This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Päätös sähköisten ylioppilaskirjoitusten tietosuojavaatimuksista

Request to:
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Langaton verkko https-salauksella ja vahvalla tunnistautumisella on tarpeeksi turvallinen pankkiasioiden hoitoon ja miljoonien osakekauppoihin, mutta ei ylioppilaskirjoituksiin. Kirjoituksia varten pitää tehdä ihan oma verkko joka kouluun. Pyydän dokumentin jossa kuvataan sähköisten ylioppilaskirjoitusten tietosuojavaatimukset. Pyydän dokumentin josta ilmenee sähköisten ylioppilaskirjoitusten tietojenkäsittelyohje. Pyydän dokumentin jossa päätetään näistä tietosuojavaatimuksista.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Päätös sähköisten ylioppilaskirjoitusten tietosuojavaatimuksista [#374]
Date
Sept. 24, 2016, 4:18 p.m.
To
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Langaton verkko https-salauksella ja vahvalla tunnistautumisella on tarpeeksi turvallinen pankkiasioiden hoitoon ja miljoonien osakekauppoihin, mutta ei ylioppilaskirjoituksiin. Kirjoituksia varten pitää tehdä ihan oma verkko joka kouluun. Pyydän dokumentin jossa kuvataan sähköisten ylioppilaskirjoitusten tietosuojavaatimukset. Pyydän dokumentin josta ilmenee sähköisten ylioppilaskirjoitusten tietojenkäsittelyohje. Pyydän dokumentin jossa päätetään näistä tietosuojavaatimuksista.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/374/up/51e4fa75bf2a63b7fe5b26213863d3596486a567/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 4 years, 6 months agoSept. 24, 2016, 4:18 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
From
"Henna-Maria.Turunen@minedu.fi" <henna-maria.turunen@minedu.fi> – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
VS: Päätös sähköisten ylioppilaskirjoitusten tietosuojavaatimuksista [#374]
Date
Sept. 26, 2016, 11:58 a.m.
Status
Awaiting response

Hei, Tietopyyntönne on saapunut ja rekisteröity diaarinumerolle 18/092/2016. Ystävällisin terveisin, OKM Kirjaamo
  1. 4 years, 6 months agoSept. 26, 2016, noon: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
  2. 4 years, 6 months agoOct. 9, 2016, midnight: This request became overdue
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Päätös sähköisten ylioppilaskirjoitusten tietosuojavaatimuksista [#374]
Date
Nov. 14, 2016, 10:29 a.m.
To
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Päätös sähköisten ylioppilaskirjoitusten tietosuojavaatimuksista" (24.9.2016, #374) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 37 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Saanko myös sähköisen kopion asiasta 18/092/2016 diaariotteineen? Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 374 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 4 years, 5 months agoNov. 14, 2016, 10:29 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
From
"kirjaamo@minedu.fi" <kirjaamo@minedu.fi> – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
VS: VS: Päätös sähköisten ylioppilaskirjoitusten tietosuojavaatimuksista [#374]
Date
Nov. 14, 2016, 10:53 a.m.

Hei, olen välittänyt pyyntönne asian vastuuvalmistelijalle Matti Sillanmäelle. Ohessa asian diaariote. DIAARIOTE Raportti ajettu: 14.11.2016 10:47 Sivu: 1 /Opetus- ja kulttuuriministeriö Juokseva numero: 18 Ryhmä: 092 Diaarivuosi: 2016 OKM/18/092/2016 Asian tila: Ratkaistu Päätös sähköisten ylioppilaskirjoitusten tietosuojavaatimuksista Asia: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Asiakas: Muu tunnus: Vastuuvalmistelija: Sillanmäki Matti Organisaatioyksikkö: Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto Avauspäivä: 26.9.2016 Rekisteröintipäivä: 26.9.2016 Vastaanotettu: 24.9.2016 Ratkaisupäivä: 25.10.2016 ASIAN TOIMENPITEET Avaustoimenpide Luontipäivä: 26.9.2016 Toimenpiteen sisältö: Asian avaaminen Määräpäivä: Rekisteröintitoimenpide Luontipäivä: 26.9.2016 Toimenpiteen sisältö: Asian rekisteröinti Määräpäivä: Päätöstoimenpide Luontipäivä: 25.10.2016 Toimenpiteen sisältö: Asian ratkaisu Määräpäivä: Lähettäjät/vastaanottajat: Nimi Rooli Toimenpide Päivämäärää Ylioppilastutkintolautakunta Vastaanottaja Päätöstoimenpide 25.10.2016 Raportti päivitetty viimeksi 28.11.2013 terveisin Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamo
  1. 4 years, 5 months agoNov. 14, 2016, 10:54 a.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
From
"kirjaamo@minedu.fi" <kirjaamo@minedu.fi> – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
VL: VS: Päätös sähköisten ylioppilaskirjoitusten tietosuojavaatimuksista [#374]
Date
Nov. 14, 2016, 10:59 a.m.

Hei, asia on siirretty Ylioppilastutkintolautakunnalle sen toimivaltaan kuuluvana 25.10.2016. Kirje on lähtenyt myös tiedoksi kysyjälle. yt. Emmi Tyllilä
  1. 4 years, 5 months agoNov. 14, 2016, 11:01 a.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.