Patrian puolustustarvikkeiden vientilupahakemukset Qatariin

Request to:
Ulkoasiainministeriö UM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyytäisin Patrian puolustustarvikkeiden vientilupahakemuksia Qatariin vuosilta 2015 - 2018 sekä Patrialle mahdollisesti myönnettyjä vientilisenssejä samoilta vuosilta.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Patrian puolustustarvikkeiden vientilupahakemukset Qatariin [#649]
Date
Sept. 18, 2018, 11:56 a.m.
To
Ulkoasiainministeriö UM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyytäisin Patrian puolustustarvikkeiden vientilupahakemuksia Qatariin vuosilta 2015 - 2018 sekä Patrialle mahdollisesti myönnettyjä vientilisenssejä samoilta vuosilta.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 5 years, 9 months agoSept. 18, 2018, 11:58 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Ulkoasiainministeriö UM.
From
UM Kirjaamo <kirjaamo.um@formin.fi> – Ulkoasiainministeriö UM
Subject
RE: Patrian puolustustarvikkeiden vientilupahakemukset Qatariin [#649]
Date
Sept. 18, 2018, 12:48 p.m.
Status
Awaiting response

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu ulkoministeriössä. Ert e-postmeddelande har mottagits av utrikesministeriet. Your e-mail message has been received by the Ministry for Foreign Affairs. Asiakirja on kirjattu numerolla SAAP-5686.
  1. 5 years, 9 months agoSept. 18, 2018, 12:49 p.m.: Received an email from Ulkoasiainministeriö UM.
From
=?utf-8?b?WXJqw7Zsw6QgSGVpa2tp?= <heikki.yrjola@formin.fi> – Ulkoasiainministeriö UM
Subject
FW: Patrian puolustustarvikkeiden vientilupahakemukset Qatariin [#649]
Date
Sept. 19, 2018, 10:59 a.m.
Status
Request resolved

Hei Riikka, Tämä kysely tuli tänne meille kaksikäyttöpuolelle PLM/ VN on lupaviranomAinen puolustustarvikkeissa, joten siirrän sinne teille, t. Heikki
  1. 5 years, 9 months agoSept. 19, 2018, 11 a.m.: Received an email from Ulkoasiainministeriö UM.
  2. 5 years, 9 months agoSept. 19, 2018, 11:01 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.