Perustelut Symkevi-korvaushakemuksen hylkäämiselle

Request to:
Lääkkeiden hintalautakunta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyytäisin kaikki tiedot syistä, joiden takia hintalautakunta hylkäsi kystisen fibroosin hoitoon tarkoitetun Vertex-lääketehtaan valmistaman Symkevi-lääkkeen korvattavuushakemuksen? Erityisesti haluaisin nähdä asiantuntijaryhmän ja Kelan lausunnot ja Hilan päätöksen perustelut. Tiedän että hintatiedot ovat salaisia.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Perustelut Symkevi-korvaushakemuksen hylkäämiselle [#1109]
Date
Nov. 15, 2020, 5:02 p.m.
To
Lääkkeiden hintalautakunta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyytäisin kaikki tiedot syistä, joiden takia hintalautakunta hylkäsi kystisen fibroosin hoitoon tarkoitetun Vertex-lääketehtaan valmistaman Symkevi-lääkkeen korvattavuushakemuksen? Erityisesti haluaisin nähdä asiantuntijaryhmän ja Kelan lausunnot ja Hilan päätöksen perustelut. Tiedän että hintatiedot ovat salaisia.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 3 years, 3 months agoNov. 15, 2020, 5:04 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Lääkkeiden hintalautakunta.
From
"hila@stm.fi" <hila@stm.fi> – Lääkkeiden hintalautakunta
Subject
VS: Perustelut Symkevi-korvaushakemuksen hylkäämiselle [#1109]
Date
Nov. 16, 2020, 8:26 a.m.
Status
Request resolved

Hei, Kiitos viestistä. Viesti on vastaanotettu. Ystävällisin terveisin Hanna-Kaisa Joutsen Ylifarmaseutti Lääkkeiden Hintalautakunta Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto
  1. 3 years, 3 months agoNov. 16, 2020, 8:27 a.m.: Received an email from Lääkkeiden hintalautakunta.
From
"hila@stm.fi" <hila@stm.fi> – Lääkkeiden hintalautakunta
Subject
VS: Perustelut Symkevi-korvaushakemuksen hylkäämiselle [#1109]
Date
Nov. 17, 2020, 9:24 a.m.

Hei, asian diaarinumero on 01252/2020. Ystävällisin terveisin, Kia Berg Hallinnollinen avustaja Lääkkeiden hintalautakunta Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO puh. +358 295 163 446 fax +358 9 698 1191
  1. 3 years, 3 months agoNov. 17, 2020, 9:25 a.m.: Received an email from Lääkkeiden hintalautakunta.
From
hila@stm.fi – Lääkkeiden hintalautakunta
Subject
VS: Perustelut Symkevi-korvaushakemuksen hylkäämiselle [#1109]
Date
Nov. 27, 2020, 2:40 p.m.
Attachments

Hyvä vastaanottaja, liitteenä pyytämänne Symkevi-valmistetta koskeva päätös liitteineen (dnro 00443/2019). Asiakirjoista selviää pyytämänne tiedot. Asiassa ei ole annettu asiantuntijaryhmän lausuntoa. Toimitamme asiakirjat skannattuna, koska asiakirjat sisältävät yksityisiä liikesalaisuuksia ja näiden osalta tietojen täytyy olla tietoturvallisessa muodossa. Yksityiset liikesalaisuudet ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 20) kohdan mukaan salassa pidettävää tietoa. Siltä osin kun tietoja ei ole annettu, teillä on mahdollisuus saattaa kysymys lääkkeiden hintalautakunnan ratkaistavaksi. Tällöin asiassa tehdään valituskelpoinen päätös. Mikäli haluatte, että asia siirretään lääkkeiden hintalautakunnan ratkaistavaksi, pyydän teitä ystävällisesti ottamaan yhteyttä lääkkeiden hintalautakunnan sihteeristöön. Yt, Kaarina Koskela Lakimies Lääkkeiden hintalautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PL 33, 00023 Valtioneuvosto <<sähköpostiosoite>> Puh. 0295 163 441
  1. 3 years, 3 months agoNov. 27, 2020, 2:41 p.m.: Received an email from Lääkkeiden hintalautakunta.
  2. 3 years, 2 months agoDec. 27, 2020, 4:15 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Request Successful'.