Patrian puolustustarvikkeiden vientilupahakemukset Qatariin

Pyynnön vastaanottaja:
Ulkoasiainministeriö UM
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto
Pyytäisin Patrian puolustustarvikkeiden vientilupahakemuksia Qatariin vuosilta 2015 - 2018 sekä Patrialle mahdollisesti myönnettyjä vientilisenssejä samoilta vuosilta.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Patrian puolustustarvikkeiden vientilupahakemukset Qatariin [#649]
Päivämäärä
18. syyskuuta 2018 kello 11.56
Vastaanottaja
Ulkoasiainministeriö UM
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyytäisin Patrian puolustustarvikkeiden vientilupahakemuksia Qatariin vuosilta 2015 - 2018 sekä Patrialle mahdollisesti myönnettyjä vientilisenssejä samoilta vuosilta.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 5 kuukautta sitten18. syyskuuta 2018 kello 11.58: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Ulkoasiainministeriö UM.
Lähettäjä
UM Kirjaamo <kirjaamo.um@formin.fi> – Ulkoasiainministeriö UM
Otsikko
RE: Patrian puolustustarvikkeiden vientilupahakemukset Qatariin [#649]
Päivämäärä
18. syyskuuta 2018 kello 12.48
Tila
Odotetaan vastausta

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu ulkoministeriössä. Ert e-postmeddelande har mottagits av utrikesministeriet. Your e-mail message has been received by the Ministry for Foreign Affairs. Asiakirja on kirjattu numerolla SAAP-5686.
  1. 5 kuukautta sitten18. syyskuuta 2018 kello 12.49: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Ulkoasiainministeriö UM.
Lähettäjä
=?utf-8?b?WXJqw7Zsw6QgSGVpa2tp?= <heikki.yrjola@formin.fi> – Ulkoasiainministeriö UM
Otsikko
FW: Patrian puolustustarvikkeiden vientilupahakemukset Qatariin [#649]
Päivämäärä
19. syyskuuta 2018 kello 10.59
Tila
Tietopyyntö ratkaistu

Hei Riikka, Tämä kysely tuli tänne meille kaksikäyttöpuolelle PLM/ VN on lupaviranomAinen puolustustarvikkeissa, joten siirrän sinne teille, t. Heikki
  1. 5 kuukautta sitten19. syyskuuta 2018 kello 11.00: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Ulkoasiainministeriö UM.
  2. 5 kuukautta sitten19. syyskuuta 2018 kello 11.01: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.