Päättötodistuskopio

Request to:
Helsingin Opetusvirasto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Miten saan päättötodistuksestani kopion

Messages in this request

From
Helinä Niemi
Subject
Päättötodistuskopio [#283]
Date
Feb. 19, 2016, 11:52 a.m.
To
Helsingin Opetusvirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Miten saan päättötodistuksestani kopion
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Helinä Niemi <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Helinä Niemi << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Helinä Niemi
  1. 4 years, 4 months agoMarch 6, 2016, 5:46 p.m.: Helinä Niemi sent a message to Helsingin Opetusvirasto.
From
=?utf-8?q?Tukkim=C3=A4ki_Jukka?= <jukka.tukkimaki@hel.fi> – Helsingin Opetusvirasto
Subject
todistuspyyntö
Date
March 10, 2016, 4:03 p.m.
Status
Request resolved

Hei, Pelkän nimen perusteella emme löydä sinulle todistusta. Todistusten tilauslomakkeessa asiakkaalta pyydetään nimen lisäksi henkilötunnus tai syntymäaika sekä tieto todistuksen saamisvuodesta ja todistuksen antaneesta koulusta. Voitko ilmoittaa nämä tiedot? Onkohan ilmoittamasi osoite oikein? Ystävällisin terveisin Jukka Tukkimäki arkistonhoitaja Helsingin kaupunki Opetusvirasto PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki Puh. 09-31086638, 040-4826597 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
  1. 4 years, 4 months agoMarch 14, 2016, 9:38 a.m.: Received an email from Helsingin Opetusvirasto.
  2. 3 years, 5 months agoJan. 17, 2017, 8:52 a.m.: Helinä Niemi set status to 'Tietopyyntö onnistui'.