Päätös Piraattinuorten yleisavustuksesta

Pyynnön vastaanottaja:
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö ei ole aktiivinen.
Pyynnön yhteenveto
Haluan päätöksen vuoden 2016 Piraattinuorille myönnetystä yleisavustuksesta diaarinumeroineen jne.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
Eetu Rantakangas
Otsikko
Päätös Piraattinuorten yleisavustuksesta [#425]
Päivämäärä
20. huhtikuuta 2017 kello 1.22
Vastaanottaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Haluan päätöksen vuoden 2016 Piraattinuorille myönnetystä yleisavustuksesta diaarinumeroineen jne.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Eetu Rantakangas <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Eetu Rantakangas << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/425/up/bae7cf1f60b96be37eceae6e95e1d262b2e1345a/
Ystävällisin terveisin, Eetu Rantakangas
  1. 1 vuosi, 10 kuukautta sitten20. huhtikuuta 2017 kello 1.35: Käyttäjä Eetu Rantakangas lähetti viestin viranomaiselle Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
  2. 1 vuosi, 9 kuukautta sitten5. toukokuuta 2017 kello 1.00: Tämän tietopyynnön määräaika on täyttynyt