Poistetun tiedon sisältö

Request to:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request was withdrawn
Summary of Request
Sivultanne puuttuu sisältö osoitteessa https://thl.fi/web/alkoholi-tupakka-j... Mitä sivu piti sisällään, ja millä perusteella se on poistettu? Millä perusteella julkishallinnollinen palvelu poistaa julkaisemaansa sisältöä? Miksi poisto on ajoitettu juuri tähän hetkeen, kun huumeiden haitoista vellova keskustelu on kuumimmillaan, ja vahvaa asiantuntijuutta kaivataan?

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Poistetun tiedon sisältö [#855]
Date
Nov. 1, 2019, 9:32 a.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Sivultanne puuttuu sisältö osoitteessa https://thl.fi/web/alkoholi-tupakka-j... Mitä sivu piti sisällään, ja millä perusteella se on poistettu? Millä perusteella julkishallinnollinen palvelu poistaa julkaisemaansa sisältöä? Miksi poisto on ajoitettu juuri tähän hetkeen, kun huumeiden haitoista vellova keskustelu on kuumimmillaan, ja vahvaa asiantuntijuutta kaivataan?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Name removed >> << Name removed >> <<email address>> Post Address: << Name removed >> << Name removed >> << Address removed >> << Address removed >> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
Nov. 1, 2019, 9:32 a.m.
Status
Request resolved

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, << Osoite poistettu >> Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the National Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. National Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
  1. 4 years, 4 months agoNov. 1, 2019, 9:32 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 4 years, 4 months agoNov. 1, 2019, 9:33 a.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  3. 4 years, 4 months agoNov. 1, 2019, 9:36 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Request was withdrawn'.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
RE: Poistetun tiedon sisältö [#855]
Date
Nov. 1, 2019, 3:06 p.m.
Status
Request resolved

Hei, Pyyntönne on vastaanotettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamossa 1.11.2019 klo 9:32 josta on lähtenyt teille automaattikuittaus. Asianne on rekisteröity numerolle THL/1917/3.10.00/2019 t. Eija Lahtinen asianhallintasuunnittelija THL kirjaamo
  1. 4 years, 4 months agoNov. 1, 2019, 4:38 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 4 years, 2 months agoDec. 16, 2019, 10:14 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Request was withdrawn'.