Opetusviraston tilasäästövaatimukset

Request to:
Helsingin Opetusvirasto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Pyydän dokumentit joista ilmenee opetusviraston budjetti, ja erityisesti siinä olevat tilasäästövaatimukset sekä dokumentit josta ilmenee perustelut tilasäästövaatimuksille. Pyydän huomioimaan velvoitteen mahdollisesti siirtää asia julkl. 15 § mukaan toiselle viranomaiselle. Pyydän  toimittamaan sähköisesti talletetun aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin.  Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa.  Olisi toivottavaa että dokumentti olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän  toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä  muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy  toimittaa toisella tavalla. Pyydän vastaamaan viivytyksettä ja toimittamaan tiedot julkl. 14.4§ mukaisesti viimeistään 2 viikon määräajan kuluessa  tai perustelemaan mikäli tietojen toimittamiseen  tarvitaan pidempi  kuukauden toimitusaika. Pyydän   huomioimaan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä   maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon  määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän kuittaamaan viestin vastaanotetuksi.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Opetusviraston tilasäästövaatimukset [#260]
Date
Jan. 9, 2016, 7:41 p.m.
To
Helsingin Opetusvirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän dokumentit joista ilmenee opetusviraston budjetti, ja erityisesti siinä olevat tilasäästövaatimukset sekä dokumentit josta ilmenee perustelut tilasäästövaatimuksille. Pyydän huomioimaan velvoitteen mahdollisesti siirtää asia julkl. 15 § mukaan toiselle viranomaiselle. Pyydän  toimittamaan sähköisesti talletetun aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin.  Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa.  Olisi toivottavaa että dokumentti olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän  toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä  muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy  toimittaa toisella tavalla. Pyydän vastaamaan viivytyksettä ja toimittamaan tiedot julkl. 14.4§ mukaisesti viimeistään 2 viikon määräajan kuluessa  tai perustelemaan mikäli tietojen toimittamiseen  tarvitaan pidempi  kuukauden toimitusaika. Pyydän   huomioimaan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä   maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon  määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän kuittaamaan viestin vastaanotetuksi.
Ystävällisin terveisin, << Name removed >> << Name removed >> <<email address>> Post Address: << Name removed >> << Name removed >> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 4 years, 1 month agoMarch 6, 2016, 5:46 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin Opetusvirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Opetusviraston tilasäästövaatimukset [#260]
Date
March 23, 2016, 9:53 p.m.
To
Helsingin Opetusvirasto

Hyvä vastaanottaja, Onko tietopyytöni opetusviraston tilasäästövaatimuksista otettu käsittelyyn? Kuka on käsittelijä? Mikä on asian diaarinumero? ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 260 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 4 years agoMarch 23, 2016, 9:53 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin Opetusvirasto.