Pääministeri Sipilän esteellisyyksien tutkimisen dokumentit

Request to:
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän sähköisen kopion dokumenteista jotka liittyy pääministeri Sipilän esteellisyyksien tutkimiseen, ja näiden dokumenttien diaariotteen.
Summary of Resolution

Kanteluissa todetaan pääministerin sukulaisten hyötyneen hänen toimista mutta todetaan että asia kuuluu eduskunnalle ja kyseessä on koko eduskunnan luottamus pääministeriin.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen Kimmo Hakosen RATKAISU:

"Pääministeri Sipilä on antanut eduskunnalle ilmoituksen sidonnaisuuksistaan 11.6.2015 ja ilmoituksen sidonnaisuuksiensa muutoksista 31.3.2016. Ministerien sidonnaisuusilmoitusten tarkoituksena on perustuslain esityksen mukaan toimia yhtenä niistä keinoista joilla eduskunta voi valvoa yksittäisten ministerien toimintaa (HE 284/1994 vp) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen on siten osa ministerien poliittista vastuuta, ja ilmoitusten sisällön riittävyyden arvioi viime kädessä eduskunta. Ministerien ilmoitukset sidonnaisuuksistaan käsitellään eduskunnan täysistunnossa ja niistä käydään keskustelu. Eduskunnalla on tässä yhteydessä mahdollisuus edellyttää ilmoitusten täydentämistä tai tarkentamista sekä osoittaa ministeriin kohdistuva luottamuksensa tai sen puute. Oikeuskanslerin tehtäviin ja toimivaltaan ei siten kuulu pyytää pääministerin tekemään uutta ilmoitusta sidonnaisuuksistaan. Kirjoituksenne perusteella ei myöskään ole aihetta epäillä pääministeri Sipilän toimineen lain tai virkavelvollisuusiensa vastaisesti."


Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Pääministeri Sipilän esteellisyyksien tutkimisen dokumentit [#408]
Date
Nov. 29, 2016, 11:33 p.m.
To
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän sähköisen kopion dokumenteista jotka liittyy pääministeri Sipilän esteellisyyksien tutkimiseen, ja näiden dokumenttien diaariotteen.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/408/up/67407214f626079fc8ab220b54e224ebf376ff31/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 7 years, 6 months agoNov. 29, 2016, 11:33 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia.
From
Oikeusasiamies <oikeusasiamies@eduskunta.fi> – Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Subject
VS:
Date
Nov. 30, 2016, 12:33 p.m.
Status
Awaiting response

Sähköpostinne on saapunut eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan. Justitieombudsmannens kansli har tagit emot Ert e-postmeddelande.  Office of the Parliamentary Ombudsman of Finland has received Your e-mail. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia/Kirjaamo  Riksdagens justitieombudsmans kansli/Registratorskontor Office of the Parliamentary Ombudsman/Registry
  1. 7 years, 6 months agoNov. 30, 2016, 12:34 p.m.: Received an email from Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Pääministeri Sipilän esteellisyyksien tutkimisen dokumentit [#408]
Date
Nov. 30, 2016, 1:55 p.m.
To
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

Hyvä vastaanottaja, Pyydän viivytyksettä kertomaan asian diaarinumeron. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 408 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 7 years, 6 months agoNov. 30, 2016, 1:55 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia.
From
Oikeusasiamies <oikeusasiamies@eduskunta.fi> – Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Subject
VS: VS: Pääministeri Sipilän esteellisyyksien tutkimisen dokumentit [#408]
Date
Nov. 30, 2016, 2:26 p.m.
Status
Awaiting response

