Perustietovarantojen muodostamisen budjetti

Request to:
Liikennevirasto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Liikennevirastolla on käynnissä toimia irroittaa erilaisia "perustietovarantoja", manuaalisena työnä, olemassa olevasta digitaalisesta merikartta-aineistoista. Saanko näiden toimien, hankkeiden tai projektien asettamisdokumentit budjetteineen?

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Perustietovarantojen muodostamisen budjetti [#301]
Date
March 3, 2016, 4:03 p.m.
To
Liikennevirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Liikennevirastolla on käynnissä toimia irroittaa erilaisia "perustietovarantoja", manuaalisena työnä, olemassa olevasta digitaalisesta merikartta-aineistoista. Saanko näiden toimien, hankkeiden tai projektien asettamisdokumentit budjetteineen?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/301/up/f0c6fb1ac9b369a46cc90c82397012d54712b9d4/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 7 years, 9 months agoMarch 3, 2016, 4:03 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
Kirjaamo <kirjaamo.kirjaamo@liikennevirasto.fi> – Liikennevirasto
Subject
VS: Perustietovarantojen muodostamisen budjetti [#301]
Date
March 3, 2016, 4:09 p.m.
Status
Awaiting response

Diaarinumero on LIVI/1360/01.03.01/2016:. Terveisin Tiina Järvimäki Liikenneviraston kirjaamo
  1. 7 years, 9 months agoMarch 6, 2016, 5:06 p.m.: Received an email from Liikennevirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Perustietovarantojen muodostamisen budjetti [#301]
Date
April 2, 2016, 4:55 p.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Perustietovarantojen muodostamisen budjetti" (LIVI/1360/01.03.01/2016) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 16 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta viivytyksettä sähköpostitse, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 301 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 7 years, 8 months agoApril 2, 2016, 4:55 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
Kirjaamo <kirjaamo.kirjaamo@liikennevirasto.fi> – Liikennevirasto
Subject
VS: VS: Perustietovarantojen muodostamisen budjetti [#301]
Date
April 4, 2016, 9:17 a.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Hei, Pyyntöönne on lähetetty 8.3.2016 liitteenä oleva vastaus. Toimeksi saaneena, Ville Uusitupa / Liikenneviraston kirjaamo
  1. 7 years, 8 months agoApril 4, 2016, 9:19 a.m.: Received an email from Liikennevirasto.
On April 4, 2016, 9:23 a.m., Jaakko Korhonen wrote:

-----Alkuperäinen viesti----- Lähettäjä: Eronen Matti Lähetetty: 8. maaliskuuta 2016 9:01 Vastaanottaja: 'tietopyynto@tietopyynto.fi' Kopio: Kirjaamo Aihe: VL: Perustietovarantojen muodostamisen budjetti [#301] ...

-----Alkuperäinen viesti-----
Lähettäjä: Eronen Matti
Lähetetty: 8. maaliskuuta 2016 9:01
Vastaanottaja: 'tietopyynto@tietopyynto.fi'
Kopio: Kirjaamo
Aihe: VL: Perustietovarantojen muodostamisen budjetti [#301]

Hyvä Jaakko Korhonen,
Liikennevirasto on vastaanottanut tietopyyntönne. Johtuen tietopyyntönne laajuudesta ja yksilöimättömyydestä, Liikennevirasto ei tietopyyntönne perusteella voi päätellä, mitä asiakirjoja pyyntönne koskee.

Tietopyynnön pitää olla niin riittävästi yksilöity, että siitä voidaan päätellä, mitä asiakirjaa tarkoitetaan. Oikeusoppineiden mukaan (Mäenpää: Julkisuusperiaate, s. 204 - 205) tietopyyntö on yksilöity riittävästi, kun viranomainen voi sen perusteella selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Pyydämme yksilöimään, mihin päätöksiin viittaatte ja mihin vireillä oleviin asioihin viittaatte.

Ystävällisin terveisin
Matti Eronen
_____________________________________
Matti Eronen, varatuomari
Lakimies, merenkulku
Liikennevirasto
PL 33, 00521  Helsinki
etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi
www.liikennevirasto.fi

From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: VS: Perustietovarantojen muodostamisen budjetti [#301]
Date
April 4, 2016, 9:40 a.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä vastaanottaja, kiitoksia tarkennuspyynnöstä. Löytyisiköhän dokumentti jossa kuvataan, mitkä ovat Liikenneviraston "perustietovarannoiksi" katsomat tietovarannot? ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 301 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 7 years, 8 months agoApril 4, 2016, 9:40 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: VS: VS: Perustietovarantojen muodostamisen budjetti [#301]
Date
April 18, 2016, 11:30 a.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Perustietovarantojen muodostamisen budjetti" (3.3.2016, LIVI/1360/01.03.01/2016) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 32 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta viivytyksettä sähköpostitse, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 301 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 7 years, 7 months agoApril 18, 2016, 11:30 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
Kirjaamo <kirjaamo.kirjaamo@liikennevirasto.fi> – Liikennevirasto
Subject
VS: Re: VS: VS: Perustietovarantojen muodostamisen budjetti [#301]
Date
April 18, 2016, 1:34 p.m.
Status
Awaiting response

Hei, Pyyntöönne on lähetetty 8.3.2016 oheinen vastaus. Toimeksi saaneena, Johanna Koponen / Liikenneviraston kirjaamo Lähettäjä: Eronen Matti Lähetetty: 8. maaliskuuta 2016 9:01 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> Kopio: Kirjaamo Aihe: VL: Perustietovarantojen muodostamisen budjetti [#301] Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Liikennevirasto on vastaanottanut tietopyyntönne. Johtuen tietopyyntönne laajuudesta ja yksilöimättömyydestä, Liikennevirasto ei tietopyyntönne perusteella voi päätellä, mitä asiakirjoja pyyntönne koskee. Tietopyynnön pitää olla niin riittävästi yksilöity, että siitä voidaan päätellä, mitä asiakirjaa tarkoitetaan. Oikeusoppineiden mukaan (Mäenpää: Julkisuusperiaate, s. 204 - 205) tietopyyntö on yksilöity riittävästi, kun viranomainen voi sen perusteella selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Pyydämme yksilöimään, mihin päätöksiin viittaatte ja mihin vireillä oleviin asioihin viittaatte. Ystävällisin terveisin Matti Eronen _____________________________________ Matti Eronen, varatuomari Lakimies, merenkulku Liikennevirasto PL 33, 00521 Helsinki etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi www.liikennevirasto.fi
  1. 7 years, 7 months agoApril 18, 2016, 1:35 p.m.: Received an email from Liikennevirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Re: VS: VS: Perustietovarantojen muodostamisen budjetti [#301]
Date
June 3, 2016, 2:17 p.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä vastaanottaja, Pyydän avustamaan pyynnön tarkentamisessa kuten julkl. 4 13 § mukaan "Tiedon pyytäjää on diaarin ja muiden hakemistojen avulla avustettava yksilöimään asiakirja, josta hän haluaa tiedon." Pyydän dokumentin josta ilmenee avoimen datan perustietovarantojen muodostamiseen osoitettu budjetti sillä tarkkuudella kun mitä Liikennevirasto asiaa käsittelee. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 301 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 7 years, 6 months agoJune 3, 2016, 2:17 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.