Partioden varustamisesta konepistooleilla

Pyynnön vastaanottaja:
Poliisihallitus
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö ei ole aktiivinen.
Pyynnön yhteenveto
Poliisihallitus aikoo varustaa kaikki partiot konepistooleilla. https://yle.fi/uutiset/3-9810149 1. Pyydän tähän asiaan liittyvät valmistelu- ja päätösdokumentit. Ollaanko poliiseja myös laittamassa englannin, ranskan ja arabian kielen kursseille vai onko ajateltu että MP5 riittää viestivälineeksi ulkomaalaisten kanssa? 2. Pyydän dokumentit josta ilmenee onko tai eikö ole valmisteltu keinoja, ja jos on niin miten, kommunikoida ja tarvittaessa käskyttää vieraankielisiä poliisin asiakkaita. 3. Pyydän myös dokumentin josta ilmenee poliisihallituksen linjaus tai voimankäytön säännöt mellakkavarusteiden käytöstä.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Partioden varustamisesta konepistooleilla [#457]
Päivämäärä
2. syyskuuta 2017 kello 9.31
Vastaanottaja
Poliisihallitus
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Poliisihallitus aikoo varustaa kaikki partiot konepistooleilla. https://yle.fi/uutiset/3-9810149 1. Pyydän tähän asiaan liittyvät valmistelu- ja päätösdokumentit. Ollaanko poliiseja myös laittamassa englannin, ranskan ja arabian kielen kursseille vai onko ajateltu että MP5 riittää viestivälineeksi ulkomaalaisten kanssa? 2. Pyydän dokumentit josta ilmenee onko tai eikö ole valmisteltu keinoja, ja jos on niin miten, kommunikoida ja tarvittaessa käskyttää vieraankielisiä poliisin asiakkaita. 3. Pyydän myös dokumentin josta ilmenee poliisihallituksen linjaus tai voimankäytön säännöt mellakkavarusteiden käytöstä.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/457/up/dd02256a831b07a6588796f3c91a4a2db9f0f725/
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 1 vuosi, 6 kuukautta sitten2. syyskuuta 2017 kello 9.31: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Poliisihallitus.
Lähettäjä
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Otsikko
VS: Partioden varustamisesta konepistooleilla [#457]
Päivämäärä
4. syyskuuta 2017 kello 8.37
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , tietopyyntönne on kirjattu asiankäsittelyjärjestelmäämme numerolla POL-2017-16669. Voitte tiedustella asiaanne kirjaamosta puhelimitse 0295 418910 tai sähköpostitse <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin / Med vänliga hälsningar Emmi Savonen tiedonhallintasihteeri | sekreterare för informationshantering kirjaamo | registratorskontor Poliisihallitus | Poliisin tietopalvelukeskus Polisstyrelsen |  Polisens informationstjänstecentralen Asemapäällikönkatu 14 | PL 22 00521 Helsinki
Lähettäjä
poliisitoimintayksikko.poliisihallitus@poliisi.fi – Poliisihallitus
Otsikko
Jakelu Toimeksi: Asiakirjapyyntö: partioiden varustaminen
Päivämäärä
12. syyskuuta 2017 kello 13.33
Liitteet

Ohessa Poliisihallituksen kirje (POL-2017-16669)Toimeksi saaneenaAnne-Marie PahlmanYksikön sihteeriPoliisihallitus on lähettänyt nämä asiakirjat 12.09.2017 13:33:44 asianhallintajärjestelmästäAsian tiedot:Otsikko: Asiakirjapyyntö; partioiden varustaminenAsian tunnus: POL-2017-16669Valmistelija: Pihajoki Vesa POL POHATehtävä: 07.02.05Asiakirjan tiedot: Otsikko: Asiakirjapyyntö: partioiden varustaminen Asiakirjatyyppi: Kirje Asiakirjan päiväys: 12.09.2017 12:53:40Toimeksi: <<sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>>
  1. 1 vuosi, 5 kuukautta sitten9. lokakuuta 2017 kello 16.28: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Poliisihallitus.
  2. 1 vuosi, 5 kuukautta sitten9. lokakuuta 2017 kello 16.29: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Poliisihallitus.
Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Re: Jakelu Toimeksi: Asiakirjapyyntö: partioiden varustaminen [#457]
Päivämäärä
19. tammikuuta 2018 kello 10.23
Vastaanottaja
Poliisihallitus

Hyvä vastaanottaja, Ylen artikkelin mukaan "Poliisi aikoo varustaa kaikki kentällä liikkuvat poliisipartiot MP5-konepistooleilla." Vastauksessanne esitetään että asiasta ei ole päätöstä. Esittääkö Mika Heinilä että itse asiassa poliisilla ei ole aikomusta varustaa partioita MP5-konepistooleilla? Muistuttaisin julkl. 5 § mukaisesta viranomaisen asiakirjan määritelmästä. Jos asiasta on aikomus, siitä varmasti on olemassa yhteen kuuluviksi tarkoitetuista merkeistä muodostuva tietty kohde tai asiaa koskeva viesti. Muistuttaisin myös viranomaisen velvotteesta julkl. 15 § mukaan siirtää asia tarvittaessa toiselle viranomaiselle. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 457 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 1 vuosi, 2 kuukautta sitten19. tammikuuta 2018 kello 10.24: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Poliisihallitus.