Päivän eduskunnan vierailijalistat

Request to:
Eduskunta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request refused
Summary of Request
Pyydän eduskunnan vierailijalistat eli sähköisen kopion päivän virailuista rekistereistä Kulunvalvontapöytäkirja F ja Kulunvalvontapöytäkirja E perjantai 13. päivä osalta. Pyydän että sähköinen kopio lähetetään vasta kun kaikki päivän vierailijat on lisätty listaan, mutta viivytyksettä ennen kun lista tuhotaan.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Päivän eduskunnan vierailijalistat [#480]
Date
Oct. 13, 2017, 8:28 a.m.
To
Eduskunta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän eduskunnan vierailijalistat eli sähköisen kopion päivän virailuista rekistereistä Kulunvalvontapöytäkirja F ja Kulunvalvontapöytäkirja E perjantai 13. päivä osalta. Pyydän että sähköinen kopio lähetetään vasta kun kaikki päivän vierailijat on lisätty listaan, mutta viivytyksettä ennen kun lista tuhotaan.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/480/up/82031c9519e356035339d83cde07a36203e5bad0/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 6 years, 8 months agoOct. 13, 2017, 8:28 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Eduskunta.
From
Kirjaamo <kirjaamo@eduskunta.fi> – Eduskunta
Subject
VS: Päivän eduskunnan vierailijalistat [#480]
Date
Oct. 13, 2017, 8:59 a.m.
Status
Awaiting response

Hei, olemme vastaanottaneet viestinne. Ystävällisin terveisin Eduskunnan kanslian kirjaamo 00102 EDUSKUNTA sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
  1. 6 years, 8 months agoOct. 13, 2017, 9 a.m.: Received an email from Eduskunta.
From
turvallisuusselvitykset@eduskunta.fi – Eduskunta
Subject
Vierailijatiedot pe 13.10.2017
Date
Oct. 17, 2017, 10:41 a.m.
Status
Request resolved

Suojattu sähköposti / Secured email / Skyddad e-post Aihe / Subject / Ämne Vierailijatiedot pe 13.10.2017 https://turvaposti.eduskunta.fi/messa... Olet saanut suojatun sähköpostin. Viesti avataan ja siihen voidaan vastata yäpuolella olevasta linkistä. Yhteys on suojattu SSL-salauksella. Turvallisuussyistä viestin lukemista on rajoitettu ja se voidaan lukea korkeintaan 14 päivän ajan. You have received a secured email. Message can be opened and replied to from the link above. Connection is protected with SSL encryption. Due to security reasons reading of the message is limited and can be read for 14 days at most. Du har fått en skyddad e-post. Meddelandet kan öppnas och svaras på från länken ovanför. Förbindelsen är skyddad med SSL-kryptering. Av säkerhetsskäl är läsningen begränsad och meddelandet kan läsas i högst 14 dagar.
  1. 6 years, 8 months agoOct. 17, 2017, 10:43 a.m.: Received an email from Eduskunta.
  2. 6 years, 5 months agoJan. 19, 2018, 11:31 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö evätty'.