiltyjä rikoksia tutkii Itä-Uudenmaan poliisilaitos, jossa tutkinta on mahdollista päättää huomautus- tai sakkomenettelyssä. Syytteeseen johtaneet asiat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Sisäministeriön antamien ohjeiden osalta tietopyyntö tulee osoittaa Sisäministeriöön. Helsingin poliisilaitoksessa noudatetaan Tieliikennelain säännöksiä eikä erillisiä sisäisiä ohjeita lain soveltamisesta ole annettu. Maarit Salomaa Rikosylitarkastaja Helsingin poliisilaitos Oikeusyksikkö PL 11 00241 Helsinki p. 0295 476 001 <<sähköpostiosoite>>
  1. 6 years agoApril 12, 2018, 12:37 p.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: POL-2018-14420 Helsingin poliisilaitoksen vastaus; Polliisien saamat kunnalliset pysäköintivirhemaksut ja ohjeet tieliikennelaista poikkeamisesta. [#575]
Date
April 29, 2018, 4:01 p.m.
To
Helsingin poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, julkisuuslaki sanoo esim. seuraavaa: 15 § Asiakirjan pyytämistä koskevan asian siirtäminen toiselle viranomaiselle Jos viranomaiselta pyydetään asiakirjaa, jonka toinen viranomainen on laatinut tai joka kuuluu toisen viranomaisen käsiteltävänä olevaan asiaan, viranomainen voi siirtää tiedonsaantia koskevan asian sen viranomaisen ratkaistavaksi, joka on laatinut asiakirjan tai jonka käsiteltäväksi asia kokonaisuudessaan kuuluu. Lisäksi oletan, että olette virkamihenä hyvin tietoinen virka-asemanne luomista juridisista velvoitteista, kuten esim. esimerkillinen ja nuhteeton käytös. Joten voisitteko ystävällisesti toimia lain edellyttämälä tavalla? (Aika absurdia, että tätä joutuu rikosylitarkastajalta erikseen pyytämään!!) Tarvittaessa asiassa ryhdytään sen edelyttämiin juridisiin jatkotoimiin. Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 575 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne
Date
April 29, 2018, 4:02 p.m.
Status
Awaiting response

Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Polisinrättningen i Helsingfors har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Helsinki Police Department registry office in Finland. Helsingin poliisilaitos PL 11 00241 Helsinki p. 0295 47 0011 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
  1. 5 years, 11 months agoApril 29, 2018, 4:02 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin poliisilaitos.
  2. 5 years, 11 months agoApril 29, 2018, 4:03 p.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
From
Salomaa Maarit POL HPL <maarit.salomaa@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
Sähköpostinne 29.4.2018
Date
May 2, 2018, 9:28 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hyvä vastaanottaja, Julkisuuslain 15 § antaa mahdollisuuden asian siirtämiseen. Teille on asianmukaisesti kerrottu tietopyyntönne oikeat vastaanottajatahot, eikä meillä ole mahdollisuutta tämän enempää asiaanne selvittää. Kyse ei ole Helsingin poliisilaitoksen asiakirjoista. Samalla totean, ettemme enää vastaa tätä samaa asiaa koskeviin mahdollisiin yhteydenottoihinne. Maarit Salomaa Rikosylitarkastaja Helsingin poliisilaitos Oikeusyksikkö PL 11 00241 Helsinki p. 0295 476 001 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > [hpllogopienisuomi.jpg]
  1. 5 years, 11 months agoMay 2, 2018, 9:30 a.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Sähköpostinne 29.4.2018 [#575]
Date
May 4, 2018, 8:21 p.m.
To
Helsingin poliisilaitos

Hyvä vastaanottaja, katson että tietopyyntooni antamanne vastaus ei ole julkisuuslain edellytysten mukainen. Julkisuuslaki määrää esim. seuraavaa (4 luku 14§) Jos virkamies tai muu 2 momentissa tarkoitettu henkilö kieltäytyy antamasta pyydettyä tietoa, hänen on: 1) ilmoitettava tiedon pyytäjälle kieltäytymisen syy; 2) annettava tieto siitä, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi; 3) tiedusteltava asian kirjallisesti vireille saattaneelta tiedon pyytäjältä, haluaako hän asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi; sekä 4) annettava tieto käsittelyn johdosta perittävistä maksuista. Myöskään kohtaan " Pyydän saa myöskin tiedot siitä, miten poliisien virkavelvollisuuden edellyttämään esimerkillisyytta ja poliisien virantoimituksessa tapahtuvaa tieliikennelain noudattamista valvotaan käytännön tasolla." ei ole vastattu. Muistuttaisin teitä myöskin virkavelvollisuuksistanne, joihin kuuluu myös julkisuuslain noudattaminen, tämän tietopyynnön käsittelyn lopettaminen, ilman lain edellyttyksiä, voidaan katsoa tuottamukselliseksi virkavelvollisuuden rikkomiseksi. Muistutan teitä myös siitä, että virkamiehenä tehtävänne on noudattaa lakia, EI tulkita sitä kuten parhaaksenne katsotte, saatika säätää uudelleen. Asia on nyt niin, että te joko toimitatte, ensitilassa! lain edellytykset täyttävän vastaukset tähän tietopyyntöön tai asia viedään eteenpäin, tarvittaessa vaikka käräjille asti. Päätös on teidä! Terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 575 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
From
POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne
Date
May 4, 2018, 8:22 p.m.

