Päätös Piraattinuorten yleisavustuksesta

Request to:
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Haluan päätöksen vuoden 2016 Piraattinuorille myönnetystä yleisavustuksesta diaarinumeroineen jne.

Messages in this request

From
Eetu Rantakangas
Subject
Päätös Piraattinuorten yleisavustuksesta [#425]
Date
April 20, 2017, 1:22 a.m.
To
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Haluan päätöksen vuoden 2016 Piraattinuorille myönnetystä yleisavustuksesta diaarinumeroineen jne.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Eetu Rantakangas <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Eetu Rantakangas << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/425/up/bae7cf1f60b96be37eceae6e95e1d262b2e1345a/
Kind Regards, Eetu Rantakangas
  1. 3 years, 12 months agoApril 20, 2017, 1:35 a.m.: Eetu Rantakangas sent a message to Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
  2. 3 years, 11 months agoMay 5, 2017, 1 a.m.: This request became overdue