Päijät-Hämeenliiton perussopimus

Request to:
Lahti
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Opiskelen Pelastusopistossa palopäällystön koulutusohjelmassa. Eräässä oppimistehtävässä pitää tehdä tietopyyntö. Voisinko saada tuon Päijät-Hämeenliiton perussopimuksen?

Messages in this request

From
Jari Lehtonen
Subject
Päijät-Hämeenliiton perussopimus [#1113]
Date
Nov. 20, 2020, 7:43 a.m.
To
Lahti
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Opiskelen Pelastusopistossa palopäällystön koulutusohjelmassa. Eräässä oppimistehtävässä pitää tehdä tietopyyntö. Voisinko saada tuon Päijät-Hämeenliiton perussopimuksen?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Jari Lehtonen <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Jari Lehtonen << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Jari Lehtonen
  1. 2 years, 10 months agoNov. 20, 2020, 7:44 a.m.: Jari Lehtonen sent a message to Lahti.
  2. 2 years, 9 months agoDec. 5, 2020, 2 a.m.: This request became overdue