Pääministeri Sipilän esteellisyyksien tutkimisen dokumentit

Pyynnön vastaanottaja:
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto

Pyydän sähköisen kopion dokumenteista jotka liittyy pääministeri Sipilän esteellisyyksien tutkimiseen, ja näiden dokumenttien diaariotteen.

Lopputuloksen yhteenveto

Kanteluissa todetaan pääministerin sukulaisten hyötyneen hänen toimista mutta todetaan että asia kuuluu eduskunnalle ja kyseessä on koko eduskunnan luottamus pääministeriin.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen Kimmo Hakosen RATKAISU:

"Pääministeri Sipilä on antanut eduskunnalle ilmoituksen sidonnaisuuksistaan 11.6.2015 ja ilmoituksen sidonnaisuuksiensa muutoksista 31.3.2016. Ministerien sidonnaisuusilmoitusten tarkoituksena on perustuslain esityksen mukaan toimia yhtenä niistä keinoista joilla eduskunta voi valvoa yksittäisten ministerien toimintaa (HE 284/1994 vp) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen on siten osa ministerien poliittista vastuuta, ja ilmoitusten sisällön riittävyyden arvioi viime kädessä eduskunta. Ministerien ilmoitukset sidonnaisuuksistaan käsitellään eduskunnan täysistunnossa ja niistä käydään keskustelu. Eduskunnalla on tässä yhteydessä mahdollisuus edellyttää ilmoitusten täydentämistä tai tarkentamista sekä osoittaa ministeriin kohdistuva luottamuksensa tai sen puute. Oikeuskanslerin tehtäviin ja toimivaltaan ei siten kuulu pyytää pääministerin tekemään uutta ilmoitusta sidonnaisuuksistaan. Kirjoituksenne perusteella ei myöskään ole aihetta epäillä pääministeri Sipilän toimineen lain tai virkavelvollisuusiensa vastaisesti."


Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä << Nimi ei julkinen >>
Otsikko Pääministeri Sipilän esteellisyyksien tutkimisen dokumentit [#408]
Päivämäärä 29. marraskuuta 2016 kello 23.33
Vastaanottaja Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Tila Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän sähköisen kopion dokumenteista jotka liittyy pääministeri Sipilän esteellisyyksien tutkimiseen, ja näiden dokumenttien diaariotteen.
[Näytä koko teksti] Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 1 vuosi, 2 kuukauttaitten29. marraskuuta 2016 kello 23.33: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia.
Lähettäjä Oikeusasiamies <oikeusasiamies@eduskunta.fi> – Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Otsikko VS:
Päivämäärä 30. marraskuuta 2016 kello 12.33
Tila Odotetaan vastausta

Sähköpostinne on saapunut eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan. Justitieombudsmannens kansli har tagit emot Ert e-postmeddelande.  Office of the Parliamentary Ombudsman of Finland has received Your e-mail. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia/Kirjaamo  Riksdagens justitieombudsmans kansli/Registratorskontor Office of the Parliamentary Ombudsman/Registry
-----Alkuperäinen viesti----- Lähettäjä: <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Lähetetty: tiistaina 29. marraskuuta 2016 23.34
  1. 1 vuosi, 2 kuukauttaitten30. marraskuuta 2016 kello 12.34: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia.
Lähettäjä << Nimi ei julkinen >>
Otsikko Re: VS: Pääministeri Sipilän esteellisyyksien tutkimisen dokumentit [#408]
Päivämäärä 30. marraskuuta 2016 kello 13.55
Vastaanottaja Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

Hyvä vastaanottaja, Pyydän viivytyksettä kertomaan asian diaarinumeron. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 408 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
-- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/408/up/674072...
  1. 1 vuosi, 2 kuukauttaitten30. marraskuuta 2016 kello 13.55: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia.
Lähettäjä Oikeusasiamies <oikeusasiamies@eduskunta.fi> – Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Otsikko VS: VS: Pääministeri Sipilän esteellisyyksien tutkimisen dokumentit [#408]
Päivämäärä 30. marraskuuta 2016 kello 14.26
Tila Odotetaan vastausta

