Perustietovarantojen kuvausdokumentti

Request to:
Liikennevirasto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Pyydän perustietovarantojen dokumentti jossa kuvataan tai määritellään, mitkä ovat Liikenneviraston "perustietovarannoiksi" katsomat tietovarannot.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Perustietovarantojen kuvausdokumentti [#333]
Date
April 18, 2016, 11:31 a.m.
To
Liikennevirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän perustietovarantojen dokumentti jossa kuvataan tai määritellään, mitkä ovat Liikenneviraston "perustietovarannoiksi" katsomat tietovarannot.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/333/up/84f98ae576be0f4e8e3ee42a02b29670488cf01a/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 6 years, 9 months agoApril 18, 2016, 11:31 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
Kirjaamo <kirjaamo.kirjaamo@liikennevirasto.fi> – Liikennevirasto
Subject
VS: Perustietovarantojen kuvausdokumentti [#333]
Date
April 22, 2016, 1:43 p.m.
Status
Awaiting response

Hei, ohessa vastaus tietopyyntöönne: -------------------------------------- Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Liikennevirasto on vastaanottanut tietopyyntönne. Johtuen tietopyyntönne laajuudesta ja yksilöimättömyydestä, Liikennevirasto ei tietopyyntönne perusteella voi päätellä, mitä asiakirjoja pyyntönne koskee. Tietopyynnön pitää olla niin riittävästi yksilöity, että siitä voidaan päätellä, mitä asiakirjaa tarkoitetaan. Oikeusoppineiden mukaan (Mäenpää: Julkisuusperiaate, s. 204 - 205) tietopyyntö on yksilöity riittävästi, kun viranomainen voi sen perusteella selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Pyydämme yksilöimään, mihin päätöksiin viittaatte ja mihin vireillä oleviin asioihin viittaatte. Olette pyytänyt valituskelpoista päätöstä asiassa. Asianosaisasemanne selvittämiseksi pyydämme lähettämään edellä esitetyt selvitykset ja tietopyynnöt kirjaamomme kautta yhteystiedoillanne varustettuna. Viittaamme lain 34§:än ja toteamme, että tietopyynnön selvittäminen ja siihen vastaaminen saattaa lain mukaan olla maksullista. ---------------------- Toimeksi saaneena, Johanna Koponen kirjaamo/ Liikennevirasto
  1. 6 years, 9 months agoApril 22, 2016, 1:44 p.m.: Received an email from Liikennevirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Perustietovarantojen kuvausdokumentti [#333]
Date
June 10, 2016, 4:45 p.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä Johanna Koponen, voisitteko julkl. 4 13 § mukaisesti avustaa tiedon pyytäjää diaarin ja muiden hakemistojen avulla yksilöimään asiakirja jossa kuvataan tai määritellään, mitkä ovat Liikenneviraston "perustietovarannoiksi" katsomat tietovarannot? ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 333 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 6 years, 7 months agoJune 10, 2016, 4:45 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.