Helsingin poliisilaitoksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Polisinrättningen i Helsingfors har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Helsinki Police Department registry office in Finland. Helsingin poliisilaitos PL 11 00241 Helsinki p. 0295 47 0011 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
  1. 5 years, 11 months agoMay 4, 2018, 8:22 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin poliisilaitos.
  2. 5 years, 11 months agoMay 4, 2018, 8:23 p.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
From
Salomaa Maarit POL HPL <maarit.salomaa@poliisi.fi> – Helsingin poliisilaitos
Subject
Re: Sähköpostinne 29.4.2018 [#575]
Date
May 7, 2018, 12:10 p.m.
Attachments

Hyvä vastaanottaja, Olette kysynyt aiempien sähköpostienne lisäksi seuraavaa: " Pyydän saa myöskin tiedot siitä, miten poliisien virkavelvollisuuden edellyttämään esimerkillisyytta ja poliisien virantoimituksessa tapahtuvaa tieliikennelain noudattamista valvotaan käytännön tasolla." Vastauksena totean, että poliisilla on oikeus poiketa tieliikennelain säännöksistä Tieliikennelain 48 §:n tarkoittamissa tilanteissa. Muutoin poliisien tieliikennelain noudattamista valvotaan samoin kuin muidenkin kansalaisten, muun muassa automaattisen kameravalvonnan ja nopeusvalvonnan avulla. Maarit Salomaa Rikosylitarkastaja Helsingin poliisilaitos Oikeusyksikkö PL 11 00241 Helsinki p. 0295 476 001 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > [hpllogopienisuomi.jpg] ---Alkuperäinen viesti----- Lähettäjä: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Lähetetty: 4. toukokuuta 2018 20:22 Vastaanottaja: POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo Aihe: Re: Sähköpostinne 29.4.2018 [#575] Hyvä vastaanottaja, katson että tietopyyntooni antamanne vastaus ei ole julkisuuslain edellytysten mukainen. Julkisuuslaki määrää esim. seuraavaa (4 luku 14§) Jos virkamies tai muu 2 momentissa tarkoitettu henkilö kieltäytyy antamasta pyydettyä tietoa, hänen on: 1) ilmoitettava tiedon pyytäjälle kieltäytymisen syy; 2) annettava tieto siitä, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi; 3) tiedusteltava asian kirjallisesti vireille saattaneelta tiedon pyytäjältä, haluaako hän asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi; sekä 4) annettava tieto käsittelyn johdosta perittävistä maksuista. Myöskään kohtaan " Pyydän saa myöskin tiedot siitä, miten poliisien virkavelvollisuuden edellyttämään esimerkillisyytta ja poliisien virantoimituksessa tapahtuvaa tieliikennelain noudattamista valvotaan käytännön tasolla." ei ole vastattu. Muistuttaisin teitä myöskin virkavelvollisuuksistanne, joihin kuuluu myös julkisuuslain noudattaminen, tämän tietopyynnön käsittelyn lopettaminen, ilman lain edellyttyksiä, voidaan katsoa tuottamukselliseksi virkavelvollisuuden rikkomiseksi. Muistutan teitä myös siitä, että virkamiehenä tehtävänne on noudattaa lakia, EI tulkita sitä kuten parhaaksenne katsotte, saatika säätää uudelleen. Asia on nyt niin, että te joko toimitatte, ensitilassa! lain edellytykset täyttävän vastaukset tähän tietopyyntöön tai asia viedään eteenpäin, tarvittaessa vaikka käräjille asti. Päätös on teidä! Terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 575 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Ko ivikkotie 2
  1. 5 years, 11 months agoMay 7, 2018, 12:11 p.m.: Received an email from Helsingin poliisilaitos.
  2. 4 years agoApril 25, 2020, 11:19 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietoa ei ole'.