Pikkupirtin talon dokumentit

Request to:
Helsingin kaupungin rakennusvirasto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Pyydän viimeisimmät päätösdokumentit liittyen Pikkupirtin talon käyttöön, ja mahdolliseen nykyiseen ja uuteen käyttötarkoitukseen. http://www.helsinginuutiset.fi/artikk...

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Pikkupirtin talon dokumentit [#277]
Date
Feb. 4, 2016, 6:01 p.m.
To
Helsingin kaupungin rakennusvirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän viimeisimmät päätösdokumentit liittyen Pikkupirtin talon käyttöön, ja mahdolliseen nykyiseen ja uuteen käyttötarkoitukseen. http://www.helsinginuutiset.fi/artikk...
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 8 years, 2 months agoApril 1, 2016, 1:41 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin kaupungin rakennusvirasto.
On June 3, 2016, 2:35 p.m., Jaakko Korhonen wrote:

Kirjaamo selvittää, minne on ohjattu, ja palaa asiaan.