Sähköpostinne on saapunut eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan. Justitieombudsmannens kansli har tagit emot Ert e-postmeddelande.  Office of the Parliamentary Ombudsman of Finland has received Your e-mail. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia/Kirjaamo  Riksdagens justitieombudsmans kansli/Registratorskontor Office of the Parliamentary Ombudsman/Registry
-----Alkuperäinen viesti----- Lähettäjä: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Lähetetty: keskiviikkona 30. marraskuuta 2016 13.55 Vastaanottaja: Oikeusasiamies < <nimi ja sähköpostiosoite>> Aihe:
  1. 1 vuosi, 2 kuukauttaitten30. marraskuuta 2016 kello 14.28: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia.
Lähettäjä Oikeusasiamies <oikeusasiamies@eduskunta.fi> – Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Otsikko Asiakirjapyyntönne EOAK/6115/2016
Päivämäärä 1. joulukuuta 2016 kello 13.15
Tila Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan 29. ja 30.11.2016 lähettämänne sähköpostiviestit on tallennettu oikeusasiamiehen kanslian asianhallintajärjestelmään. Asiakirjapyyntönne on vireillä käsittelynumerolla EOAK/6115/2016. Pyyntöönne vastataan mahdollisimman pian. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia/Kirjaamo Riksdagens justitieombudsmans kansli/Registratorskontor Office of the Parliamentary Ombudsman/Registry
  1. 1 vuosi, 2 kuukauttaitten1. joulukuuta 2016 kello 13.17: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia.
Lähettäjä Oikeusasiamies <oikeusasiamies@eduskunta.fi> – Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Otsikko Asiakirjapyyntönne EOAK/6115/2016
Päivämäärä 5. joulukuuta 2016 kello 15.13
Tila Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Hyvä vastaanottaja, Pyytämänne asiakirjat ovat tämän sähköpostin liitteinä. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia/Kirjaamo Riksdagens justitieombudsmans kansli/Registratorskontor Office of the Parliamentary Ombudsman/Registry
  1. 1 vuosi, 2 kuukauttaitten5. joulukuuta 2016 kello 15.14: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia.
Kello 19. tammikuuta 2018 kello 11.44 käyttäjä Jaakko Korhonen kirjoitti:

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen Kimmo Hakosen RATKAISU: "Pääministeri Sipilä on antanut eduskunnalle ilmoituksen sidonnaisuuksistaan 11.6.2015 ja ilmoituksen sidonnaisuuksiensa muutoksista 31.3.2016. Ministerien sidonnaisuusilmoitusten ... Lue kaikki

Kirjoita kommentti
Lähettäjä << Nimi ei julkinen >>
Otsikko Re: Asiakirjapyyntönne EOAK/6115/2016 [#408]
Päivämäärä 19. tammikuuta 2018 kello 11.45
Vastaanottaja Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

Hyvä vastaanottaja, kiitoksia vastauksesta. ... Ystävällisin terveisin <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 408 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
-- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/408/up/674072...
  1. 1 kuukausiitten19. tammikuuta 2018 kello 11.45: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia.
  2. 1 kuukausiitten19. tammikuuta 2018 kello 11.46: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.
Lähettäjä Oikeusasiamies <oikeusasiamies@eduskunta.fi> – Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Otsikko VS:
Päivämäärä 19. tammikuuta 2018 kello 11.48
Tila Tietopyyntö ratkaistu

Sähköpostinne on saapunut eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan. Justitieombudsmannens kansli har tagit emot Ert e-postmeddelande.  Office of the Parliamentary Ombudsman of Finland has received Your e-mail. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia/Kirjaamo  Riksdagens justitieombudsmans kansli/Registratorskontor Office of the Parliamentary Ombudsman/Registry
-----Alkuperäinen viesti----- Lähettäjä: <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Lähetetty: perjantai 19. tammikuuta 2018 11.45
  1. 1 kuukausiitten19. tammikuuta 2018 kello 11.49: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia.
  2. 1 kuukausiitten19. tammikuuta 2018 kello 12.11: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.