Sähköpostinne on saapunut eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan. Justitieombudsmannens kansli har tagit emot Ert e-postmeddelande.  Office of the Parliamentary Ombudsman of Finland has received Your e-mail. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia/Kirjaamo  Riksdagens justitieombudsmans kansli/Registratorskontor Office of the Parliamentary Ombudsman/Registry
  1. 7 years, 6 months agoNov. 30, 2016, 2:28 p.m.: Received an email from Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia.
From
Oikeusasiamies <oikeusasiamies@eduskunta.fi> – Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Subject
Asiakirjapyyntönne EOAK/6115/2016
Date
Dec. 1, 2016, 1:15 p.m.
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan 29. ja 30.11.2016 lähettämänne sähköpostiviestit on tallennettu oikeusasiamiehen kanslian asianhallintajärjestelmään. Asiakirjapyyntönne on vireillä käsittelynumerolla EOAK/6115/2016. Pyyntöönne vastataan mahdollisimman pian. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia/Kirjaamo Riksdagens justitieombudsmans kansli/Registratorskontor Office of the Parliamentary Ombudsman/Registry
  1. 7 years, 6 months agoDec. 1, 2016, 1:17 p.m.: Received an email from Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia.
From
Oikeusasiamies <oikeusasiamies@eduskunta.fi> – Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Subject
Asiakirjapyyntönne EOAK/6115/2016
Date
Dec. 5, 2016, 3:13 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hyvä vastaanottaja, Pyytämänne asiakirjat ovat tämän sähköpostin liitteinä. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia/Kirjaamo Riksdagens justitieombudsmans kansli/Registratorskontor Office of the Parliamentary Ombudsman/Registry
  1. 7 years, 6 months agoDec. 5, 2016, 3:14 p.m.: Received an email from Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia.
On Jan. 19, 2018, 11:44 a.m., Jaakko Korhonen wrote:

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen Kimmo Hakosen RATKAISU: "Pääministeri Sipilä on antanut eduskunnalle ilmoituksen sidonnaisuuksistaan 11.6.2015 ja ilmoituksen sidonnaisuuksiensa muutoksista 31.3.2016. Ministerien sidonnaisuusilmoitusten ...

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen Kimmo Hakosen RATKAISU:

"Pääministeri Sipilä on antanut eduskunnalle ilmoituksen sidonnaisuuksistaan 11.6.2015 ja ilmoituksen sidonnaisuuksiensa muutoksista 31.3.2016. Ministerien sidonnaisuusilmoitusten tarkoituksena on perustuslain esityksen mukaan toimia yhtenä niistä keinoista joilla eduskunta voi valvoa yksittäisten ministerien toimintaa (HE 284/1994 vp) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen on siten osa ministerien poliittista vastuuta, ja ilmoitusten sisällön riittävyyden arvioi viime kädessä eduskunta. Ministerien ilmoitukset sidonnaisuuksistaan käsitellään eduskunnan täysistunnossa ja niistä käydään keskustelu. Eduskunnalla on tässä yhteydessä mahdollisuus edellyttää ilmoitusten täydentämistä tai tarkentamista sekä osoittaa ministeriin kodistuva luottamuksensa tai sen puute. Oikeuskanslerin tehtäviin ja toimivaltaan ei siten kuulu pyytää pääministerin tekemään uutta ilmoitusta sidonnaisuuksistaan. Kirjoituksenne perusteella ei myöskään ole aihetta epäillä pääministeri Sipilän toimineen lain tai virkavelvollisuusiensa vastaisesti."

From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Asiakirjapyyntönne EOAK/6115/2016 [#408]
Date
Jan. 19, 2018, 11:45 a.m.
To
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

Hyvä vastaanottaja, kiitoksia vastauksesta. ... Ystävällisin terveisin <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 408 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 6 years, 5 months agoJan. 19, 2018, 11:45 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia.
  2. 6 years, 5 months agoJan. 19, 2018, 11:46 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
From
Oikeusasiamies <oikeusasiamies@eduskunta.fi> – Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Subject
VS:
Date
Jan. 19, 2018, 11:48 a.m.
Status
Request resolved

Sähköpostinne on saapunut eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan. Justitieombudsmannens kansli har tagit emot Ert e-postmeddelande.  Office of the Parliamentary Ombudsman of Finland has received Your e-mail. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia/Kirjaamo  Riksdagens justitieombudsmans kansli/Registratorskontor Office of the Parliamentary Ombudsman/Registry
  1. 6 years, 5 months agoJan. 19, 2018, 11:49 a.m.: Received an email from Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia.
  2. 6 years, 5 months agoJan. 19, 2018, 12:11 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.