PCR testissä etsittävät geenit

Request to:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Pyytäisin saada tietoa Suomessa käytettävissä PCR-testeistä: Jotta esim. Corman Drosten testi tuottaa positiivisen tuloksen, eli testattu todetaan Covid19 -positiiviseksi, pitääkö tulla osuma kaikista näistä geeneistä? RdRP gene E gene N gene S gene Mitä, tai kuinka montaa ym. geenistä / geeneistä vähintään etsitään löydöksiä, jotta henkilön Covid19 -tartuntatilanne voidaan määritellä? Kuinka montaa ja mitä ym. geeneistä/geeneistä yleisimmin tällä hetkellä PCR-testeistä etsitään. Miten brittivarianttia B117 testataan, jätetäänkö S-geeni pois testistä, ja mitkä geenit jäävät jäljelle? Kuinka suuri osa tällä hetkellä tehdyistä testeistä on sovellettu /määritellään tunnistamaan brittivarianttia esim. HUS-alueella? Ovatko yllä mainitut geenit yksittäin uniikkeja SARS-Cov2.lle, vai onko niitä muissa koronaviruksissa ja muissa flunssaviruksissa? Ovatko yllä mainitut geeniyhdistelmät uniikkeja SARS-Cov2.lle, vai onko niitä muissa koronaviruksissa tai muissa flunssaviruksissa? Kiitos. Ystävällisin terveisin,

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
PCR testissä etsittävät geenit [#1371]
Date
April 28, 2021, 12:52 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyytäisin saada tietoa Suomessa käytettävissä PCR-testeistä: Jotta esim. Corman Drosten testi tuottaa positiivisen tuloksen, eli testattu todetaan Covid19 -positiiviseksi, pitääkö tulla osuma kaikista näistä geeneistä? RdRP gene E gene N gene S gene Mitä, tai kuinka montaa ym. geenistä / geeneistä vähintään etsitään löydöksiä, jotta henkilön Covid19 -tartuntatilanne voidaan määritellä? Kuinka montaa ja mitä ym. geeneistä/geeneistä yleisimmin tällä hetkellä PCR-testeistä etsitään. Miten brittivarianttia B117 testataan, jätetäänkö S-geeni pois testistä, ja mitkä geenit jäävät jäljelle? Kuinka suuri osa tällä hetkellä tehdyistä testeistä on sovellettu /määritellään tunnistamaan brittivarianttia esim. HUS-alueella? Ovatko yllä mainitut geenit yksittäin uniikkeja SARS-Cov2.lle, vai onko niitä muissa koronaviruksissa ja muissa flunssaviruksissa? Ovatko yllä mainitut geeniyhdistelmät uniikkeja SARS-Cov2.lle, vai onko niitä muissa koronaviruksissa tai muissa flunssaviruksissa? Kiitos. Ystävällisin terveisin,
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Name removed >> << Name removed >> <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
April 28, 2021, 12:52 p.m.
Status
Awaiting response

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
  1. 2 years, 5 months agoApril 28, 2021, 12:52 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 2 years, 5 months agoApril 28, 2021, 12:53 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
THL/2496/3.10.00/2021 Tietopyyntö. PCR-testissä etsittävät geenit.
Date
May 12, 2021, noon
Status
Request resolved

Kiitos yhteydenotostanne. Alla vastaukset kysymyksiinne: K: Jotta esim. Corman Drosten testi tuottaa positiivisen tuloksen, eli testattu todetaan Covid19 -positiiviseksi, pitääkö tulla osuma kaikista näistä geeneistä? V: Useimmat käytössä olevat kaupalliset PCR-sovellukset/testit perustuvat 2-3 geenin tunnistukseen. Periaatteessa yhden geenin tunnistus on riittävä osoittamaan positiivisen tuloksen. K: Mitä, tai kuinka montaa ym. geenistä / geeneistä vähintään etsitään löydöksiä, jotta henkilön Covid19 - tartuntatilanne voidaan määritellä? V: Käytössä olevissa PCR-sovelluksissa voidaan käyttää eri geenejä, samasta geenistä eri alueita tai niiden yhdistelmiä. Geenistä PCR-testillä etsittävä emäsjakso on spesifinen SARS-CoV-2 -virukselle, eivätkä esim. kausikorona- tai influenssavirukset tai muut hengitystievirukset tunnistu testeillä. K: Kuinka montaa ja mitä ym. geeneistä/geeneistä yleisimmin tällä hetkellä PCR-testeistä etsitään. V: Yleisimmät PCR-sovellukset käyttävät RdRP-geeniä, E-geeniä, N-geeniä, S-geeniä tai näiden yhdistelmiä. K: Miten brittivarianttia B117 testataan, jätetäänkö S-geeni pois testistä, ja mitkä geenit jäävät jäljelle? V: Käytössä olevat menetelmät tunnistavat brittivariantin B.1.1.7. Mikäli testi käyttää S-geeniä ja siellä tiettyä aluetta, tämä jää brittivariantilla testillä negatiiviseksi, mutta muut geenit tunnistuvat. K: Kuinka suuri osa tällä hetkellä tehdyistä testeistä on sovellettu /määritellään tunnistamaan brittivarianttia esim. HUS-alueella? V: Kaikki käytössä olevat testit löytävät brittivariantin eli tunnistavat sen SARS-CoV2 -virukseksi. Varianttilinjan määrittelyyn käytetään sekvensointia eli perimän emäsjärjestyksen määrittämistä. K: Ovatko yllä mainitut geenit yksittäin uniikkeja SARS-Cov2.lle, vai onko niitä muissa koronaviruksissa ja muissa flunssaviruksissa? V: Geenien emäsjärjestys on uniikki SARS-CoV2:lle. K: Ovatko yllä mainitut geeniyhdistelmät uniikkeja SARS-Cov2.lle, vai onko niitä muissa koronaviruksissa tai muissa flunssaviruksissa? V: Geenien emäsjärjestys on uniikki SARS-CoV2:lle. Lisätietoja koronaviruksesta löytyy osoitteesta https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-... Ystävällisin terveisin THL kirjaamo
  1. 2 years, 4 months agoMay 12, 2021, 12:01 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 2 years agoSept. 9, 2021, 3:30 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.