Tähän tietopyyntöön on vastattu ja sen tila on epäselvä. Jos sinä teit tietopyynnön, niin kirjaudu sisään ja aseta tietopyynnölle uusi tila.

Päätös sähköisten ylioppilaskirjoitusten tietosuojavaatimuksista

Pyynnön vastaanottaja:
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö odottaa luokittelua
Pyynnön yhteenveto
Langaton verkko https-salauksella ja vahvalla tunnistautumisella on tarpeeksi turvallinen pankkiasioiden hoitoon ja miljoonien osakekauppoihin, mutta ei ylioppilaskirjoituksiin. Kirjoituksia varten pitää tehdä ihan oma verkko joka kouluun. Pyydän dokumentin jossa kuvataan sähköisten ylioppilaskirjoitusten tietosuojavaatimukset. Pyydän dokumentin josta ilmenee sähköisten ylioppilaskirjoitusten tietojenkäsittelyohje. Pyydän dokumentin jossa päätetään näistä tietosuojavaatimuksista.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Päätös sähköisten ylioppilaskirjoitusten tietosuojavaatimuksista [#374]
Päivämäärä
24. syyskuuta 2016 kello 16.18
Vastaanottaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Langaton verkko https-salauksella ja vahvalla tunnistautumisella on tarpeeksi turvallinen pankkiasioiden hoitoon ja miljoonien osakekauppoihin, mutta ei ylioppilaskirjoituksiin. Kirjoituksia varten pitää tehdä ihan oma verkko joka kouluun. Pyydän dokumentin jossa kuvataan sähköisten ylioppilaskirjoitusten tietosuojavaatimukset. Pyydän dokumentin josta ilmenee sähköisten ylioppilaskirjoitusten tietojenkäsittelyohje. Pyydän dokumentin jossa päätetään näistä tietosuojavaatimuksista.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/374/up/51e4fa75bf2a63b7fe5b26213863d3596486a567/
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 2 vuotta, 4 kuukautta sitten24. syyskuuta 2016 kello 16.18: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
Lähettäjä
"Henna-Maria.Turunen@minedu.fi" <henna-maria.turunen@minedu.fi> – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Otsikko
VS: Päätös sähköisten ylioppilaskirjoitusten tietosuojavaatimuksista [#374]
Päivämäärä
26. syyskuuta 2016 kello 11.58
Tila
Odotetaan vastausta

Hei, Tietopyyntönne on saapunut ja rekisteröity diaarinumerolle 18/092/2016. Ystävällisin terveisin, OKM Kirjaamo
  1. 2 vuotta, 4 kuukautta sitten26. syyskuuta 2016 kello 12.00: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
  2. 2 vuotta, 4 kuukautta sitten9. lokakuuta 2016 kello 0.00: Tämän tietopyynnön määräaika on täyttynyt
Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Re: VS: Päätös sähköisten ylioppilaskirjoitusten tietosuojavaatimuksista [#374]
Päivämäärä
14. marraskuuta 2016 kello 10.29
Vastaanottaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Päätös sähköisten ylioppilaskirjoitusten tietosuojavaatimuksista" (24.9.2016, #374) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 37 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Saanko myös sähköisen kopion asiasta 18/092/2016 diaariotteineen? Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 374 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 2 vuotta, 3 kuukautta sitten14. marraskuuta 2016 kello 10.29: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
Lähettäjä
"kirjaamo@minedu.fi" <kirjaamo@minedu.fi> – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Otsikko
VS: VS: Päätös sähköisten ylioppilaskirjoitusten tietosuojavaatimuksista [#374]
Päivämäärä
14. marraskuuta 2016 kello 10.53

Hei, olen välittänyt pyyntönne asian vastuuvalmistelijalle Matti Sillanmäelle. Ohessa asian diaariote. DIAARIOTE Raportti ajettu: 14.11.2016 10:47 Sivu: 1 /Opetus- ja kulttuuriministeriö Juokseva numero: 18 Ryhmä: 092 Diaarivuosi: 2016 OKM/18/092/2016 Asian tila: Ratkaistu Päätös sähköisten ylioppilaskirjoitusten tietosuojavaatimuksista Asia: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Asiakas: Muu tunnus: Vastuuvalmistelija: Sillanmäki Matti Organisaatioyksikkö: Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto Avauspäivä: 26.9.2016 Rekisteröintipäivä: 26.9.2016 Vastaanotettu: 24.9.2016 Ratkaisupäivä: 25.10.2016 ASIAN TOIMENPITEET Avaustoimenpide Luontipäivä: 26.9.2016 Toimenpiteen sisältö: Asian avaaminen Määräpäivä: Rekisteröintitoimenpide Luontipäivä: 26.9.2016 Toimenpiteen sisältö: Asian rekisteröinti Määräpäivä: Päätöstoimenpide Luontipäivä: 25.10.2016 Toimenpiteen sisältö: Asian ratkaisu Määräpäivä: Lähettäjät/vastaanottajat: Nimi Rooli Toimenpide Päivämäärää Ylioppilastutkintolautakunta Vastaanottaja Päätöstoimenpide 25.10.2016 Raportti päivitetty viimeksi 28.11.2013 terveisin Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamo
  1. 2 vuotta, 3 kuukautta sitten14. marraskuuta 2016 kello 10.54: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
Lähettäjä
"kirjaamo@minedu.fi" <kirjaamo@minedu.fi> – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Otsikko
VL: VS: Päätös sähköisten ylioppilaskirjoitusten tietosuojavaatimuksista [#374]
Päivämäärä
14. marraskuuta 2016 kello 10.59

Hei, asia on siirretty Ylioppilastutkintolautakunnalle sen toimivaltaan kuuluvana 25.10.2016. Kirje on lähtenyt myös tiedoksi kysyjälle. yt. Emmi Tyllilä
  1. 2 vuotta, 3 kuukautta sitten14. marraskuuta 2016 kello 11.01: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.