Partioden varustamisesta konepistooleilla

Request to:
Poliisihallitus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Poliisihallitus aikoo varustaa kaikki partiot konepistooleilla. https://yle.fi/uutiset/3-9810149 1. Pyydän tähän asiaan liittyvät valmistelu- ja päätösdokumentit. Ollaanko poliiseja myös laittamassa englannin, ranskan ja arabian kielen kursseille vai onko ajateltu että MP5 riittää viestivälineeksi ulkomaalaisten kanssa? 2. Pyydän dokumentit josta ilmenee onko tai eikö ole valmisteltu keinoja, ja jos on niin miten, kommunikoida ja tarvittaessa käskyttää vieraankielisiä poliisin asiakkaita. 3. Pyydän myös dokumentin josta ilmenee poliisihallituksen linjaus tai voimankäytön säännöt mellakkavarusteiden käytöstä.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Partioden varustamisesta konepistooleilla [#457]
Date
Sept. 2, 2017, 9:31 a.m.
To
Poliisihallitus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Poliisihallitus aikoo varustaa kaikki partiot konepistooleilla. https://yle.fi/uutiset/3-9810149 1. Pyydän tähän asiaan liittyvät valmistelu- ja päätösdokumentit. Ollaanko poliiseja myös laittamassa englannin, ranskan ja arabian kielen kursseille vai onko ajateltu että MP5 riittää viestivälineeksi ulkomaalaisten kanssa? 2. Pyydän dokumentit josta ilmenee onko tai eikö ole valmisteltu keinoja, ja jos on niin miten, kommunikoida ja tarvittaessa käskyttää vieraankielisiä poliisin asiakkaita. 3. Pyydän myös dokumentin josta ilmenee poliisihallituksen linjaus tai voimankäytön säännöt mellakkavarusteiden käytöstä.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/457/up/dd02256a831b07a6588796f3c91a4a2db9f0f725/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 2 years, 10 months agoSept. 2, 2017, 9:31 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Poliisihallitus.
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
VS: Partioden varustamisesta konepistooleilla [#457]
Date
Sept. 4, 2017, 8:37 a.m.
Status
Awaiting response

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , tietopyyntönne on kirjattu asiankäsittelyjärjestelmäämme numerolla POL-2017-16669. Voitte tiedustella asiaanne kirjaamosta puhelimitse 0295 418910 tai sähköpostitse <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin / Med vänliga hälsningar Emmi Savonen tiedonhallintasihteeri | sekreterare för informationshantering kirjaamo | registratorskontor Poliisihallitus | Poliisin tietopalvelukeskus Polisstyrelsen |  Polisens informationstjänstecentralen Asemapäällikönkatu 14 | PL 22 00521 Helsinki
From
poliisitoimintayksikko.poliisihallitus@poliisi.fi – Poliisihallitus
Subject
Jakelu Toimeksi: Asiakirjapyyntö: partioiden varustaminen
Date
Sept. 12, 2017, 1:33 p.m.
Attachments

Ohessa Poliisihallituksen kirje (POL-2017-16669)Toimeksi saaneenaAnne-Marie PahlmanYksikön sihteeriPoliisihallitus on lähettänyt nämä asiakirjat 12.09.2017 13:33:44 asianhallintajärjestelmästäAsian tiedot:Otsikko: Asiakirjapyyntö; partioiden varustaminenAsian tunnus: POL-2017-16669Valmistelija: Pihajoki Vesa POL POHATehtävä: 07.02.05Asiakirjan tiedot: Otsikko: Asiakirjapyyntö: partioiden varustaminen Asiakirjatyyppi: Kirje Asiakirjan päiväys: 12.09.2017 12:53:40Toimeksi: <<sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>>
  1. 2 years, 9 months agoOct. 9, 2017, 4:28 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
  2. 2 years, 9 months agoOct. 9, 2017, 4:29 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Jakelu Toimeksi: Asiakirjapyyntö: partioiden varustaminen [#457]
Date
Jan. 19, 2018, 10:23 a.m.
To
Poliisihallitus

Hyvä vastaanottaja, Ylen artikkelin mukaan "Poliisi aikoo varustaa kaikki kentällä liikkuvat poliisipartiot MP5-konepistooleilla." Vastauksessanne esitetään että asiasta ei ole päätöstä. Esittääkö Mika Heinilä että itse asiassa poliisilla ei ole aikomusta varustaa partioita MP5-konepistooleilla? Muistuttaisin julkl. 5 § mukaisesta viranomaisen asiakirjan määritelmästä. Jos asiasta on aikomus, siitä varmasti on olemassa yhteen kuuluviksi tarkoitetuista merkeistä muodostuva tietty kohde tai asiaa koskeva viesti. Muistuttaisin myös viranomaisen velvotteesta julkl. 15 § mukaan siirtää asia tarvittaessa toiselle viranomaiselle. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 457 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 2 years, 5 months agoJan. 19, 2018, 10:24 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Poliisihallitus.